آموزش های ترمیم بوت

آموزش های مربوط به ترمیم بوت برای حل مشکل هارد بریک و سافت بریک گوشیهای مختلف

زیر دسته های تالار

 1. آموزش های ترمیم بوت

  آموزش های حل مشکل ساقت بریک و هارد بریک با ابزارهای نرم افزاری بدون نیاز به باکس سخت افزاری

  386
  ارسال
 2. آموزش باکسهای ترمیم بوت

  آموزش و ارایه دامپ ها و فایلهای مربوط به آنبریک گوشیهای خاموشی برای باکس های ترمیم بوت

  334
  ارسال
 3. سوالات و مشکلات

  آموزش و ارایه ابزارهای ترمیم بوت برای جیتک گوشیهای بریک شده

  83
  ارسال