رفتن به مطلب
تالار جی اس ام دولوپرز
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

آخرین اخبار و بروزرسانی های z3x Samsung


sfri.arash

ارسال های توصیه شده

Samsung Tool PRO 25.3 - DRK + DMVT

>[color="DarkOrange"]Added addition function for:[/color]

- support [color="Lime"]SM-A310F[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="Lime"]SM-A310FD[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A310M[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A310MD[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A310N0[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A310Y[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)

- support [color="lime"]SM-A5108[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A510F[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support[color="lime"] SM-A510FD[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support[color="lime"] SM-A510K[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A510L[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A510M [/color](Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support[color="lime"] SM-A510MD[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A510S[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A510Y[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)

- support [color="lime"]SM-A7108 [/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A710F[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A710FD [/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A710K[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A710L [/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A710M[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A710S [/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)
- support [color="lime"]SM-A710Y[/color] (Repair DRK, DMVT (Fix dm-verity verification)

- support [color="Lime"]SM-G930P[/color] (Read/Write QCN, Read/Write EFS, flashing, Unlock(test for rooted phones))
- support [color="Lime"]SM G935P[/color](Read/Write QCN, Read/Write EFS, flashing, Unlock(test for rooted phones))[/b]

[b]- auto check and download new Recovery version on server[/b]

MEGA LINK

If you only do what you can do

you will never be more than you are now

لینک ارسال
 • 2 هفته بعد...
 • پاسخ 146
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

پست های محبوب

با سلام و درود Samsung Tool PRO 29.9 Lot Phones added for read codes direct without server/without root. First in the world. Today we present second part of BIG Update for Shannon phones

درود ... لینک دانلود Samsung Tool Pro V30.2 http://hzip.co/download-samsung-tool-pro-v30-2/  

Samsung Tool PRO 30.8 Update. Added: - support SM-T385S (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, r

Samsung Tool PRO 25.4 Update - World 1st.

>


[color="DarkOrange"]New phones added:[/color]

[left]
- support [color="Lime"]SM-J105M[/color] (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, Patch CERT, reboot to download/recovery)
- support [color="Lime"]SM-J120G[/color] (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, Patch CERT, reboot to download/recovery)
- support [color="Lime"]SM-J320G[/color] (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, Patch CERT, reboot to download/recovery)
- support [color="Lime"]SM-T375L[/color] (Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery, Repair DRK, Reset screen locks) - [color="Red"]World First[/color]
- support [color="Lime"]SM-T375S[/color] (Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery, Repair DRK, Reset screen locks) - [color="Red"]World First[/color]
- support [color="Lime"]SM-T3777 [/color](Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery, Repair DRK, Reset screen locks) - [color="Red"]World First[/color]
- support [color="Lime"]SM-T817P [/color](Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery (TEST))

[color="DarkOrange"]* Fixed some bugs[/color]
[/b]

[/left]

If you only do what you can do

you will never be more than you are now

لینک ارسال

Samsung Tool PRO 25.5 Released. New phones added

Samsung Tool PRO 25.5 Released. New phones! New functions

 

New phones added:

 

- support SM-N9007 (Flashing, Direct Unlock, Read/Write/Reset EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Write CERT, reset MSL, wipe NVM, Reset FRP/EE, Activate diag, reboot to download/recovery)

 

- support SM-J110L (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, Patch CERT, reboot to download/recovery)

 

- support SM-J111F (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, Patch CERT, reboot to download/recovery)

 

- support SM-J111M (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, Patch CERT, reboot to download/recovery)

 

- support SM-J710MN (Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery, Reset screen locks(TEST), Repair DRK) - World First

 

Additional function added:

 

SM-J710F - (Repair DRK, Reset screen locks (TEST)) - World First

SM-J710FN - (Repair DRK, Reset screen locks (TEST)) - World First

 

MEGA

GSM-DEVELOPERS

 

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

----------------------------------------------------------

خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

لینک ارسال
 • 3 هفته بعد...

Samsung Tool PRO 25.6. New phones!

 

New phones added:

 

- support SM-A9100 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

 

- support SM-J510GN (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-J510K (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-J510L (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-J510MN (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-J510S (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-J510UN (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-T713 (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-T813 (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-T719 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

 

- support SM-T719C (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-T719Y (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-T819 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

 

- support SM-T819C (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-T819Y (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-T280 (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, Patch CERT, reboot to download/recovery)

 

- support SM-T280Q (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, Patch CERT, reboot to download/recovery) - World First

 

- support SM-T285 (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT(Real work solution, World First), Repair, reboot to download/recovery)

 

- support SM-T287 (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, reboot to download/recovery) -World First

 

- support SM-J320M (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, reboot to download/recovery)-World First

 

- support SM-J320F - Fixed Read/Write CERT (Real work solution, World First)

 

- support SM-J320FN - Fixed Read/Write CERT (Real work solution, World First)

 

 

P.S.

