رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

تاپیک کلیه فایل فلش های اورجینال هووایی


MR.Majid

ارسال های توصیه شده

Ascend Mate-[MT1-U06]-B114

(Android,4.1, V100R001CHNC00B114)(879Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?vyaqbb8r088grky

 

Ascend Mate-[MT1-U06]-B115

(Android,4.1, V100R001CHNC00B115)(892Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?i0ldsl65xk3y3dl

 

 

Ascend Mate-[MT1-U06]-B116

(Android.4.1,Emotion UI,V100R001CHNC00B116)(893Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?261sl04m2j3rhbo

 

 

Ascend-P1-[u9200-1]-B124

(Android.4.0 V100R001CHNC00B124 )(523Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?emmueu6svriuge4

 

 

Ascend-P1-[u9200-1]-B125

(Android,4.0, V100R001CHNC00B125)(523Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?54ku1g0jmarkibp

 

 

Huawei [u9200-1]-B508

(V.4.1.1, V100R001CHNC00B508)(565Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?n77fqdqhk19dgv6

 

 

Ascend P1-[u9200]-B528

(Android 4.1.2, )(541Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?w52u7ubq98dhc77

 

 

Ascend P1-[u9200-1]-B229

(Android 4.0, V100R001C00B229)(477Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?7a9g7gyy3tkdgtz

 

 

Ascend-P1-XL-[u9200E]-B124

(Android.4.0 V100R001CHNC00B124)(523Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?st9xya14u265yys

 

 

Ascend-G302D-[u8812D]-B100

(Android.2.3 V100R001CHNC00B100)(155Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?4cmu6q1mdy6dk6y

 

Ascend-G330D-[u8825D]-B956

(Android.4.0 V100R001C17B956)(358Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?55bcim67p05g4p4

 

 

Ascend-G330D-[u8825D]B951

(Android.4.0 V100R001C17B951)(358Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?7ubn7d2e7uctm7f

 

 

Ascend -G330D-[u8825D]-B972

(Android.4.0, V100R001C17B972)(358Mb

 

http://www.mediafire.com/download.php?8bncbz0ra3znukj

 

 

Ascend-G300-[u8818]

ics kernal rom (Android 4.0) (103Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?i551pcascz5253p

 

 

Ascend-G300-[u8815]-B952

(Android 4.0, V100R001C00B952)(351Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?cwad03o21uuk9co

 

 

Ascend-G520-[G520-0000]-B180

(Android,4.1, Emotion UI, V100R001C17B180)(193Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?id3al3zrzk54ogv'>http://www.mediafire.com/download.php?id3al3zrzk54ogv

 

 

Ascend-G525-[G525-U00]-B180

(Android, 4.1,Emotion UI ,V100R001CHNC00B180)(749Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?o9acd5y4p23dul0

 

Huawei -[u8825-1]

(Android.4.0, )(378Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?b20z4vptcgwaytp

 

 

Ascend-D1-[u9500-1]-B130

(Android.4.0 V100R001CHNC00B130)(518Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?25cankjxku48c8n

 

 

Ascend D2-[D2-2010]-B129

(Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B129)(785Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?qgnqlsuli2i5r7f

 

 

Ascend D2-[D2-2010]-B131

(Android, 4.1, Emotion UI, V100R001C92B131)(791Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?34ybvgl1czellnd

 

 

Honor-[u8860]-B876

(Android.2.3 V100R001CHNC00B876)(225Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?qqk1h19h5zhu47r

 

Honor-[u8860]-B932SP01

(Android.4.0 V100R001CHNC00B932SP01)(337Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?4345rmmm2wfgq7a

 

 

Sonic+ [u8661]-B832

(Android.2.3 V100R001C17B832)(180Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?brad3crda4opk54

 

 

Huawei [u8500]-B281

(Android.2.1 V100R001C17B281)(123Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?k31uc7p8hamv1rd

 

 

Huawei [u8520]-B138

(Android.2.2 V100R001C17B138)(291Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?jz9jj76mnedjjee

 

 

Huawei [u8650-1]-B856

(Android.2.3 V100R001C17B856)(132Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?xxxkjzjhof37fym

 

 

Huawei -[u8650]-B828SP03

(Android. 4.0 , V100R001C00B828)(122Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?uqfbb7vek3fs6s0

 

 

Huawei-[u8650]-B859

(Android, 4.0,V100R001B859)(134Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?a3v871n8ma13n6n

