رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

لاگ وعملکرد dongle hua


newsoft

ارسال های توصیه شده

این هم از ترمیم سریال Y511-u30 بیس داشت ولکانو سریال اولی رافقط توانست تغییر دهد

--------------------------------------------------------------------------------------

2015/05/31 - 01:12:25 : Prepairing ...OK

2015/05/31 - 01:12:25 : Device Found!

2015/05/31 - 01:12:25 : Model : HUAWEI Y511-U30

2015/05/31 - 01:12:25 : Manufacturer : HUAWEI

2015/05/31 - 01:12:25 : Serial No. : 0123456789ABCDEF

2015/05/31 - 01:12:25 : Baseband Version : MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V1.P5, 2014/02/18 22:49

2015/05/31 - 01:12:25 : SW Version : Y511-U30V100R001C328B120

2015/05/31 - 01:12:26 : Custom Version : 1392864907

2015/05/31 - 01:12:26 : Android Version : 4.2.2

2015/05/31 - 01:12:26 : Build ID : HUAWEIY511-U30

2015/05/31 - 01:12:26 : 60******IMEI 1: 8655270

2015/05/31 - 01:12:26 : 61******IMEI 2: 8655270

2015/05/31 - 01:12:26 : Built Date : Thu Feb 20 10:57:09 CST 2014

2015/05/31 - 01:12:26 : Checking Root ...OK

2015/05/31 - 01:12:26 : Phone Root Status OK. Continue..

2015/05/31 - 01:12:26 : Prepairing... OK

2015/05/31 - 01:12:27 : Prepairing IMEI(S)... OK

2015/05/31 - 01:12:27 : Repairing IMEI(S)... OK OK OK

2015/05/31 - 01:12:27 : Writing IMEI... OK OK

2015/05/31 - 01:12:27 : Finalizing... OK

2015/05/31 - 01:12:29 : Rebooting... OK

2015/05/31 - 01:12:29 : -------------------------------------------------------------------------------------------

2015/05/31 - 01:12:29 :

2015/05/31 - 01:12:29 : Stopping ADB Service... OK

2015/05/31 - 01:12:29 : Operation Completed

2015/05/31 - 01:12:29 : Operation Time: 00:00:09

2015/05/31 - 01:12:29 : -------------------------------------------------------------------------------------------

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...