 

SM-J510*, SM-A9000, SM-A9100, SM-T719*, SM-T819* - can not be unlocked at this moment

 

MEGA LINK

رفاقت کشکه و دوغ

لینک ارسال

Samsung Tool PRO 25.7. New phones. World First


[color="DarkOrange"]Added:[/color]

- support [color="lime"]SM-T116BU[/color] (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, Patch CERT, reboot to download/recovery)

- support [color="lime"]SM-T116NQ[/color] (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, Patch CERT, reboot to download/recovery)

- support [color="lime"]SM-T116IR[/color] (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support [color="lime"]SM-J710GN[/color] (Flash, Unlock, Read codes, Read/Write EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery)

- support [color="lime"]SM-J710K[/color] (Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery)

- support [color="lime"]SM-T285YD[/color] (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, reboot to download/recovery) - [color="Red"]World First[/color]

- support [color="Lime"]SM-J210F[/color] (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, reboot to download/recovery) - [color="Red"]World First[/color]

- support [color="Lime"]SM-J320ZN[/color] (Flashing, Direct unlock/read codes, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, Repair, reboot to download/recovery) - [color="Red"]World First[/color][/b]
>

P.S. If you have problem with S6/S7:

- Reading data ... error (8)

- Reading data ... error (9)

Means phone can not be unlocked normal way at this moment, cos new security,

You still can try unlock phone after downgrade modem only.

 

MEGA LINK

If you only do what you can do

you will never be more than you are now

لینک ارسال

Samsung Tool PRO 25.8 Released. World First!

Samsung Tool PRO 25.8. World First!

Added some addition function:

 

- SM-J210F patch CERT (repair network) - World First!

- SM-J320F patch CERT (repair network) - World First!

- SM-J320FN patch CERT (repair network) - World First!

- SM-J320M patch CERT (repair network) - World First!

- SM-J320ZN patch CERT (repair network) - World First!

- SM-T285 patch CERT (repair network) - World First!

- SM-T285YD patch CERT (repair network) - World First!

- SM-T287 patch CERT (repair network) - World First!

 

* Some bugs fix

MEGA

GSM-DEVELOPERS

 

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

----------------------------------------------------------

خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

لینک ارسال
 • 2 هفته بعد...

Samsung Tool PRO 25.9. New phones + S7 addition function

 

Added:

>
- support [color="Lime"]SM-T580[/color] (Flashing, Reset screen locks, Read/Write EFS, Repair DRK, reboot to download/recovery) 

- support [color="Lime"]SM-T585[/color] (Flashing, Unlock, Read codes, Reset screen locks, Read/Write EFS, Read/Write CERT, Repair DRK, reboot to download/recovery )

- support [color="lime"]SM-T587[/color] (Flashing, Unlock, Read codes, Reset screen locks, Read/Write EFS, Read/Write CERT, Repair DRK, reboot to download/recovery)

- addition support [color="lime"]SM-G930F[/color] (Root, Reset screen locks, Reset FRP)
- addition support [color="Lime"]SM-G930FD[/color] (Root, Reset screen locks, Reset FRP)
- addition support [color="Lime"]SM-G930P[/color] (Root, Reset screen locks, Reset FRP)
- addition support [color="Lime"]SM-G930R4[/color] (Root, Reset screen locks, Reset FRP)
- addition support [color="Lime"]SM-G930R7[/color] (Root, Reset screen locks, Reset FRP)
- addition support [color="Lime"]SM-G930T [/color](Root, Reset screen locks, Reset FRP)
- addition support [color="lime"]SM-G930T1[/color] (Root, Reset screen locks, Reset FRP) 
- addition support[color="lime"] SM-G930V [/color](Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- addition support [color="lime"]SM-G935F[/color] (Root, Reset screen locks, Reset FRP)
- addition support [color="lime"]SM-G935FD[/color] (Root, Reset screen locks, Reset FRP)
- addition support [color="lime"]SM-G935P[/color] (Root, Reset screen locks, Reset FRP)
- addition support [color="lime"] SM-G930R4[/color] (Root, Reset seen locks, Reset FRP)
- addition support [color="lime"]SM-G935T[/color] (Root, Reset seen locks, Reset FRP)
- addition support [color="lime"] SM-G935V[/color] (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

[color="Cryan"]* Fixed bugs from users report[/color]

MEGA LINK

MEGA Root PACK LINK

If you only do what you can do

you will never be more than you are now

لینک ارسال
 • 2 هفته بعد...

