رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

تمامی رام های SAMSUNG Galaxy Note 3 - ROMs


sedigh.918

ارسال های توصیه شده


  [*=left]R1F ROM Aroma v2.0
  [*=left]
  [*=left]Listed: 05/10/2015 10:57 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: 5.0
  [*=left]
  [*=left]Links:

  [*=left]
  [*=left]Links other :
  [*=left]
  Download
  [*=left]
  [*=left]Download Mirror

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال


  [*=left]Rom Sora N900 Only
  [*=left]
  [*=left]Listed: 05/10/2015 10:57 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: 5.0
  [*=left]
  [*=left]Links:

  [*=left]
  [*=left]Links other :
  [*=left]
  Download

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال


  [*=left]Samsung Galaxy Note 3 LTE SM-N9005

 


  [*=left]Listed: 12/16/2014 2:35 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: Philz_touch recovery_6.48.4-hlte
  [*=left]
  [*=left]Links:

  [*=left]
  [*=left]Links other :
  [*=left]
  philz_touch_6.48.4-hlte.tar.md5

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
 • اضافه کردن...