به انجمن خوش آمدید

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما قادر به ایجاد موضوعات، پاسخ به موضوعات موجود، ارسال اعتبار به اعضای دیگر خود، رسیدن پیام شخصی خود، به روز رسانی وضعیت پست، مدیریت نمایه خود و خیلی بیشتر خواهد بود. پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

masoud

مشکل در کامپایل کردن برنامه settings

پست های پیشنهاد شده

با سلام

من وقتی میخوام فایل settings از رام مدیاتک هواوی رو کامپایل کنم خطای زیرو میده

 

[codewarning: string 'wifi_setting_connect_type_error' has no default translation.
warning: string 'wifi_signal_found_msg' has no default translation.
warning: string 'wimax_settings_summary' has no default translation.
D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\res\layout\daydream_custom_action_bar.xml:11: error: Error: No resource found that matches the given
name (at 'style' with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\res\layout\preference_header_switch_item.xml:11: error: Error: No resource found that matches the giv
en name (at 'style' with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\res\layout\preference_nfc.xml:11: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'st
yle' with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\res\layout\preference_sim_info.xml:13: error: Error: No resource found that matches the given name (a
t 'style' with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\res\layout\preference_sim_info_enabler.xml:15: error: Error: No resource found that matches the given
name (at 'style' with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\res\layout\sim_widget_view.xml:5: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'st
yle' with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\res\layout\wifi_switch_for_oobe.xml:7: error: Error: No resource found that matches the given name (a
t 'style' with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [D:\Users\M\AppData\Loc
al\Temp\brut_util_Jar_3091964343053425160.tmp, p, --forced-package-id, 127, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, --version-code,
19, --version-name, 4.4.2, -F, D:\Users\M\AppData\Local\Temp\APKTOOL7875090471975942153.tmp, -0, arsc, -I, D:\Users\M\apktool\framework\1.a
pk, -S, D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\res, -M, D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\AndroidManifest.xml]
at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:459)
at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:397)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:285)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:256)
at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:225)
at brut.apktool.Main.main(Main.java:84)
Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [D:\Users\M\AppData\Local\Temp\brut_util_Jar_
3091964343053425160.tmp, p, --forced-package-id, 127, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, --version-code, 19, --version-name, 4
.4.2, -F, D:\Users\M\AppData\Local\Temp\APKTOOL7875090471975942153.tmp, -0, arsc, -I, D:\Users\M\apktool\framework\1.apk, -S, D:\Users\M\Des
ktop\11\apktool\Settings\res, -M, D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\AndroidManifest.xml]
at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:419)
at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:445)
... 5 more
Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [D:\Users\M\AppData\Local\Temp\brut_util_Jar_3091964343053425160.tmp, p, --for
ced-package-id, 127, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, --version-code, 19, --version-name, 4.4.2, -F, D:\Users\M\AppData\Loca
l\Temp\APKTOOL7875090471975942153.tmp, -0, arsc, -I, D:\Users\M\apktool\framework\1.apk, -S, D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\res, -M,
D:\Users\M\Desktop\11\apktool\Settings\AndroidManifest.xml]
at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:413)
... 6 more

D:\Users\M\Desktop\11\apktool>][/code]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام و درود

 

با توجه به اینکه اکثر کاربران با رفع این نوع ارورها مشکل دارند ویدیوئی تهیه کردیم که میتوانید با استفاده از این روش تمامی ارورها را رفع کنید..

 

[h=2]آموزش ویدیوئی حل تمامی ارورها هنگام کامپایل فایل apk[/h]موفق باشید


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ممنون از پاسخگویی

فیلم رو که نگاه میکردم فهمیدم مشکل من موقع دیکامپایل هست لاگ رو میزارم فکر کنم خطامیده موقع دیکامپایل

 

