رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

آخرین اخبار و بروزرسانی های z3x lg


sfri.arash

ارسال های توصیه شده

از این پس جدیدترین نرم افزارهای lg در این پست قرار میگیرد....

 

 

 

LG 2-3G Tool v7.1 released. LG Optimus F60

 

Added :

- support LG D390 (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write/repair, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG D390N (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write/repair, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG D390NS (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write/repair, sec zone read/write/reset, hint)

 

Multi-language interface - for translate use Z3X LG 2-3G Tool (Z3X LG 2-3G Tool)

 

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال
 • 1 ماه بعد...

MTK Smart Tool v2.4.1.0 Released


MTK Smart Tool v2.4.1.0 Released

 

attachment.php?attachmentid=338419&stc=1&d=1433518404

 


  [*=left]
  [*=left]
  [*=left]Added support:LG P700 USB HS-USB 9008 Brick Boot Repair + Dump firmware.

 


  [*=left]Added support:LG P705 USB HS-USB 9008 Brick Boot Repair + Dump firmware.
  [*=left]Added support:LG P705g USB HS-USB 9008 Brick Boot Repair + Dump firmware.
  [*=left]Added support:LG P705GO USB HS-USB 9008 Brick Boot Repair + Dump firmware.
  [*=left]Added support:LG P705f USB HS-USB 9008 Brick Boot Repair + Dump firmware.
  [*=left]Added support:LG P708g USB HS-USB 9008 Brick Boot Repair + Dump firmware.

P.S. We are preparing large collection of boot files. It will be available very soon on support.

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

Z3x LG 2-3G Tool v7.3 released


LG 2-3G Tool v7.3 released

 

Added :

- support LG H220 (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H340 (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H340AR (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H340F (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H340H (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H340N (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H340Y (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H440 (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H440N (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H440V (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H440Y (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

 

* Added support for Android 5.X

 

Multi-language interface - for translate use Z3X LG 2-3G Tool (Z3X LG 2-3G Tool)

 

Discuss here

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

LG 2-3G Tool v7.4 released


LG 2-3G Tool v7.4 released

 

Added :

- support LG D631 (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

 

Fixed unlock and repair bug for next models:

P720, P720h, P725, P760, P765, P768, P768e, P768f, P768g, P768N, P769, P769BK, P769BKGO, P769BKGO1, P920, P920h,

P925, P925p, P929, P940, P940h, P940SC

 

Multi-language interface - for translate use Z3X LG 2-3G Tool (Z3X LG 2-3G Tool)

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال
 • 2 هفته بعد...

LG 2-3G Tool v7.7 released. LG Leon™ LTE, G Stylo™ - world first


LG 2-3G Tool v7.7 released. LG Leon™ LTE, G Stylo™ - world first

 

Added :

- support LG H345 (imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint) - first in the world

- support LG H631 (imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint) - first in the world

- support LG H815L (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H815T (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG H815TR (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support LG MS345 (imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint) - first in the world

- support LG MS631 (imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint) - first in the world

 

(Multi-language interface - for translate use Z3X LG 2-3G Tool (Z3X LG 2-3G Tool

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال
 • 4 هفته بعد...

[TABLE=class: tborder, align: center]

[TR]

[TD=class: alt1]LGTool version v2.52 released

 

Added and improved direct support for over 35 LG models!

 

New for LGTOOL direct services:

 

LG H220, H221F, H221G, H222F, H222FTV, H222G, H222TTV

- Dump/Flash NVM

- Dump/Flash Security

- Unlock

- Repair IMEI

- Flash firmware

 

LG D605

- Dump/Flash NVM

- Dump/Flash Security

- Unlock

- Repair IMEI

- Root/UnRoot

- Flash firmware

 

LG H950, H950P, H955, H955A, H955AR, H955P, H955TR, H959

- Dump/Flash NVM

- Dump/Flash Security

- Unlock

- Repair IMEI

- Root

- Reset Screen Lock

 

LG D337, D690N, D693N, D690, D693, D335, D331, D331TR, H326TV, H422TV,

H320, H420, H320MB, H422, H422F, H324T, H420F, H324, H326G, H324TR

- LAF Flash firmware added

 

Alcatel 7047D

- Read unlock codes

- Unlock

- Dump/Flash NVM

- Repair BT

 

New for LGTOOL remote services:

 

Other changes in LGtool app and remote services:

- Added Reset Screenlock feature to all LG MTK-based smartphones

- HTC calc algo improved

 

Download LGTOOL from the Official website

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

 

[/TR]

[/TABLE]

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال

LG 2-3G Tool v8.0 released. LG L90 Dual, G2 mini, G3 Beat, G3S Dual

 

Added :

 

- support D150 (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D157 (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D157F (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint) thanks to toninhosantos

- support D410 (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D410H (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D410HN (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint) thanks to toninhosantos - world first!