Samsung Tool Pro 26.0. New phones added

 

Added:

>
- support [color="lime"]SM-J120ZN[/color] (Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery, Repair DRK, Reset screen locks)

- support[color="lime"] SM-P555C[/color] (Flashing, Direct Unlock, Read/Write/Reset EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Write CERT, reset MSL, wipe NVM, Reset FRP/EE, Activate diag, reboot to download/recovery)

- support [color="lime"]SM-P555S[/color] (Flashing, Direct Unlock, Read/Write/Reset EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Write CERT, reset MSL, wipe NVM, Reset FRP/EE, Activate diag, reboot to download/recovery)

- support[color="Lime"] SM-P555Y[/color] (Flashing, Direct Unlock, Read/Write/Reset EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Write CERT, reset MSL, wipe NVM, Reset FRP/EE, Activate diag, reboot to download/recovery)

- support [color="Lime"]SM-G935R6[/color] (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Repair DRK, reboot to download/recovery, Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- Bugs fixed[/b]

MEGA - LINK

If you only do what you can do

you will never be more than you are now

لینک ارسال

Samsung Tool Pro 26.1 Update. New phones.

 

 

Added:

 

- support SM-G531Y (Flash, Unlock, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery, Reset FRP, Repair)

- support SM-G930AZ (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- support SM-J700P (Flash, Unlock, Read/Write/Reset EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Write CERT, reboot to download/recovery (TEST))

- support SM-T536 (Flash, Read/Write EFS, reboot to download/recovery, Reset FRP)

- support SM-T377V (Flash, Unlock, Read codes, Read/Write EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery, Repair DRK, Reset screen locks)

 

P.S. Ready for something hot?)

link-mega

GSM-DEVELOPERS

 

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

----------------------------------------------------------

خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

لینک ارسال

Samsung Tool Pro 26.1 Update. New phones.

 

Added:

 

- support
SM-G531Y
(Flash, Unlock, Read/Write/Reset EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery, Reset FRP, Repair)

- support
SM-G930AZ
(Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- support
SM-J700P
(Flash, Unlock, Read/Write/Reset EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Write CERT, reboot to download/recovery (TEST))

- support
SM-T536
(Flash, Read/Write EFS, reboot to download/recovery, Reset FRP)

- support
SM-T377V
(Flash, Unlock, Read codes, Read/Write EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery, Repair DRK, Reset screen locks)

 

P.S. Ready for something hot?)

 

MEGA
LINK

لینک ارسال

Samsung Tool PRO 26.2. Best Update of 2016. Now Job for copy-pasters

Samsung Tool PRO 26.2. Best Update of 2016. Now Job for copy-pasters.

After months of hardwork we released very hot and wanted solution, like usually from 1st hand and like usually before any copy paster's!

 

DIRECT UNLOCK FOR SHANNON PHONES NEW 2016 AND OLD SECURITY, WITHOUT ANY ROOT AND KNOX TOUCH.

 

Added:

New phones:

 

- support SM-J105F (Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery, Repair)

- support SM-J120AZ (Flashing, Direct Unlock, Read/Write EFS, reboot to download/recovery) - first in the world

- support SM-J320A (Flashing, Direct Unlock, Read/Write EFS, reboot to download/recovery) - first in the world

- support SM-J320AZ (Flashing, Direct Unlock, Read/Write EFS, reboot to download/recovery) - first in the world

- support SM-J321AZ (Flashing, Direct Unlock, Read/Write EFS, reboot to download/recovery) - first in the world

 

Addition function added:

 

support SM-J700F (Direct unlock, Direct read codes, Direct Read/Write CERT) - first in the world

support SM-J700H (Direct unlock, Direct read codes, Direct Read/Write CERT) - first in the world

support SM-J700M (Direct unlock, Direct read codes, Direct Read/Write CERT) - first in the world

support SM-G903F (Direct unlock, Direct read codes, Direct Read/Write CERT) - first in the world

support SM-G850K (Direct unlock, Direct read codes, Direct Read/Write CERT) - first in the world

support SM-G850L (Direct unlock, Direct read codes, Direct Read/Write CERT) - first in the world

support SM-G850S (Direct unlock, Direct read codes, Direct Read/Write CERT) - first in the world

 

Unique SOLUTION Direct unlock for all security Shannon phones WITHOUT ROOT, WITHOUT ANY KNOX touch, only 2-3sec via USB cable:

