رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

تمامی رام های HUAWEI Serial G - ROMs


ارسال های توصیه شده

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال
 • پاسخ 100
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

HUAWEI-G610-U30 Flash Tool Backup

 

 

Listed: 11/04/2014 11:47 pm

 

 

ROM Version: 4.2.1

 

 

Links:

 

HUAWEI-G610-U30_Files_to_FlashTool (358 dls)

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال


  [*=left]HUAWEI G750-U10
  [*=left]
  [*=left]Listed: 10/24/2014 7:52 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.2.2
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI G750-U10

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال


  [*=left]HUAWEI G630-U10
  [*=left]
  [*=left]Listed: 10/23/2014 4:44 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.3
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  Huawei G630-U10

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال


  [*=left]G630-U00,Android 4.3,Emotion UI,V100R001C17B120
  [*=left]
  [*=left]Listed: 09/12/2014 8:39 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: B120
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  G630-U00 B119
  [*=left]
  [*=left]G630-U00 B120

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

MIUI 4.8.29 G610-U15

 

 

Listed: 08/27/2014 7:07 pm

 

 

ROM Version: 4.2.2

 

 

Links:

Mirror 1

 

 

Mirror 2

 

 

Mirror 3

 

 

Mirror 4

 

 

MIUI GAPPS

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.


×
×
 • اضافه کردن...