- support D410N (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D618 imei master/slave repair

- support D722AR (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D722PA (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D724 (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D727 (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D728 (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D729 (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D856 (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D857 (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D858 (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D858HK (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support D859 (direct unlock, imei master/slave repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support H440AR (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

- support H443 (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint)

 

* some bug fix.

+ new qcn files.

 

 

Multi-language interface - for translate use Z3X LG 2-3G Tool (Z3X LG 2-3G Tool)

 

Discuss here

رفاقت کشکه و دوغ

لینک ارسال

LG 2-3G Tool v8.1 released. Big Boom Update. Direct unlock without root.

 

Added :

- support D410 (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D410H (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D410HN (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D410N (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D618 (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D724 (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D728 (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D729 (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D856 (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D857 (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D858 (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D858HK (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support D859 (world first direct unlock(without root), world first imei master/slave repair(without root), sec zone read/write/reset(without root))

- support LG H815LA (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset, hint) thanks to raulka2003 -world first!

 

Support without root:

D290 (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

D290AR (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

D290G (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

D290N (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

D290TR (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

D295 (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

D295F (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

D390AR (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

D390 (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

D390N (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

D390NS (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

H815 (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

H815AR (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

H815K (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

H815P (direct unlock, imei repair, sec zone read/write/reset)

and more new LG models.

 

some bug fix.

new qcn files.

 

Multi-language interface - for translate use Z3X LG 2-3G Tool (Z3X LG 2-3G Tool)

 

Discuss here

رفاقت کشکه و دوغ

لینک ارسال
 • 2 ماه بعد...

LG 2-3G Tool v8.2 released.

 

Added:

- support D280( flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D280AR( flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D280F( flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D280G( flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D280N( flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D280NR( flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D280TR( flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D285 (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D285F (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode(

- support D285G ( flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode)

- support D290 ( flashing )

- support D290AR (flashing )

- support D290G (flashing )

- support D290J (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support D290N (flashing)

- support D290TR (flashing)

- support D295 (flashing)

- support D295F (flashing)

- support D320 (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D320AG (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D320AR (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D320F (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D320F8 (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D320G8 (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D320J8 (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D320N (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D320TR (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D321 (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D390 (flashing)

- support D390AR (flashing)

- support D390N (flashing)

- support D390NS (flashing)

- support D410 (flashing)

- support D410H (flashing)

- support D410HN (flashing)

- support D410N (flashing)

- support D618 (flashing)

- support D722 (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D722AR (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D722J (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support D722K (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D722P (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D722PA ( flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D722V (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support D723 (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support D723TR (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support D724 (flashing)

- support D728 (flashing)

- support D729 (flashing)

- support H220 (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode, sec zone read/write/reset in flash mode)

- support H221 ( flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support H221AR (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support H221F (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support H221G (flashing, direct unlock in flash mode, imei repair in flash mode)

- support H222 (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support H222F (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support H222G (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support H222TTV (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support H222TV (flashing, direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, read/write qcn, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode.)

- support V496 (direct unlock in flash mode/adb mode, imei repair in flash mode/adb mode, qcn read/write, sec zone read/write/reset in flash mode/adb mode) thanks to ghacks) - world first!

 

* Flasher for this models work in two mode's : indirect(software send firmware image in phone and phone unpack this image) and direct(software write firmware direct in flash). Direct mode faster. In options user can change indirect/direct mode.

* Changed software logo

* Fixed some bugs

* We delete some help files because we work in new help's from zero. Users must wait, if you have any questions ask in forum.

 

Multi-language interface - for translate use Z3X LG 2-3G Tool (Z3X LG 2-3G Tool)

رفاقت کشکه و دوغ

لینک ارسال
 • 4 هفته بعد...

LG 2-3G Tool v8.5 released. New phones added.

 

Added:

 

- support H630 (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, google account reset)

- support H630D (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, google account reset)

- support H630I (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, google account reset)

- support H634 (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, google account reset)

- support H635 (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, google account reset)

- support H635A (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, google account reset)

- support H635AR (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, google account reset)

- support H635C (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, google account reset)

- support H635CX (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, google account reset)

- support H636 (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, google account reset)

- support V490 (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode)

- support V495 (direct unlock in flash/adb mode, imei repair in flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode) - world first!

 

* Fixed some bugs

 

Multi-language interface - for translate use Z3X LG 2-3G Tool (Z3X LG 2-3G Tool)

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
 • اضافه کردن...