 

- addition support A800F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A800F_DS (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A800I (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A800IZ (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A800S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A800YZ (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G150N0 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G150NK (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G150NL (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G150NS (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G155S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G5500 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G550F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G550FY (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G903M (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G903W (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920A (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920AZ (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920FD (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920FQ (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920I (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920K (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920L (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920T (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920T1 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G920W8 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G925A (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G925F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G925FQ (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G925I (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G925K (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G925L (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G925S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G925W8 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G9287 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G9287C (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G928A (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G928C (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G928F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G928G (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G928I (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G928K (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G928L (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G928N0 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G928S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G928W8 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G930F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G930FD (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G930K (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G930L (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G930S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G930W8 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G935F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G935FD (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G935K (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G935L (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G935S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G935W8 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j120F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j120G (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j200BT (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j200F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j200G (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j200GU (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j200M (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j200Y (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N910K (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N910L (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N910S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N9208 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N920A (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N920C (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N920F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N920G (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N920I (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N920K (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N920L (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N920S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N920W8 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T715 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T715C (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T715N0 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T715Y (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T815 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T815C (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T815N0 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T815Y (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T817 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T817W (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A310F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A310FD (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A310M (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A310MD (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A310N0 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A310Y (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A5108 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A510F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A510FD (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A510K (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A510L (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A510M (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A510MD (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A510S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A510Y (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A7108 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A710F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A710FD (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A710K (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A710L (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A710M (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A710S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support A710Y (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G389F (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support G890A (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j120M (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j710GN (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j710K (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support j710MN (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N916K (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N916L (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support N916S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T375L (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T375S (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T3777 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T677 (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T677NL (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

- addition support T817P (2-3 sec direct unlock without root and touch knox) - first in the world

 

P.S. Dont have PRO version till now? very very bad

P.S2. Want something more hot - just wait, we working....

دانلود

GSM-DEVELOPERS

 

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

----------------------------------------------------------

خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

لینک ارسال

Samsung Tool PRO 26.3 New phones, new changes.

 

Added:

 

- support SM-J120A (Flashing, Direct Unlock, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

- support SM-J120W (Flashing, Direct Unlock, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

 

Unique SOLUTION Direct READ CODES for OLD security Shannon phones WITHOUT ROOT, WITHOUT ANY KNOX touch, via USB cable:

>
- addition support [color="Lime"]A800F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A800F_DS[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A800I[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A800IZ[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A800S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A800YZ[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G150N0[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G150NK[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G150NL[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G150NS[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G155S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G5500[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G550F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G550FY[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G903M[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G903W[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G920A[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G920AZ[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G920F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G920FD[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G920FQ[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G920I[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G920K[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G920L[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G920S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G920W8[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G925A[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G925F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G925FQ[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G925I[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G925K[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G925L[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G925S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G925W8[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G9287[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G9287C[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G928A[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G928C[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G928F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G928G[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G928I[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G928K[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G928L[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G928N0[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G928S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G928W8[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G930F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G930FD[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G930K[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G930L[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G930S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G930W8[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G935F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G935FD[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G935K[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G935L[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G935S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G935W8[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j120F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j120G[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j200BT[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j200F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j200G[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j200GU[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j200M[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j200Y[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N910K[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N910L[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N910S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N9208[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N920A[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N920C[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N920F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N920G[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N920I[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N920K[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N920L[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N920S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N920W8[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T715[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T715C[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T715N0[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T715Y[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T815[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T815C[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T815N0[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T815Y[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T817[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T817W[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A310F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A310FD[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A310M[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A310MD[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A310N0[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A310Y[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A5108[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A510F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A510FD[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A510K[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A510L[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A510M[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A510MD[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A510S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A510Y[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A7108[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A710F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A710FD[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A710K[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A710L[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A710M[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A710S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]A710Y[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G389F[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]G890A[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j120M[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j710GN[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j710K[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]j710MN[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N916K[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N916L[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]N916S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T375L[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T375S[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T3777[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T677[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T677NL[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]
- addition support [color="Lime"]T817P[/color] (READ CODES without root and touch knox) - [color="Red"]first in the world[/color]


- addition support [color="Lime"]J120a[/color] (READ CODES without root and touch knox) 
- addition support [color="Lime"]J120az[/color] (READ CODES without root and touch knox) 
- addition support [color="Lime"]J120w[/color] (READ CODES without root and touch knox) 
- addition support [color="Lime"]J320a[/color] (READ CODES without root and touch knox) 
- addition support [color="Lime"]J320az[/color] (READ CODES without root and touch knox) 
- addition support [color="Lime"]J321az[/color] (READ CODES without root and touch knox) 

Warning. READ CODEA NOT WORK on new security phones with new modem.

