رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

خطا هنگام ریپک Settings


ارسال های توصیه شده

سلام

میخواستم بدونم این خطا برا چیه؟؟؟

 

 

 

warning: string 'wifi_security_cmcc' has no default translation.

warning: string 'wifi_setting_connect_type_error' has no default translation.

warning: string 'wifi_signal_found_msg' has no default translation.

D:\reza\apktool\Settings\res\layout\custom_switch_preference.xml:10: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'style'

with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

 

D:\reza\apktool\Settings\res\layout-sw720dp-v13\date_time_settings_setupwizard.xml:9: error: Error: No resource found that matches the given

name (at 'style' with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

 

D:\reza\apktool\Settings\res\layout\preference_header_switch_item.xml:11: error: Error: No resource found that matches the given name (at 's

tyle' with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

 

D:\reza\apktool\Settings\res\layout\preference_nfc.xml:11: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'style' with valu

e '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

 

D:\reza\apktool\Settings\res\layout\preference_sim_info.xml:13: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'style' with

value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

 

D:\reza\apktool\Settings\res\layout\preference_sim_info_enabler.xml:15: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'sty

le' with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

 

D:\reza\apktool\Settings\res\layout\wifi_switch_for_oobe.xml:7: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'style' with

value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').

 

brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [C:\Users\Mahdi\AppData

\Local\Temp\brut_util_Jar_9120953777729383959.tmp, p, --forced-package-id, 127, --min-sdk-version, 17, --target-sdk-version, 17, --version-c

ode, 17, --version-name, 4.2.2-eng.ubuntu.1397449989, -F, C:\Users\Mahdi\AppData\Local\Temp\APKTOOL5221213207394874516.tmp, -0, arsc, -I, C:

\Users\Mahdi\apktool\framework\1.apk, -S, D:\reza\apktool\Settings\res, -M, D:\reza\apktool\Settings\AndroidManifest.xml]

at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:459)

at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:397)

at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:285)

at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:256)

at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:225)

at brut.apktool.Main.main(Main.java:84)

Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [C:\Users\Mahdi\AppData\Local\Temp\brut_util_

Jar_9120953777729383959.tmp, p, --forced-package-id, 127, --min-sdk-version, 17, --target-sdk-version, 17, --version-code, 17, --version-nam

e, 4.2.2-eng.ubuntu.1397449989, -F, C:\Users\Mahdi\AppData\Local\Temp\APKTOOL5221213207394874516.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Mahdi\apktool\f

ramework\1.apk, -S, D:\reza\apktool\Settings\res, -M, D:\reza\apktool\Settings\AndroidManifest.xml]

at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:419)

at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:445)

... 5 more

Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [C:\Users\Mahdi\AppData\Local\Temp\brut_util_Jar_9120953777729383959.tmp, p, -

-forced-package-id, 127, --min-sdk-version, 17, --target-sdk-version, 17, --version-code, 17, --version-name, 4.2.2-eng.ubuntu.1397449989, -

F, C:\Users\Mahdi\AppData\Local\Temp\APKTOOL5221213207394874516.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Mahdi\apktool\framework\1.apk, -S, D:\reza\apkto

ol\Settings\res, -M, D:\reza\apktool\Settings\AndroidManifest.xml]

at brut.util.OS.exec(OS.java:89)

at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:413)

... 6 more

 

D:\reza\apktool>

لینک ارسال
  • مدیریت کل سایت

درود بر شما ...

 

warning ها هشدار هستند و قطعا خطا حساب نمیشن

 

اونایی که ادرس دایرکتوری را نشان داده اند خطاهای اصلی رو نشون میده و میگه فلان کد در فلان فایل اضافه هست یا ایراد داره.

 

فایلهای زیر را با استفاده از نوتپد ویرایش کنید.

Settings\res\layout\custom_switch_preference.xml

Settings\res\layout-sw720dp-v13\date_time_settings_setupwizard.xml

Settings\res\layout\preference_header_switch_item.xml

Settings\res\layout\preference_nfc.xml

Settings\res\layout\preference_sim_info.xml

Settings\res\layout\preference_sim_info_enabler.xml

Settings\res\layout\wifi_switch_for_oobe.xml

 

سپس کد زیر را از داخل این فایلها حذف کنید.

 

style="@com.mediatek:style/ImageSwitch"

 

ضمنا سعی کنید با نرم افزار تیم ما کامپایل کنید با روش تعیین توع فشرده سازی...

 

موفق باشید

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...