رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

فایل فلش فارسی 225 با پروداکت های مختلف با ورژن 20.10.11


steve jobs

ارسال های توصیه شده

تمامی پروداکت ها دارای ورژن 20.10.11 و فارسی میباشد.

 

059V6J4

 

 

RM-1011_JUMP_TABLE_IJ_MEA_IR_eMP_20.10.11_002

RM-1011_DS_ProductConfiguration_001.xml

RM1011_059V6J4_20.10.11_018.signature.bin

RM-1011_IMAGE_eMP_059V6J4_care_20.10.11_002.cfg

P12064104dpi600_label_layout.xml

RM1011_059V6J4_20.10.11_018.vpl

MTK_open_sim.sim

P12064102dpi600.pcx

RM-1011_CUSTPACK_ROM_IJ_MEA_IR_eMP_20.10.11_002

RM-1011_ROM_eMP_20.10.11

RM-1011_VIVA_eMP_20.10.11

RM-1011_LANG_PACK_ROM_IJ_eMP_20.10.11_002

 

 

 

059V5V1

 

 

RM-1011_JUMP_TABLE_IJ_MEA_IR_eMP_20.10.11_002

RM-1011_DS_ProductConfiguration_001.xml

RM1011_059V5V1_20.10.11_020.signature.bin

RM-1011_IMAGE_eMP_059V5V1_care_20.10.11_002.cfg

P12064104dpi600_label_layout.xml

RM1011_059V5V1_20.10.11_020.vpl

MTK_open_sim.sim

P12064102dpi600.pcx

RM-1011_CUSTPACK_ROM_IJ_MEA_IR_eMP_20.10.11_002

RM-1011_ROM_eMP_20.10.11

RM-1011_VIVA_eMP_20.10.11

RM-1011_LANG_PACK_ROM_IJ_eMP_20.10.11_002

 

 

 

059V624

 

 

RM-1011_JUMP_TABLE_IJ_MEA_IR_eMP_20.10.11_002

RM-1011_DS_ProductConfiguration_001.xml

RM1011_059V624_20.10.11_018.signature.bin

RM-1011_IMAGE_eMP_059V624_care_20.10.11_002.cfg

P12064104dpi600_label_layout.xml

RM1011_059V624_20.10.11_018.vpl

MTK_open_sim.sim

P12064102dpi600.pcx

RM-1011_CUSTPACK_ROM_IJ_MEA_IR_eMP_20.10.11_002

RM-1011_ROM_eMP_20.10.11

RM-1011_VIVA_eMP_20.10.11

RM-1011_LANG_PACK_ROM_IJ_eMP_20.10.11_002

 

 

 

059V8M1

 

 

RM-1011_JUMP_TABLE_IJ_MEA_IR_eMP_20.10.11_002

RM-1011_DS_ProductConfiguration_001.xml

RM1011_059V8M1_20.10.11_017.signature.bin

RM-1011_IMAGE_eMP_059V8M1_care_20.10.11_002.cfg

P12064104dpi600_label_layout.xml

RM1011_059V8M1_20.10.11_017.vpl

MTK_open_sim.sim

P12064102dpi600.pcx

RM-1011_CUSTPACK_ROM_IJ_MEA_IR_eMP_20.10.11_002

RM-1011_ROM_eMP_20.10.11

RM-1011_VIVA_eMP_20.10.11

RM-1011_LANG_PACK_ROM_IJ_eMP_20.10.11_002

 

 

 

059V680

 

 

RM-1011_JUMP_TABLE_IJ_MEA_IR_eMP_20.10.11_002

RM-1011_DS_ProductConfiguration_001.xml

RM1011_059V680_20.10.11_017.signature.bin

RM-1011_IMAGE_eMP_059V680_care_20.10.11_002.cfg

P12064104dpi600_label_layout.xml

RM1011_059V680_20.10.11_017.vpl

MTK_open_sim.sim

P12064102dpi600.pcx

RM-1011_CUSTPACK_ROM_IJ_MEA_IR_eMP_20.10.11_002

RM-1011_ROM_eMP_20.10.11

RM-1011_VIVA_eMP_20.10.11

RM-1011_LANG_PACK_ROM_IJ_eMP_20.10.11_002

 

 

 

لینک ارسال
  • 2 سال بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...