رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

مشکل sim not valid 1110i ( حل شد )


ارسال های توصیه شده

با سلام کوشی کد داشت واسه انلاک با ufs با ورزن 6.91 فلش کردم.الان این مشکل رو داره.با ورزن 6.93 و 7.02 هم فلش کردم.اینفو گرفتم اینم لاگشه

CPU: GenuineIntel, Sp: 5

Platform: Windows NT 5.1 (Build 2600 Service Pack 3)

Versions: Ufs2xx.dll 3.2.7, Ufs2xx.sys 2.8.30

Current Paths:

EXE : C:\Program Files\Nokia\Phoenix

TESLA: C:\Wintesla\

DCT3 : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Flash3\

DCT4 : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Flash\

BB5 : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Flash\

UFxBoot V2.2 © SarasSoft 2003. Id: 62 CF 1 10

UFS_USB V2.8 © SarasSoft 2007. Sn: 78158

HID: 34FF383341600087, HWK: A1.04-PRO1

Features: 00000001

Licence: True

LogFile: .\_!_LOG\78158_20150910_070520_LOG.txt

MCU SW : V 6.91 21-07-07 RH-93 © NMP

PPM SW : V 6.91 21-07-07 RH-93 © NMP IA

Prd.Code: 0537082

Bpr.Code: 0536354

Prod.Sn : VG6373157

HW Vers : 0526

UEM : 1328

UPP : 8705 [2201]

RFIC Ver: 0500

DSP Vers: P05w06.v34

LCD Type: WIN:MYKS:04 ST7507

IMEI : ---

SL Conf : 1E6-F0-FF61864915A

SL Prof : 06F705F48A01A9D-9

SL Var : 0000FFFFFFFFFFFFFFFF

SL Aux : 00023F3F

HW Sig : D1FDEB5C6AEA140B

Box Id : 0000000000000000

Bad SL Structure BC: 00

MastCode: ?

Provider: Not Found

#pw+ 435 157 251 343 364 +1#

#pw+ 196 124 314 443 632 +2#

#pw+ 186 834 003 440 445 +3#

#pw+ 806 591 426 457 306 +4#

#pw+ 235 465 656 306 575 +5#

#pw+ 802 241 224 004 351 +6#

#pw+ 742 200 765 054 012 +7#

1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rh-93] [2.3.0.3]

2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.79.0

Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00EC2268,Sam K8S3215ETE

Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.79.0

Algorithm Ok, MSID: 84CD5E31AAC7B427999A4F91C3

Decoded MSID: 3E4EBAE9-00023133-AA000000

Encoded FAID: 69355F6D-591BDB4B-A88B4EEF

IMAGE: rh93_07.020

Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00

Area2: 0x01010000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:26

Area3: 0x013C0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:01

Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds

Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds

MCU Flashing Completed, Time: 00:11

IMAGE: rh930_nai7.02ij

Area1: 0x01380000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:01

CNT Flashing Completed, Time: 00:01

Running: Server fake reply for CUI phone.

Contents Package Extracting Ok, Time: 00:10

1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rh-93] [2.3.0.3]

2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.79.0

Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00EC2268,Sam K8S3215ETE

Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.79.0

Algorithm Ok, MSID: 8402DD832BE6742381432AB56D

Decoded MSID: 3E4EBAE9-00023133-A9000000

Encoded FAID: 3F9B716A-DC9A6797-66DA9FEB

IMAGE: rh93_07.02ij

Area1: 0x011E0000-0x011EFFFF Erased, Time: 00:00

Area2: 0x011F0000-0x0137FFFF Erased, Time: 00:12

PPM Flashing Completed, Time: 00:08

Flashing Completed, Rebooting Mobile

1st Boot Err: Bad Resp L, Bad Resp UPP, 72 FF FF 72

** User Break **

1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rh-93] [2.3.0.3]

2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.79.0

Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00EC2268,Sam K8S3215ETE

Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.79.0

Algorithm Ok, MSID: 84CD5E31AAC7B427999A4F91C3

Decoded MSID: 3E4EBAE9-00023133-AA000000

Encoded FAID: 69355F6D-591BDB4B-A88B4EEF

IMAGE: rh93_06.930

Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00

Area2: 0x01010000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:42

Area3: 0x013C0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:02

Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds

Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds

MCU Flashing Completed, Time: 00:31

IMAGE: rh930_nai6.93ij

Area1: 0x01380000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:12

CNT Flashing Completed, Time: 00:01

Running: Server fake reply for CUI phone.

Contents Package Extracting Ok, Time: 00:45

1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rh-93] [2.3.0.3]

2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.79.0

Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00EC2268,Sam K8S3215ETE

Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.79.0

Algorithm Ok, MSID: 84CD5E31AAC7B427999A4F91C3

Decoded MSID: 3E4EBAE9-00023133-AA000000

Encoded FAID: 69355F6D-591BDB4B-A88B4EEF

IMAGE: rh93_06.93ij

Area1: 0x011E0000-0x011EFFFF Erased, Time: 00:01

Area2: 0x011F0000-0x0137FFFF Erased, Time: 00:12

PPM Flashing Completed, Time: 00:13

Flashing Completed, Rebooting Mobile

MCU SW : V 6.93 10-08-07 RH-93 © NMP

PPM SW : V 6.93 10-08-07 RH-93 © NMP IJ

Prd.Code: 0537082

Bpr.Code: 0536354

Prod.Sn : VG6373157

HW Vers : 0526

UEM : 1328

UPP : 8705 [2201]

RFIC Ver: 0500

DSP Vers: P05w06.v34

LCD Type: WIN:MYKS:04 ST7507

IMEI : ---

SL Conf : 1E6-F0-FF61864915A

SL Prof : 06F705F48A01A9D-9

SL Var : 0000FFFFFFFFFFFFFFFF

SL Aux : 00020000

HW Sig : D1FDEB5C6AEA140B

Box Id : 0000000000000000

Bad SL Structure BC: 00

MastCode: ?

Provider: Not Found

#pw+ 435 157 251 343 364 +1#

#pw+ 196 124 314 443 632 +2#

#pw+ 186 834 003 440 445 +3#

#pw+ 806 591 426 457 306 +4#

#pw+ 235 465 656 306 575 +5#

#pw+ 802 241 224 004 351 +6#

#pw+ 742 200 765 054 012 +7#

لینک ارسال

سلام...دروود

سریال گوشی رو چک کنید...

بعد فلش انلاک کنید...

در ضمن باکسatf داری تست کنید...

انان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند

را هرگز هراسی از فراموشی نیست

چرا که جاودانند

 

 

[email protected]

لینک ارسال

دوست عزیز همون فایل unlockکه میگی انتخاب کن وفلش بزن بعدش ppmرایت کن وآنلوک بزن درست میشه.

اگه فایل آنلوک نداری برات آپ کنم؟

GSM-DEVELOPERS

 

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

----------------------------------------------------------

خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

لینک ارسال

دوست عزیز سری های dct4 نیاز به رایت pm نیست براحتی با یه ریپایر ساده سریال برمیگرده با باکس atf مدل انتخاب کنید یه اسکن فون بزنید بعد از اینکه اینفو داد گزینه زیر رو بزنید و تمام

 

Snapshot_2015-09-11_111219.png?sbsr=1d24120478a089778a81688c866e0e251b18336d9ee88337&lgfp=1000

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...