You can try downgrade modem, if success , then you can read codes, but any downgrades at your risk

 

GUI changes:

 

- Classic skin added

- SN card hide - now when you share your screen shots you do not need sketch - Card SN

- hide tabs (flash, backup, repair, unlock) when no actions

- taskbar progress if application not active

 

Fixed:

- Zero imei after repair Shannon333 phones (G920, G925, etc)

 

 

MEGA LINK

If you only do what you can do

you will never be more than you are now

لینک ارسال

SamsungToolPRO_26.3

لینک دانلود ورژن 26.3

از سرور مگا

>https://mega.nz/#!aN9lmRgK!t6cwOzpDwfsJZFkmQgXgaPlLBOfjBFQEoLiVWXldQEw

ویرایش شده توسط sanjabak1368
لینک ارسال

Samsung Tool Pro 26.4 Released. New function, new phones.

 

Added:

 

- support SM-G870F0 (Flashing, Direct Unlock, Read/Write/Reset EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Write CERT, reset MSL, wipe NVM, Activate diag, reboot to download/recovery)

- support SM-A910F (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-C5000 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-C7000 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-J3110 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-J3119 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-T377P (Flash, Unlock, Read/Write/Reset EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery (TEST))

 

- Updated recovery files for A3(2016) and A5(2016) to 6.0.1 (for repair DRK, reset screen locks…)

- New "fails" tracking system - now solution will appears faster than ever and inside software log. When support see solution for usual trouble he replace google link (that shows the same troubles and solutions at gsmhosting.com) to true solution with this model and operation

 

MEGA LINK

If you only do what you can do

you will never be more than you are now

لینک ارسال
 • 2 هفته بعد...

Samsung Tool PRO 26.5 Update. Lot of phone, tested solutions only

 

Added:

 

- support SM-J105Y (Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write CERT, Read/Write EFS, Repair, reboot to download/recovery)

- support SM-N9300 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-N930A (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-N930R4 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-N930R7 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-N930T (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-N930V (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-N930W8 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-N930F (Flashing, Direct Unlock/Read codes*, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

only old Modem SW can be unlocked like N930FXXU1Axxx,

if modem version N930FXXU1Bxxx - u can try downgrade modem and unlock.

If modem version N930FXXU2xxxx - u CAN NOT downgrade modem to version N930FXXU1xxxx.!!!

 

- support SM-N930FD (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

- support SM-N930K (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

- support SM-N930L (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

- support SM-N930S (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

 

Attention: For N930K/L/S not exist old modem SW, so this phone can not be unlocked now - all what you can see in other tools - fake.

 

Fixed: J105F Read/Write CERT, repair

 

MEGA:https://mega.nz/#!WcsWwQYZ!aE_imNjuA6M1TW0wPAjfvORmx-Lc1TEu-GCbpIrmTA4

لینک ارسال

Samsung Tool PRO 26.6. New phones. Read info button.

 

Added:

 

- support
SM-J700K
(Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support
SM-J700T
(Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery)

- support
SM-J700T1
(Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery)

- support new CPU ID for read/write qcn

Fixed:

- unlock on some PC old qualcomm phone (like I9001...)

 

GUI changes:

Added

- read info button for shannon based phones

- auto check CERT status when read info shannon phones

 

لینک ارسال
 • 3 هفته بعد...

Samsung Tool PRO 26.7. FRP reset NEW method.

 

Added:

- addition support SM-A310F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A310FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A310M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A310MD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A310N0 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A310Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A5108 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510MD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A7100 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A800F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A800I (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A800IZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A800S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A800YZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A9000 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A910F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G150N0 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G150NK (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G150NL (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G150NS (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G150S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G389F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G530P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G530T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G530W (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G531F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G531M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G531Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G550F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G550FY (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G600F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G600FY (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G903F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G903M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G903W (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928A (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928C (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928I (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928N0 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928W8 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930A (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930AZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930R4 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930R6 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930R7 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930T1 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930V (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930W8 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935V (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935W8 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J105B (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J105F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J105H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J110M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J111F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J111M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120A (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120AZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120FN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120W (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120ZN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200BT (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200GU (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J210F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320A (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320AZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320FN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320ZN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J321AZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500FN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500N0 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510FN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510GN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510MN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510UN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700T1 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J710F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J710FN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J710GN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J710K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J710MN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N9208 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920A (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920C (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920I (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920W8 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930R4 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930R7 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930V (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930W8 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T375K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T375L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T3777 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T377P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T377V (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T580 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T585 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T587 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T670 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T677 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T677NL (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T713 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T719 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T719C (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T813 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T819 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T819C (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T819Y (New Method Reset FRP)

 

لینک ارسال
 • 2 هفته بعد...

