رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

تایپک جامع توضیحات و رفع تمامی باگهای رام اندروید


ارسال های توصیه شده

 • مدیریت کل سایت

تایپک جامع توضیحات و رفع تمامی باگهای رام اندروید

 

در برخی رامها به دلایلی باگهایی نظیر wifi ، دوربین ، بلوتوث و... وجود دارد . این مشکلات اکثرا در رامهای کاستوم و در برخی مدلای سفارشی مشاهده میشود.در این بخش قصد داریم نحوه رفع هر یک از باگهای موجود در رام را آموزش دهیم.پچ ها و فایلهای باینری مربوط به هر بخش مختلف را در این آموزش قرار میدهیم و شما میتوانید در صورت معیوب بودن بخش مربوطه فایلها را با پچ های سالم رام مشابه جایگزین کنید.

 

توجه داشته باشید این آموزش برای رامهایی که بر اثر معیوب بودن پچ ها باگ دار شدن میباشد و برخی رامهای کوک شده که با فایل apk باگ تولید میکنند مبحثش با این آموزش فرق داره و در تایپکی جدا دربارش بحث خواهیم کرد.

تا پایان آموزش صبور باشید.

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال
 • مدیریت کل سایت

پچ ها مربوط به بخش رادیو اف ام در آدرس دایرکتوری و با نام های زیر میباشد.شما میتوانید در صورت معیوب بودن با هر یک از پچ سالم رام مشابه جایگزین کرده و مشکل مربوطه را رفع کنید .

 

برای MEDIATEK

 

\system\bin\fmradio

 

\system\etc\firmware\mt6620_patch_e3_hdr.bin

 

\system\etc\firmware\mt6620_patch_e6_hdr.bin

 

\system\etc\firmware\WMT.CFG

 

\system\lib\modules\mtk_fm_drv.ko

 

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال
 • مدیریت کل سایت

آدرس پچ های مربوط به بخش های سنسور رام به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش مربوطه میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین کرده و مشکل رو رفع کنید.

 

 

پردازنده های MEDIATEK

 

 

/system/bin/akmd*

 

/system/lib/libsensors.so

 

/system/lib/libms3c_yamaha.so

 

/system/etc/firmware (folder)

 

/system/bin/servicemanager

 

 

 

پردازنده های Snapdragon ، Qualcomm]

 

 

system/bin/sensorservice

 

system/lib/libsensorservice.so

 

system/lib/hw/sensor.default.so

 

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال
 • مدیریت کل سایت

آدرس پچ های مربوط به روشن و یا خاموش کردن رام به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش مربوطه میتوانید پچ سالم رام مشابه را جایگزین کرده و مشکل رو رفع کنید

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

\system\lib\module\mtk_stp_wmt

 

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال
 • مدیریت کل سایت

آدرس پچ های مربوط به بخش بلوتوث به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش مربوطه میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین کرده و مشکل مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

/system/bin/bd_prov

 

/system/bin/uim*

 

/system/bin/hcid

 

/system/bin/bluetooth*

 

/system/bin/hciattach

 

/system/bin/sdptool

 

/system/xbin/hciconfig

 

/system/bin/brcm_patchram_plus

 

/system/lib/libbluetooth_mtk.so

 

/system/lib/libbluetoothem_mtk.so

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال
 • مدیریت کل سایت

آدرس پچ های مربوط به بخش WIFI در رامهای اندروید به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

/system/bin/netcfg

 

/system/bin/dhcpcd

 

/system/bin/ifconfig

 

/system/bin/hostap

 

/system/bin/hostapd

 

/system/bin/hostapd_bin

 

/system/bin/pcscd

 

/system/bin/wlan*

 

/system/bin/wpa*

 

/system/bin/netd -> Fix wifi hotspot

 

/system/lib/libhardwarelegacy.so

 

/system/lib/modules/mtk_stp_wmt.ko

 

/system/lib/modules/mtk_wmt_wifi.ko

 

system/etc/wifi

 

/system/etc/firmware

 

 

 

پردازنده های Qualcomm ، Snapdragon

 

 

/system/binwpa_supplicant

 

system/etc/firmware

 

system/etc/wifitest_send.sh & wifitest_recv.sh

 

system/lib/libwpa_client.so

 

system/lib/modules/cfg80211.ko

 

system/lib/modules/ath6kl

 

 

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال
 • مدیریت کل سایت

آدرس پچ های مربوط به بخش WIFI HOTSOT در رامهای اندروید به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید

 

 

 

پردازندهای Mediatek

 

 

/system/bin/netd

 

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال
 • مدیریت کل سایت

آدرس پچ های مربوط به بخش دوربین رام اندروید به صورت زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

/system/etc/media_profiles.xml

 

/system/lib/libcamera.so

 

/system/lib/liboemcamera.so

 

\system\lib\hw\camera.default.so

 

\system\lib\libcamera_client.so

 

\system\lib\libcameracustom.so\system\lib\libcamer aprofile.so

 

\system\lib\libcameraservice.so

 

\system\lib\libmhal.so\system\lib\libmhalcontent.s o

 

\system\lib\libmhaldrv.so

 

\system\lib\libmhalmdp.so

 

\system\lib\libmhalpipe.so

 

\system\lib\libmhalscenario.so

 

\system\lib\libmhalutility.so

 

\system\etc\permission\android.hardware.camera.fro nt.xml

 

\system\lib\libOmx*.so

 

 

 

پردازنده های Qualcomm ، Snapdragon

 

 

system/bin/mm-qcameraxxx

 

system/bin/qcamera-app

 

system/lib/hw/camera.msm7627a.so

 

system/lib/ libcameraservice.so & libcamera_client.so

 

system/lib/libmmcameraxxx.so

 

 

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال
 • مدیریت کل سایت

آدرس پچ های مربوط به بخش GPS رامهای اندروید به ترتیب زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

/system/xbin/libmnlp

 

/system/etc/gps.conf

 

 

 

پردازنده های Qualcomm ، Snapdragon

 

 

system/lib/ egl

 

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال
 • مدیریت کل سایت

آدرس پچ های مربوط به بخش تاچ اسکرین در رامهای اندروید به ترتیب زیر میباشد.در صورت معیوب بودن بخش ذکر شده میتوانید پچ های سالم رام مشابه را جایگزین پچ های معیوب کرده و باگ مربوطه را رفع کنید.

 

 

 

پردازنده های Mediatek

 

 

/system/usr

 

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
 • اضافه کردن...