رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

دانگل Hua Dongle


sfri.arash

ارسال های توصیه شده

HUA Dongle Version 1.2.5

 

Released

 

Add

 

LG

QUALCOMM

PHONES

One Click Repair IMEI

Read/Write NVM

Read/Write/Reset Security

Read/Write QCN

 

 

About imei repair:

 

Support imei repair for Most Recent Android lg Qualcomm Series(same g2 or d170) with Root and USB Debugging

please check cpu before use this method = Risk

how to check phone cpu?

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

----------------------------------------

Reset Screen Lock

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

 

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

ویرایش شده توسط MR.Ali

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال
 • 4 هفته بعد...
 • پاسخ 42
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

 

 

Hua Dongle Version 1.2.7 Released

Hua Dongle Version 1.2.7 Released Huawei Qualcomm Update

Add

 

Direct Unlock

 

For

 

New Phone Models

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

NON STOP UPDATES

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال
 • 3 هفته بعد...

Hi to all hua users

 

Hua Dongle Version 1.2.8 Released

Huawei Mediatek

 

Huawei Y360 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Huawei Ascend Y540 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Huawei Ascend Y520 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Huawei Ascend Y221 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Huawei Honor Holly Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

 

LG Qualcomm

 

H815 One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H815AR One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H815K One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H815P One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H220 One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H340 One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H340AR One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H340F One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H340H One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H340N One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H340Y One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H440 One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H440N One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H440V One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

H440Y One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

F520K One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

F520L One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

F520S One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/Reset Security

We need Beta tester for Direct unlock lg phones

contact to asansambox ID on telegram for check

 

Mediatek

 

Haier G3 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Haier G30 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

OPPO R2001 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

WIKO GOA Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

ZTE Grand Memo lite Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Azumi A50c+ Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

AMOI N821 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Alcatel OT-4036E Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Sendtel Sage+ Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

QMobile Noir i5 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

QMobile X2 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Wiko CINK PEAX 2 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Ipro alps glory1 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Lenovo S680 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Lenovo S668t Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Digicel DL750 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

GIONEE IQ275 Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

 

 

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

NON STOP UPDATES

 

 

BR

ASANSAM TEAM

لینک ارسال
 • 1 ماه بعد...

Hi to all hua users

 

Hua Dongle Version 1.3.0 Released

 

 

HTC

Desire 516t

Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Desire 52G

Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Desire 616

Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Desire 616 DUAL

Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Desire 620G

Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Desire 626

Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Desire 816G

Direct unlock(beta)/Imei repair/Full service

Desire 820S

 

 

LG Qualcomm

 

H630

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

H630D

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

H630I

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

H634

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

H636

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

H635

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

H635A

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

H635AR

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

H635C

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

H815L

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

H815T

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

H815TR

One Click Repair IMEI/Read and Write NVM/QCN/sec/Reset Security

 

 

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

Copy paste have new job now.. CTRL+C & CTRL+V

 

 

BR

ASANSAM TEAM

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال

HUA Dongle Version 1.3.1

 

Released

 

MTK CODE READER

 

One Click Imei repair For Most Allwinner Phones

 

MORE INFO

 

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

NON STOP UPDATES

 

 

BR

ASANSAM TEAM

ویرایش شده توسط sfri.arash

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال
 • 2 هفته بعد...

HUA Dongle Version 1.3.2

 

Released

 

Qualcomm Update

 

Add

 

One Click

 

Direct Unlock

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

NON STOP UPDATES

 

 

BR

ASANSAM TEAM

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال

Hua Dongle Version 1.3.3 Released

 

 

 

 

Add

 

One Click

 

Imei Repair

 

For Spd android Phones

 

Add :-)

 

Huawei SPD Phones

 

Y336-U02

One click imei repair/Full service

Y541 Y5

One click imei repair/Full service

Y541-U02 / Y5c

One click imei repair/Full service

T1

One click imei repair/Full service

T1-701u

One click imei repair/Full service

T1-701ua

One click imei repair/Full service

Y360-U42

One click imei repair/Full service

Y360-U12

One click imei repair/Full service

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

NON STOP UPDATES

 

 

BR

ASANSAM TEAM.

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال

[TABLE=class: tborder, align: center]

[TR]

[TD=class: alt1]Hua Box Version 1.3.4 Released (Hua Box Activation for Infinity users)


hi to all

 

Hua Tool Version 1.3.4 Released

 

Add HUA Tool Activation for Infinity Box Users

 

HUA Tool Can Activate on Following Infinity Team Products:

 

- Main Infinity-Box

- Infinity-Box Dongle

- Infinity-Box [bEST]

- Infinity-Box CDMA-Tool

 

 

How to do that?

 

Read Following Manual

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

HUA Software Download

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

 

NON STOP UPDATES

 

 

BR

ASANSAM TEAM

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: alt2]

[/TD]

[TD=class: alt1, align: right]

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال

Hi to All

 

Hua Tool Version 1.3.5 Released

 

Add Samsung Qualcomm Unlock for Some Qualcomm Android Samsung Phones (W/O Root, W/O UB Debugging)

 

Add Activate Diag for Android Qualcomm Phones

 

 

HUA Software Download

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

 

Important Note

 

HUA Tool Can Activate on Following Infinity Team Products:

- Main Infinity-Box

- Infinity-Box Dongle

- Infinity-Box [bEST]

- Infinity-Box CDMA-Tool

 

 

How to do that?

 

Read Following Manual

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

 

NON STOP UPDATES

 

 

BR

HUA Box TEAM

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال

Hi to all

HUA BOX Version 1.3.7 Released

 

Add Exynos 7 Direct Unlock Need Root & USB Debugging

 

Supported Models Listed Below

 

Code:

Samsung

 

SM-G925R4

SM-G920R4

SM-G920D

SM-G920W8

SM-G920P

SM-G925W8

SM-G925P

SM-G925R7

SM-G920FD

SM-G920X

SM-G9209

SM-G920R7

SM-G925K

SM-G920I

SM-G9208

SM-G9250

SM-G925J

SM-G920V

SM-G925L

SM-G925I

SM-G925V

SM-G925T beta

SM-G920T beta

SM-G920L

SM-G920K

SM-G920A

SM-G925A

SM-G925F

SM-G925S

SM-G920F

SM-G920S

SM-G9200

SM-G920AZ

HUA Software Download

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

Important Note

 

HUA Tool Can Activate on Following Infinity Team Products:

 

- Main Infinity-Box

- Infinity-Box Dongle

- Infinity-Box [bEST]

- Infinity-Box CDMA-Tool

 

 

How to do that?

 

Read Following Manual

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

محتوا مخفی شده است.

  ما در این انجمن وقت خود را برای کسانی که دنبال مطالب رایگان هستند صرف نمیکنیم. اگر مایل به مشاهده محتوای این پست و دسترسی به منبع عظیم آموزش هستی قوانین انجمن را مطالعه کنید و به ما ملحق شوید.

 

 

 

NON STOP UPDATES

 

 

BR

HUA Box TEAM

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • سلام!

  کاربران گرامی!

  شما در حال استفاده از این وب سایت به صورت مهمان هستید، برای استفاده از امکانات کامل و تبادل اطلاعات به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

 • بیشترین ارسال کنندگان

×
×
 • اضافه کردن...