 

Huawei [u8660]-B861

(Android.2.3 V100R001C17B861-(China WCDMA)(136Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?mkz9ec8h50fn06b

 

 

Ideos-X5-[u8800Pro]-B928

(Android.4.0, V100R001C00B928)(355Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?j46uk88kgigv60x

 

 

Huawei -[u8800P]-B521

(Android.2.3, V100R001C00B521-Oversea-Normal-05010TXB)(207Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?5uisxlhbba1bmd9

 

 

Huawei-[u8800+]-B926

(Android.4.0, V100R001CHNC00B926)(307Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?axbhua8q17hb49b

 

 

Huawei-[u8800+]-B927

(Android.4.0, V100R001CHNC00B927)(308Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?g33sl77c3147ix3

 

Huawei -[u8950-1]-B953

(Android. , V100R001C326B953)(354Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?2jxf7v81ra60pw7

 

 

Huawei [u8950D]-B956

(Android.4.0 V100R001C17B956)(471Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?dk86laldwrr2pnj

 

 

Huawei -[u9508]-B030

(Android. 4.0, V100R001CHNC00B030)(631Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?vcc8hfe9dxvyagh

 

 

G500Pr0 -[u8836D]

-ics kernel rom (Android 4.0)(501Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?lg65xqcbc7g1or2

 

 

Ascend G510-[G510-0010]-B182

(Android. 4.1, Emotion UI. V100R001C17B182)(558Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?xxb67mdd3cdvbdz

 

 

Ascend G510-[G510-0010]-B173

(Android.4.1, Emotion UI, V100R001C17B173)(554Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?9uj7iz8j2vwupxv

 

 

G510- [u8951]-B165

(Android.4.1, G510-0010-B165U51-G510-0010)(545Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?7qme5mxsx678faf

 

 

G520-[G520-5000]-B210

(Android,4.1, V100R001CHNC00B210)(257Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?9l2517dz73nadwk

 

 

G520-[G520-5000]-B211

(Android.4.1, V1000R001CHNC01B211)(283Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?fxppvssdnxxixaf

 

 

 

G520-[G520-5000]-B212

(Android,4.1, V100R001CHNC00B212)(192Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?id3al3zrzk54ogv

[sIGPIC][/sIGPIC]

لینک ارسال

Huawei [C8500]-B282

(Android.2.3 V100R001C92B282)(121Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?7utctut0b4d343p

 

Huawei [C8500S]-B656

(Android.2.2 V100R001C92B656)(125Mb) --->>>http://www.mediafire.com/download.php?9fiq1aalans2v2n

 

Huawei [C8600]-B225SP15

(Android.2.1 V100R001C92B225SP15)(119Mb) --->>>http://www.mediafire.com/download.php?teraakylx2neu9n

 

 

 

Huawei -[C8600]-B280

(Android. 2.3, V100R001C02B280)(124Mb)---->http://www.mediafire.com/download.php?mcfhasobb9kadum

 

 

 

Huawei-[C8812E]- ICS Kernel--(104Mb)---->http://www.mediafire.com/download.php?529qva7muaczr7b

 

 

 

Huawei [C8650]-B879

(Android.2.3 V100R001C92B879)(185Mb) --->>>http://www.mediafire.com/download.php?jluczep93eluh5d

 

 

Huawei [C8650E]-B875

(Android.2.3 V100R001C92B875)(181Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?nivr9bvavwqmbdm

 

 

Huawei [C8650E]-B866-SP01

( Android.2.3 V100R001C92B866)(181Mb) —->http://www.mediafire.com/download.php?eeybtofuobqhfcd

 

 

 

Huawei -[C8652]-

(Android.2.3.6)(121Mb)—->Simple File Sharing and Storage.

