رفتن به مطلب
saeid9819

درخواست راهنمایی در مورد پروگرام هارد y530 هواوی

پست های پیشنهاد شده

با سلام

یه هواوی y530 مشکل هارد داره

 

هاردشو در اوردم.

 

میخوام یه هارد نیو رو پروگرام کنم .

فایل دامپ رو هم از سایت دانلود و رایت کردم و هارد رو نصب کردم

ولی درایور گوشی شناسایی نمیشه

 

ایا قبل از فایل دامپ باید کاری انجام میدادم . . چه طور باید بوتش تنظیم بشه ؟؟؟؟؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام

خوب فایل دامپتون چیه؟ مطمئنه؟ شامل چه فایل هاییه؟ یه عکس ازش بذارید. مشکل گوشی قبلش چی بوده؟ الان چیه؟


براي تسلط بر يك ملت اقليتي خائن و اكثريتي نادان نياز است...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
با سلام

یه هواوی y530 مشکل هارد داره

 

هاردشو در اوردم.

 

میخوام یه هارد نیو رو پروگرام کنم .

فایل دامپ رو هم از سایت دانلود و رایت کردم و هارد رو نصب کردم

ولی درایور گوشی شناسایی نمیشه

 

ایا قبل از فایل دامپ باید کاری انجام میدادم . . چه طور باید بوتش تنظیم بشه ؟؟؟؟؟

 

درود بر شما...

یه اینفو از هارد پروگرام شده بزارین ببینم eMMC Device Information میده؟


GSM-DEVELOPERS

THE BEST FORUM

There's always a way to solve problems

4_online?async&rand=0.169399502601008

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

با سلام

ببخشید دیر جواب دادم.

 

 

---------- eMMC Device Information ----------

 

EMMC CID : 1501004B4A5330304D0320B717AD9F54

EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFE78A404056

EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100

EMMC Date: 09/2012 Rev.0x3

EMMC NAME: KJS00M , S/N: 548870061

EMMC NAME (HEX): 4B4A5330304D00

EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB

EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 1024 kB

EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 1024 kB

EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB

EMMC Permanent Write Protection: No

EMMC Temporary Write Protection: No

EMMC Password Locked: No

Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)

Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)

Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x38.

H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00

High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]

Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03

Device support partitioning feature

Device can have enhanced tech.

Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00

---------------------------------------------

Backup saved: KJS00M_ 548870061_20160116_1030.extcsd

Warning! Disk size is smaller than the main header indicates! Loading

Caution: invalid backup GPT header, but valid main header!

Warning! Main and backup partition tables differ!n

Warning! One or more CRCs don't match. You should repair the disk!

Partition table scan:

GPT: damaged

Caution: Found protective or hybrid MBR and corrupt GPT.

Real (Hardware) Disk/Image size: 748000 sectors 3.6 GiB

Soft (Partitioned) Disk/Image size: 75FFBC sectors 3.7 GiB

Logical sector size: 0x200 bytes

Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20

First usable sector: 34

Last usable sector: 7733214

Partition info successfully found

---------------------------------------------

P0 (SBL1) [0x4400 0x80000] Size: 512.0KB

P1 (SDI) [0x84400 0x8000] Size: 32.0KB

P2 (DDR) [0x400000 0x8000] Size: 32.0KB

P3 (RPM) [0x800000 0x7d000] Size: 500.0KB

P4 (TZ) [0x87d000 0x7d000] Size: 500.0KB

P5 (ABOOT) [0x8fa000 0x576000] Size: 5.460MB

P6 (PAD) [0xe70000 0x100000] Size: 1.0MB

P7 (OEMINFO) [0xf70000 0x4000000] Size: 64.0MB

P8 (MODEMST1) [0x4f70000 0x400000] Size: 4.0MB

P9 (MODEMST2) [0x5370000 0x400000] Size: 4.0MB

P10 (MODEM) [0x5800000 0x6000000] Size: 96.0MB

P11 (FSG) [0xb800000 0x400000] Size: 4.0MB

P12 (FSC) [0xbc00000 0x400] Size: 1.0KB

P13 (SSD) [0xbc00400 0x2000] Size: 8.0KB

P14 (LOG) [0xbc02400 0x2000000] Size: 32.0MB

P15 (BKBOOTUP) [0xe000000 0x4000000] Size: 64.0MB

P16 (PERSIST) [0x12000000 0x800000] Size: 8.0MB

P17 (BOOT) [0x12800000 0xc00000] Size: 12.0MB

P18 (RECOVERY) [0x13400000 0x1000000] Size: 16.0MB

P19 (CUST) [0x14400000 0x10000000] Size: 256.0MB

P20 (CACHE) [0x24400000 0xc000000] Size: 192.0MB

P21 (MISC) [0x30400000 0x400000] Size: 4.0MB

P22 (SYSTEM) [0x30800000 0x40000000] Size: 1.0GB

P23 (USERDATA) [0x70800000 0x40000000] Size: 1.0GB

P24 (GROW) [0xb0800000 0x3b7fbe00] Size: 951.983MB

------ Android information ------

Detected LINUX(Android) SYSTEM : 0x0030800000 (1.0GB)

Release ID: 4.3

Device Model: HUAWEI Y530-U00

Device Name: Y530-U00

Architecture ABI: armeabi-v7a

Device manufacturer: HUAWEI

Device Platform: msm8610

Product ID: Y530-U00

Build Description: =msm7627a-eng 2.3.5 GRJ90 eng.hongtao.20111013.064550 test-keys

Build Description: Y530-U00-user 4.3 GRJ90 C150B179 release-keys

Display Build ID: Y530-U00V100R001C150B179

Build ID: HuaweiY530-U00C150B179

---------------------------------------------

Done.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

---------- eMMC Device Information ----------

 

EMMC CID : 1501004B4A5330304D0320B717AD9F54

EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFE78A404056

EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100

EMMC Date: 09/2012 Rev.0x3

EMMC NAME: KJS00M , S/N: 548870061

EMMC NAME (HEX): 4B4A5330304D00

EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB

EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 1024 kB

EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 1024 kB

EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB

EMMC Permanent Write Protection: No

EMMC Temporary Write Protection: No

EMMC Password Locked: No

Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)

Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)

Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x38.