Samsung Tool PRO 26.8 World first, tar file partially flashing

 

Main GUI changes today is:

 

Now after choice tar file you can select what part(parts) of tar file will be flashed.

No more need do unpack tar file etc.

 

New phones:

 

- NEW unlock algo G920T, G925T, G928T, N920T, T817T ...

(fix error 8, 9) - support all version till now

 

- support SM-A800J (Flashing, Unlock, Read codes, Read/WriteCERT, Read/Write EFS, Reset FRP, Repair, reboot to download/recovery, Reset MSL)

- support SCV32 (Flashing, Unlock(test), Read codes(test), Read/WriteCERT, Read/Write EFS, Reset FRP, Repair, reboot to download/recovery, Reset MSL)

 

- support SM-G550T (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Reset FRP, Repair, reboot to download/recovery, Reset MSL)

- support SM-G550T1 (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Reset FRP, Repair, reboot to download/recovery, Reset MSL) - First in the world

- support SM-G550T2 (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Reset FRP, Repair, reboot to download/recovery, Reset MSL) - First in the world

 

Addition function added:


[color="Lime"]- A310F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A310FD[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A310M[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A310MD[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A310N0[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A310Y[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A5108[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A510F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A510FD[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A510K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A510L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A510M[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A510MD[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A510S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A510Y[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A7108[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A710F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A710FD[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A710K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A710L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A710M[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A710S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A710Y[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A800F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A800I[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A800IZ[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- A800S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G150N0[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G150NK[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G150NL[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G150NS[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G155S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G389F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G5500[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G550F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G550FY[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G850K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G850L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G850S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G890A[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G903F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G903M[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G903W[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920A[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920AZ[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920FD[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920FQ[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920I[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920T[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920T1[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G920W8[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G925A[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G925F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G925FQ[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G925I[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G925K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G925L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G925T[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G925W8[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G9287[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G9287C[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G928A[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G928C[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G928F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G928G[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G928I[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G928K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G928L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G928N0[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G928S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G928T[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G928W8[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G930F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G930FD[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G930K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G930L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G930S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G930W8[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G935F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G935FD[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G935K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G935L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G935S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- G935W8[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J120A[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J120AZ[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J120F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J120FN[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J120G[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J120W[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J120ZN[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J200BT[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J200F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J200G[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J200GU[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J200M[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J200Y[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J320A[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J320AZ[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J321AZ[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J700F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J700H[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J700M[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J700T[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J700T1[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J7108[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J710F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J710FN[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J710GN[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J710K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- J710MN[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N910K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N910L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N910S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N916K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N916L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N916S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N9208[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N920A[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N920C[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N920F[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N920G[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N920I[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N920K[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N920L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N920S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N920T[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- N920W8[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T375L[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T375S[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T3777[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T377V[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T585[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T587[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T677[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T677NL[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T715[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T715C[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T715N0[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T715Y[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T815C[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T815N0[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T815Y[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T817[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T817P[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T817T[/color] (Reset MSL)
[color="Lime"]- T817W[/color] (Reset MSL)
>

GUI changes:

-Search files in history now are optional

 

Fixed:

- files list in history tab

- GUI fixes

- Port box visibility

- abbreviation of presets list

 

MEGA LINK

If you only do what you can do

you will never be more than you are now

لینک ارسال

Samsung Tool PRO 26.9 Update. Some new phones. First world

 

New phones:

 

Added:

- support SM-G570F (Flashing, Read/Write EFS, Reset FRP, reboot to download/recovery) - First World

- support SM-G570M (Flashing, Read/Write EFS, Reset FRP, reboot to download/recovery)

- support SM-G610F (Flashing, Read/Write EFS, Reset FRP, reboot to download/recovery)

 

- support SM-T377T (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Reset FRP, Repair, reboot to download/recovery, Reset MSL)

 

- support SM-G1600 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-G6100 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

 

Changes:

As you know new firmware qualcomm phones need root for work AT RIL, so we made some changes:

- autodetect requed phone root for work AT RIL.

MEGA LINK

If you only do what you can do

you will never be more than you are now

لینک ارسال
 • 3 هفته بعد...

Samsung Tool PRO 27.0 - New phones/Old phones.

