رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

مجموعه رام های HTC desire 816


ARA6

ارسال های توصیه شده

  • 3 هفته بعد...

HTC Desire 816 Official stock Roms

 

51.png

 

 

Kitkat

 

HTC Desire 816 A5_UL

 

cidnum: HTC__001 cidnum: HTC__102

cidnum: HTC__203 cidnum: HTC__E11

cidnum: HTC__405 cidnum: HTC__Y13

cidnum: HTC__304 cidnum: HTC__A07

cidnum: HTC__032 cidnum: HTC__J15

cidnum: HTC__016 cidnum: HTC__M27

cidnum: HTC__K18 cidnum: HTC__A48

cidnum: HTC__002

 

0P9CIMG_A5_UL_K44_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.60.4 01.1_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_relea se_403284_combined_signed.zip

 

HTC Desire 816 A5_DWG

 

cidnum: HTC__38

 

A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_India_1.61.720. 1_Radio_1.31.50.1103-1.31.50.1103_NV_India.zip

 

 

cidnum: HTC__621 modelid: 0P9C21000​

 

0P9CIMG_A5_UL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.54. 709.2_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_rele ase_388245_signed_2.zip

 

HTC Desire 816 A5_tl

 

0P9CIMG_A5_TL_K44_DESIRE_SENSE60_MR_HTCCN_CHS_CMCC _2.06.1403.3_Radio_1.101.1161.19.0813 signed.zip

 

HTC Desire 816 A5_DUG

 

0P9CIMG_A5_DUG_K442_DESIRE_SENSE60_MR_HTCCN_CHS_CU _2.06.1402.2.zip

 

0P9CIMG_A5_DUG_K44_SENSE55_HTCCN_CHS_CU_1.29.1402. 1.zip

 

 

HTC Desire 816 A5_CHL

 

RUU_A5_CHL_K44_DESIRE_SENSE60_Sprint_WWE_VM_1.50.6 52.3_Radio_1.46.40.0917_NV_SPCS_0.57_003_release_3 98306_signed_2.exe

 

 

HTC Desire 816 A5_DWGL

 

0P9CIMG_A5_DWGL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_CT_1. 58.1401.11_R_Radio_0.45.60.0807_10.45.60.0807_1_NV _CT_PRI0.78_001_release_388489_combined_signed_2_4 .zip

 

 

Lollipop

 

HTC Desire 816 A5_UL

 

RUU_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_HTC_Europe_2.34.40 1.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_rel ease_426445_signed_2_4.exe

 

 

HTC Desire 816 A5_CHL

 

RUU_A5_CHL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_Sprint_WWE_VM_2.3 3.652.2_Radio_1.47.40.0224_NV_SPCS_0.57_003_releas e_428217_signed_2.exe

رفاقت کشکه و دوغ

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...