H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00

High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]

Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03

Device support partitioning feature

Device can have enhanced tech.

Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00

---------------------------------------------

Backup saved: KJS00M_ 548870061_20160116_1030.extcsd

Warning! Disk size is smaller than the main header indicates! Loading

Caution: invalid backup GPT header, but valid main header!

Warning! Main and backup partition tables differ!n

Warning! One or more CRCs don't match. You should repair the disk!

Partition table scan:

GPT: damaged

Caution: Found protective or hybrid MBR and corrupt GPT.

Real (Hardware) Disk/Image size: 748000 sectors 3.6 GiB

Soft (Partitioned) Disk/Image size: 75FFBC sectors 3.7 GiB

Logical sector size: 0x200 bytes

Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20

First usable sector: 34

Last usable sector: 7733214

Partition info successfully found

---------------------------------------------

P0 (SBL1) [0x4400 0x80000] Size: 512.0KB

P1 (SDI) [0x84400 0x8000] Size: 32.0KB

P2 (DDR) [0x400000 0x8000] Size: 32.0KB

P3 (RPM) [0x800000 0x7d000] Size: 500.0KB

P4 (TZ) [0x87d000 0x7d000] Size: 500.0KB

P5 (ABOOT) [0x8fa000 0x576000] Size: 5.460MB

P6 (PAD) [0xe70000 0x100000] Size: 1.0MB

P7 (OEMINFO) [0xf70000 0x4000000] Size: 64.0MB

P8 (MODEMST1) [0x4f70000 0x400000] Size: 4.0MB

P9 (MODEMST2) [0x5370000 0x400000] Size: 4.0MB

P10 (MODEM) [0x5800000 0x6000000] Size: 96.0MB

P11 (FSG) [0xb800000 0x400000] Size: 4.0MB

P12 (FSC) [0xbc00000 0x400] Size: 1.0KB

P13 (SSD) [0xbc00400 0x2000] Size: 8.0KB

P14 (LOG) [0xbc02400 0x2000000] Size: 32.0MB

P15 (BKBOOTUP) [0xe000000 0x4000000] Size: 64.0MB

P16 (PERSIST) [0x12000000 0x800000] Size: 8.0MB

P17 (BOOT) [0x12800000 0xc00000] Size: 12.0MB

P18 (RECOVERY) [0x13400000 0x1000000] Size: 16.0MB

P19 (CUST) [0x14400000 0x10000000] Size: 256.0MB

P20 (CACHE) [0x24400000 0xc000000] Size: 192.0MB

P21 (MISC) [0x30400000 0x400000] Size: 4.0MB

P22 (SYSTEM) [0x30800000 0x40000000] Size: 1.0GB

P23 (USERDATA) [0x70800000 0x40000000] Size: 1.0GB

P24 (GROW) [0xb0800000 0x3b7fbe00] Size: 951.983MB

------ Android information ------

Detected LINUX(Android) SYSTEM : 0x0030800000 (1.0GB)

Release ID: 4.3

Device Model: HUAWEI Y530-U00

Device Name: Y530-U00

Architecture ABI: armeabi-v7a

Device manufacturer: HUAWEI

Device Platform: msm8610

Product ID: Y530-U00

Build Description: =msm7627a-eng 2.3.5 GRJ90 eng.hongtao.20111013.064550 test-keys

Build Description: Y530-U00-user 4.3 GRJ90 C150B179 release-keys

Display Build ID: Y530-U00V100R001C150B179

Build ID: HuaweiY530-U00C150B179

---------------------------------------------

Done.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
درود بر شما...

یه اینفو از هارد پروگرام شده بزارین ببینم eMMC Device Information میده؟

با پروگرام بالا هم درایور شناسایی نمیشه

گوشی هم روشن نمیشه

 

هارد رو که از روی برد درمیارم باز هم این درایور پیغام میده

29.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
با پروگرام بالا هم درایور شناسایی نمیشه

گوشی هم روشن نمیشه

 

هارد رو که از روی برد درمیارم باز هم این درایور پیغام میده

29.jpg

اگر از سالم بودن فایل دامپ مطمئن هستید مشکل شما میتونه از جاگذاری ناصحیح هارد باشه،چک کنید ببینید پایه ها مثبت کامل دیتکت شده یا نه.


GSM-DEVELOPERS

THE BEST FORUM

There's always a way to solve problems

4_online?async&rand=0.169399502601008

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
اگر از سالم بودن فایل دامپ مطمئن هستید مشکل شما میتونه از جاگذاری ناصحیح هارد باشه،چک کنید ببینید پایه ها مثبت کامل دیتکت شده یا نه.

 

فایل دامپ رو از ساپورت همین سایت دانلود کردم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

در تکمیل فرمایش دوستمون چک کنید پایه ها کنده نشده باشن...


براي تسلط بر يك ملت اقليتي خائن و اكثريتي نادان نياز است...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

این مدل یه کم بدقلق هست،اگه باز موفق نشدید میتونید یک y530 سالم پیدا کنید و از کانفیگ و پارت رام 1 بک آپ بگیرید و رایت کنید ببینید اوکی میشه یا نه.


GSM-DEVELOPERS

THE BEST FORUM

There's always a way to solve problems

4_online?async&rand=0.169399502601008

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...