 

Added:

 

- support SM-J106F (Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write/Patch CERT, Read/Write EFS, Repair, reboot to download/recovery) - world first

- support SM-J106H (Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write/Patch CERT, Read/Write EFS, Repair, reboot to download/recovery) -world first

- support SM-J320N0 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-J320R4 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-J320Y (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-J320YZ (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-A810F (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

- support SM-A810S (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

- support SM-A810YZ (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

- support SM-T818 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Reset FRP, reboot to download/recovery)

- support SM-T818T (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Reset FRP, reboot to download/recovery)

- support GT-N7102 (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Repair IMEI1/IMEI2), reboot to download/recovery) - world first (IMEI2)

- support GT-N7102I (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Repair IMEI1/IMEI2), reboot to download/recovery) - world first (IMEI2)

- support GT-N7108 (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Repair, reboot to download/recovery)

- support GT-N7108D (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Repair, reboot to download/recovery)

 

- some bugs fixed

- some changes in unlock algo of (J700T, G920T, G925T)

 

Link: Mega https://mega.nz/#!2V0wWTyb!4-Fa28Q_tk-Fh_BX68Kkq1S5F-UDCrm252rI6ZX_k18

لینک ارسال
 • 3 هفته بعد...

Samsung Tool PRO 27.1 New Update First world

Added over 70 function(s) to 8 model(s):

SM-C111:

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Repair MP

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

 

SM-C1116:

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Repair MP

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

 

SM-C111M:

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Repair MP

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

 

SM-G3586V:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Wipe EFS/NVM

+ Reset MSL

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read QCN

+ Write QCN

+ Write CERT

+ Read SEC

+ Write SEC

 

SM-G610Y:

+ Write Firmware

+ Reset FRP/React/EE

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Write NV DATA

 

SM-J106B:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-J106M:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-test2:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Repair IMEI

+ Read QCN

+ Write QCN

Fixed bugs by your bug reports

 

Download:

>http://www.mediafire.com/file/m9hk4jiqjdlltc8/SamsungToolPRO_27.1-by+Horo.exe

لینک ارسال
 • 3 هفته بعد...

Z3X-BOX Samsung Pro Update. Samsung Tool PRO 27.2 Released. Update of year

Samsung Tool PRO 27.2. SM-G930, SM-J700, SM-J710, SM-J320, SM-J200, SM-G903, SM-A310, SM-A510 models - read codes / patch cert Update of 2016 YEAR.

We promise something HOT. This HOT BOMB is ready for public release today after month of testing.

This time was without any leaks to ….

 

 

Added Unlock/Read for lot of models New Security Any Phone Firmware till now.(1dec2016)

For many models added Unlock (need root) and Read codes (root no need)

For many models added IMEI REPAIR and PATCH CERT.

 

 

Added:

 

- support SM-T715 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T715C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T715N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T715Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T817 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T817W (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-P585 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-P585M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-P585Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network)) - (world first))

 

 

- support SM-T375L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T375S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T377 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T377V (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T585 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T587 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T677 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T677NL (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-N9208 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920I (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-J700F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J700H (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J700M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J7108 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710FN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710GN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710MN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-J320A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J320AZ (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J321AZ (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-J200BT (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200GU (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-J120A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120AZ (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120FN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120W (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120ZN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G930F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G9287 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G9287C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928I (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-G903F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first)))

- support SM-G903M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first)))

- support SM-G903W (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first)))

 

- support SM-G570F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G570M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G570Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

 

- support SM-G550T (Direct(no root) Read Cert (world first), Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G550T1 (Direct(no root) Read Cert (world first), Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G550T2 (Direct(no root) Read Cert (world first), Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G5500 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G550F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G550FY (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-G389F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G150N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G150NK (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G150NL (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G150NS (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G155S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

 

- support SM-A310F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310MD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A5108 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510MD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A7108 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

Added:

- downloading progress on taskbar (if application not active)

 

Fixed:

- torrent downloads links in Download tab

- files sizes and countries codes showing in profile combobox

- android flashing large files (more than 4Gb)

- critical bug compress NV data on some phones

 

P.S. Copy-paster i hope ready for copy, while we preparing next step.

 

P.S2. DO NOT POST IN THIS THREAD ANY LOGS NOT RELATED TO THIS UPDATE.

DO NO ASK "WHAT ABOUT"

THIS THREAD ONLY FOR DISCUSS CURRENT UPDATE!!!

PLEASE DONT UNLOCK shannon335 models like G935F yet. Small bug detect, new version will be uploaded in few hours.