 

 

Huawei [C8800]-B851

(Android.2.3 V100R001C92B851)(187Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?d29ty3nc5izwpj3

 

 

Huawei [C8810]-B862

(Android.2.3 V100R001C92B862)(177Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?8k9h3p6i4v44hci

 

 

Huawei [C8812]-B950

(Android.4.0 V100R001C92B950)(416Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?72becdbs61qzu63

 

 

Huawei [C8812E]-B949

(Android.4.0 V100R001C92B949)(396Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?v1tg3epnposth9g

 

 

Huawei [C8813]-B167

(Android .4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B167)(592Mb) --->>>http://www.mediafire.com/download.php?1g81wdtf6vjtqaw

 

 

Huawei -[C8813]-B168

(Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B168)(592Mb) ---->http://www.mediafire.com/download.php?qph9gn1dlalko4a

 

 

 

Huawei -[C8813]-B169

(Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B169)(592Mb)--->http://www.mediafire.com/download.php?s9thyijbmzuagcd

 

 

Huawei -[C8813]-Jelly Bean Kernel---->

(122Mb)--->>http://www.mediafire.com/download.php?55ufo1h1fn88qh0

[sIGPIC][/sIGPIC]

لینک ارسال

Huawei [C8813D]-B168

(Android.4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B168)(614Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?f3a4yza8fsb91xg

 

 

Huawei [C8813D]-B172

(Android.4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B172)(615Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?5jy3a9rvvmyctt4

 

 

Huawei [C8860E]-B897

(Android.2.3 V100R001C92B897)(261Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?b6pbcyz103fp4an

 

 

Huawei [C8860E]-B925

(Android.4.0 V100R001C92B925)(325Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?ccijv7657hjj0ib

 

 

Huawei-G330C-[C8825D]-B947

(Android.4.0 V100R001C92B947)(410Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?z777agc22311nng

 

 

Huawei [C8950D]-B955

(Android.4.0 V100R001C92B955)(427Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?2c8iskeyy74ptlg

 

 

G309T-[T8830]-B923

(Android.4.0, V100R001CHNC01B923)(263Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?bl3w4vgu58wchfo

 

 

G309TPro-[T8830Pro]-B108

(Android.4.0, V100R001CHNC462B108)(286Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?f1fsarda8bn30vu

 

 

G309TPro-[T8830Pro]-B109

(Android.4.0, V100R001CHNC01B109)(280Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?09ytx3hm2j7p2g5

 

 

Huawei [T8300]-B012SP03

(Oms.2.5, V100R001C00B012SP03)(135Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?7lk4ip0ryxwdqnc

 

 

Huawei -[T8600]-B016SP13

(Oms.2.5, V100R001C01B016SP13)(116Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?pwblfeoabehaizt

 

 

G510 -[T8951]-B207

(Android.4.0, V100R001CHNC01B207)(327Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?c6u8vrqod7zp88b

 

 

G305T -[T8828]-B825

(Android.2.3, V100R001CHNC01B825)(132Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?29uycp6as8dcwzj

 

 

Y200T -[T8620]-B912

(Android.4.0, V100R001CHNC01B912)(259Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?bixtvq0vz3ypqai

 

 

Y300 -[T8833]-B207

(Android.4.0, V100R001CHNC01B207)(338Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?kkv29qiam4wn5ry

 

Y300-[Y300-0000]-B180

(Android 4.1, Emotion UI, V100R001C17B180)(558Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?4b9oy0q7qacv4yx

 

Y300C -[Y300-2010]-B166

(Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B166)(581Mb)

 

 

http://www.mediafire.com/download.php?zroo48iovhobghu

 

 

Huawei-[Y300C ]

Jelly Bean Kernel(122Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?d5or1kq5pr8o19z

 

 

 

Huawei Y310_5000[Y310_5000]-B021

(Android 2.3, V100R001CHSC01B021)(159Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?3m39fzojyc899e8

 

 

Huawei-Y210C-[Y210-2010]-B824

(Android .2.3, V100R001C92B824)(152Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?edemj4z9m13crkz

 

 

 

Huawei -Y210S-[C8685]-B824

(Android.2.3, V100R001C92B824)(166Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?ycalj53d23qdmdv

 

 

Huawei -[Y220T](93Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?lcdk1nla155ftic

 

 

Huawei -[T8500]-B137

(Android.2.2, V100R001C01B137)(139Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?tofs6873tw0l2l8

 

 

G306T -[T8808D]-B043

(Android.4.0, V100R001CHSC01B043)(165Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?pn4d3glgv8rqdte

 

 

Huawei -[T8950]-B110

(Android.4.0, V100R001CHNC01B110)(384Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?t9jor2r7r0eerd3

 

 

Huawei-[T8950]-B111

(Android.4.0, V100R001CHNC01B111)(384Mb)

 

http://www.mediafire.com/download.php?qsjps61ysh4rywj

 

Password-MMAS

[sIGPIC][/sIGPIC]

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...