به انجمن خوش آمدید

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما قادر به ایجاد موضوعات، پاسخ به موضوعات موجود، ارسال اعتبار به اعضای دیگر خود، رسیدن پیام شخصی خود، به روز رسانی وضعیت پست، مدیریت نمایه خود و خیلی بیشتر خواهد بود. پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

ILYA20

تایپک جامع توضیحات و رفع تمامی باگهای رام اندروید

پست های پیشنهاد شده

تایپک جامع توضیحات و رفع تمامی باگهای رام اندروید

 

در برخی رامها به دلایلی باگهایی نظیر wifi ، دوربین ، بلوتوث و... وجود دارد . این مشکلات اکثرا در رامهای کاستوم و در برخی مدلای سفارشی مشاهده میشود.در این بخش قصد داریم نحوه رفع هر یک از باگهای موجود در رام را آموزش دهیم.پچ ها و فایلهای باینری مربوط به هر بخش مختلف را در این آموزش قرار میدهیم و شما میتوانید در صورت معیوب بودن بخش مربوطه فایلها را با پچ های سالم رام مشابه جایگزین کنید.

 

توجه داشته باشید این آموزش برای رامهایی که بر اثر معیوب بودن پچ ها باگ دار شدن میباشد و برخی رامهای کوک شده که با فایل apk باگ تولید میکنند مبحثش با این آموزش فرق داره و در تایپکی جدا دربارش بحث خواهیم کرد.

تا پایان آموزش صبور باشید.


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

پچ ها مربوط به بخش رادیو اف ام در آدرس دایرکتوری و با نام های زیر میباشد.شما میتوانید در صورت معیوب بودن با هر یک از پچ سالم رام مشابه جایگزین کرده و مشکل مربوطه را رفع کنید .

 

برای MEDIATEK

 

\system\bin\fmradio

 

\system\etc\firmware\mt6620_patch_e3_hdr.bin

 

\system\etc\firmware\mt6620_patch_e6_hdr.bin

 

\system\etc\firmware\WMT.CFG

 

\system\lib\modules\mtk_fm_drv.ko

 


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ های مربوط به بخش های سنسور رام به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش مربوطه میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین کرده و مشکل رو رفع کنید.

 

 

پردازنده های MEDIATEK

 

 

/system/bin/akmd*

 

/system/lib/libsensors.so

 

/system/lib/libms3c_yamaha.so

 

/system/etc/firmware (folder)

 

/system/bin/servicemanager

 

 

 

پردازنده های Snapdragon ، Qualcomm]

 

 

system/bin/sensorservice

 

system/lib/libsensorservice.so

 

system/lib/hw/sensor.default.so

 


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ های مربوط به روشن و یا خاموش کردن رام به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش مربوطه میتوانید پچ سالم رام مشابه را جایگزین کرده و مشکل رو رفع کنید

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

\system\lib\module\mtk_stp_wmt

 


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ های مربوط به بخش بلوتوث به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش مربوطه میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین کرده و مشکل مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

/system/bin/bd_prov

 

/system/bin/uim*

 

/system/bin/hcid

 

/system/bin/bluetooth*

 

/system/bin/hciattach

 

/system/bin/sdptool

 

/system/xbin/hciconfig

 

/system/bin/brcm_patchram_plus

 

/system/lib/libbluetooth_mtk.so

 

/system/lib/libbluetoothem_mtk.so


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ های مربوط به بخش WIFI در رامهای اندروید به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

/system/bin/netcfg

 

/system/bin/dhcpcd

 

/system/bin/ifconfig

 

/system/bin/hostap

 

/system/bin/hostapd

 

/system/bin/hostapd_bin

 

/system/bin/pcscd

 

/system/bin/wlan*

 

/system/bin/wpa*

 

/system/bin/netd -> Fix wifi hotspot

 

/system/lib/libhardwarelegacy.so

 

/system/lib/modules/mtk_stp_wmt.ko

 

/system/lib/modules/mtk_wmt_wifi.ko

 

system/etc/wifi

 

/system/etc/firmware

 

 

 

پردازنده های Qualcomm ، Snapdragon

 

 

/system/binwpa_supplicant

 

system/etc/firmware

 

system/etc/wifitest_send.sh & wifitest_recv.sh

 

system/lib/libwpa_client.so

 

system/lib/modules/cfg80211.ko

 

system/lib/modules/ath6kl

 

 


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ های مربوط به بخش WIFI HOTSOT در رامهای اندروید به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید

 

 

 

پردازندهای Mediatek

 

 

/system/bin/netd

 


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ های مربوط به بخش دوربین رام اندروید به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

/system/etc/media_profiles.xml

 

/system/lib/libcamera.so

 

/system/lib/liboemcamera.so

 

\system\lib\hw\camera.default.so

 

\system\lib\libcamera_client.so

 

\system\lib\libcameracustom.so\system\lib\libcamer aprofile.so

 

\system\lib\libcameraservice.so

 

\system\lib\libmhal.so\system\lib\libmhalcontent.s o

 

\system\lib\libmhaldrv.so

 

\system\lib\libmhalmdp.so

 

\system\lib\libmhalpipe.so

 

\system\lib\libmhalscenario.so

 

\system\lib\libmhalutility.so

 

\system\etc\permission\android.hardware.camera.fro nt.xml

 

\system\lib\libOmx*.so

 

 

 

پردازنده های Qualcomm ، Snapdragon

 

 

system/bin/mm-qcameraxxx

 

system/bin/qcamera-app

 

system/lib/hw/camera.msm7627a.so

 

system/lib/ libcameraservice.so & libcamera_client.so

 

system/lib/libmmcameraxxx.so

 

 


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ های مربوط به بخش GPS رامهای اندروید به ترتیب زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

/system/xbin/libmnlp

 

/system/etc/gps.conf

 

 

 

پردازنده های Qualcomm ، Snapdragon

 

 

system/lib/ egl

 


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ های مربوط به بخش تاچ اسکرین در رامهای اندروید به ترتیب زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

/system/usr

 


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ مربوط به تاچ لمسی HOME در رامهای اندرویدی به ترتیب زیر میباشد. در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

system/usr\keylayout\Generic.kl


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ های مربوط به سیمکارت 1 و 2 در رامهای اندروید به ترتیب زیر میباشد. .در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

\system\etc\firmware\modem.img

 

سطح دسترسی پوشه زیر را به 777 با استفاده از نرم افزار root explore تغییر دهید.

 

\system\etc\

 

/system/bin/stmd

 

/system/bin/rild*

 

/system/etc/rril

 


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ مربوط به صدا در رامهای اندریدی به ترتیب زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

\system\lib\libaudio* .so

 


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آدرس پچ های مربوط به اعلانات در رامهای اندروید به ترتیب زیر میباشد. .در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

/system/etc/hosts


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

 

 

پردازنده های Snapdragon&quallcom

 

 

 

 

فایلهای زیر را با فایلهای سالم رامهای مشابه جایگزین کنید.

>system\framework\services.jar
 
>system\framework\services.odex
 

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

درود بابت این تایپ.اگر در این تایپ اشاره به کد ussd کنی ممنون میشیم که اون حل کنیم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.