>org.jf.util.ExceptionWithContext: The last instruction in the method is truncated
    at org.jf.dexlib2.dexbacked.DexBackedMethodImplementation$1$1.readNextItem(DexBackedMethodImplementation.java:87)
    at org.jf.dexlib2.dexbacked.DexBackedMethodImplementation$1$1.readNextItem(DexBackedMethodImplementation.java:75)
    at org.jf.dexlib2.dexbacked.util.VariableSizeLookaheadIterator.computeNext(VariableSizeLookaheadIterator.java:60)
    at com.google.common.collect.AbstractIterator.tryToComputeNext(AbstractIterator.java:143)
    at com.google.common.collect.AbstractIterator.hasNext(AbstractIterator.java:138)
    at com.google.common.collect.ImmutableList.copyOf(ImmutableList.java:272)
    at com.google.common.collect.ImmutableList.copyOf(ImmutableList.java:226)
    at org.jf.baksmali.Adaptors.MethodDefinition.<init>(MethodDefinition.java:92)
    at org.jf.baksmali.Adaptors.ClassDefinition.writeVirtualMethods(ClassDefinition.java:327)
    at org.jf.baksmali.Adaptors.ClassDefinition.writeTo(ClassDefinition.java:113)
    at org.jf.baksmali.baksmali.disassembleClass(baksmali.java:226)
    at org.jf.baksmali.baksmali.access$000(baksmali.java:56)
    at org.jf.baksmali.baksmali$1.call(baksmali.java:150)
    at org.jf.baksmali.baksmali$1.call(baksmali.java:148)
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Error while processing method Lcom/mediatek/wireless/a;->a()Ljava/lang/String;Error occurred while disassembling class Ljavax.annotation.a; - skipping class
org.jf.util.ExceptionWithContext: The last instruction in the method is truncated
    at org.jf.dexlib2.dexbacked.DexBackedMethodImplementation$1$1.readNextItem(DexBackedMethodImplementation.java:87)
    at org.jf.dexlib2.dexbacked.DexBackedMethodImplementation$1$1.readNextItem(DexBackedMethodImplementation.java:75)
    at org.jf.dexlib2.dexbacked.util.VariableSizeLookaheadIterator.computeNext(VariableSizeLookaheadIterator.java:60)
    at com.google.common.collect.AbstractIterator.tryToComputeNext(AbstractIterator.java:143)
    at com.google.common.collect.AbstractIterator.hasNext(AbstractIterator.java:138)
    at com.google.common.collect.ImmutableList.copyOf(ImmutableList.java:272)
    at com.google.common.collect.ImmutableList.copyOf(ImmutableList.java:226)
    at org.jf.baksmali.Adaptors.MethodDefinition.<init>(MethodDefinition.java:92)
    at org.jf.baksmali.Adaptors.ClassDefinition.writeVirtualMethods(ClassDefinition.java:327)
    at org.jf.baksmali.Adaptors.ClassDefinition.writeTo(ClassDefinition.java:113)
    at org.jf.baksmali.baksmali.disassembleClass(baksmali.java:226)
    at org.jf.baksmali.baksmali.access$000(baksmali.java:56)
    at org.jf.baksmali.baksmali$1.call(baksmali.java:150)
    at org.jf.baksmali.baksmali$1.call(baksmali.java:148)
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Error while processing method Ljavax/annotation/a;->a()Ljava/lang/String;

I: Copying assets and libs...
I: Copying unknown files...
I: Copying original files...

D:\Users\M\Desktop\11\apktool>apktool d settings.apk

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

درود .

 

این ارور موقع نصب میده یا دیکامپایل ؟

 

ضمنا فیلم مربوط به دیکامپایل نبوده و شما خوب دیکامپایل کردید.

 

موفق باشید


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مربوط به موقع دیکامپایل هست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
مربوط به موقع دیکامپایل هست

 

موقع دیکامپایل نرم افزار چنین خطایی تجربه نشده شما اولش که دیکامپایل کردید. و موقع کامپایل ارور بالا رو داشتید چطور دوباره همچین خطایی پیش اومده ؟

 

ایا این خطا مربوط به کامپایل نیست ؟

 

نرم افزارهای کنترل کننده سیستمی را نصب کردید یا نه ؟

 

mediatek-res.apk

 

framework-res.apk

 

مراحل را با دقت طبق اموزش به روش حل مشکل force close جلو برید و اعلام نتیجه کنید.

 

موفق باشید


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تشکر از شما سیستم رو ریست کردم مشکل حل شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.