 

MEGA LINK

ویرایش شده توسط hadi000
لینک ارسال

Samsung Tool PRO 27.3. SM-G930, SM-J700, SM-J710, SM-J320, SM-J200, SM-G903, SM-A310, SM-A510 models - read codes / patch cert Update of 2016 YEAR.

We promise something HOT. This HOT BOMB is ready for public release today after month of testing.

This time was without any leaks to ….

 

 

Added Unlock/Read for lot of models New Security Any Phone Firmware till now.(1dec2016)

For many models added Unlock (need root) and Read codes (root no need)

For many models added IMEI REPAIR and PATCH CERT.

 

 

Added:

 

- support SM-T715 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T715C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T715N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T715Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T817 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T817W (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-P585 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-P585M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-P585Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network)) - (world first))

 

 

- support SM-T375L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T375S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T377 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T377V (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T585 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T587 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T677 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T677NL (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-N9208 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920I (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-J700F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J700H (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J700M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J7108 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710FN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710GN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710MN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-J320A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J320AZ (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J321AZ (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-J200BT (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200GU (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-J120A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120AZ (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120FN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120W (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120ZN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G930F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G9287 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G9287C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928I (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-G903F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first)))

- support SM-G903M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first)))

- support SM-G903W (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first)))

 

- support SM-G570F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G570M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G570Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

 

- support SM-G550T (Direct(no root) Read Cert (world first), Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G550T1 (Direct(no root) Read Cert (world first), Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G550T2 (Direct(no root) Read Cert (world first), Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G5500 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G550F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G550FY (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-G389F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G150N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G150NK (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G150NL (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G150NS (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G155S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

 

- support SM-A310F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310MD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A5108 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510MD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A7108 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

Added:

- downloading progress on taskbar (if application not active)

 

Fixed:

- torrent downloads links in Download tab

- files sizes and countries codes showing in profile combobox

- android flashing large files (more than 4Gb)

- critical bug compress NV data on some phones

دانلود:

>
https://mega.nz/#!ZJQlVYaS!r77xUVzctlFVshbpo3cokAdANbTtzxqRA1wUgXaCukk

ویرایش شده توسط shahinm
لینک ارسال

Samsung Tool PRO 27.4 Update. Patch cert new FW G930x/G935x, Reset FRP in flash mode.

 

Samsung Tool PRO 27.4 Released. Patch cert new FW G930x/G935x, New method reset FRP in flash mode)

 

Some hot solution again added and some fix, we hope all z3x pro users will be happy.

Added:

- support patch CERT on new FW G930x/G935x

 

- support SM-G600F (Unlock(root) Direct (not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Write CERT, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610L (Unlock(root) Direct (not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Write CERT, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610S (Unlock(root) Direct (not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Write CERT, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

 

- Addition support SM-A9000 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-A9100 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-A910F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-С5000 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-С7000 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G360T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G360T1 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G530P (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G530T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G530W (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G5500 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G550F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G550FY (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G550T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G550T1 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G550T2 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9200 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9208 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9209 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920A (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920AZ (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920D (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920FD (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920FQ (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920I (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920K (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920L (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920R4 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920P (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920S (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920T1 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920V (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920W8 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9250 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925A (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925D (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925FQ (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925I (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925J (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925K (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925L (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925P (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925R4 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925S (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925V (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925W8 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925Z (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9280 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9287 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9287C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928A (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928G (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928I (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928K (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928L (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928N0 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928P (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928S (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928W8 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320N0 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320P (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320R4 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320Y (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320YZ (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320ZN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J5007 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500FN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500G (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500H (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500M (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500N0 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500Y (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510FN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510GN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510H (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510K (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510L (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510MN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510S (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510UN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J7109 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P350 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P355 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P355M (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P550 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555K (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555L (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555M (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555S (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555Y (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T355 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T355C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T355Y (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T357W (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T536 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T550 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T555 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T555C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T713 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T719 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T719C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T719Y (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T813 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T819 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T819C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T819Y (New method reset FRP in flash mode)

 

 

Fixed:

- J120W read codes/cert

- Read codes/CERT/unlock on Shannon305 (G570F...)

- check CERT on Shannon315 (J710F ..)

- "Install now" function ("update available" wind

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • سلام!

  کاربران گرامی!

  شما در حال استفاده از این وب سایت به صورت مهمان هستید، برای استفاده از امکانات کامل و تبادل اطلاعات به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

 • معرفی به یک دوست

  تالار جی اس ام دولوپرز رو دوست داری ؟ همین حالا به دوستت معرفی کن!
 • بیشترین ارسال کنندگان

×
×
 • اضافه کردن...