رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

اپدیت ios 16.0 منتشر شد با لینک مستقیم .


ارسال های توصیه شده

  • مدیر انجمن

اپدیت ios 16.0 منتشر شد با لینک مستقیم .

 


16.0 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XR): iPhone11,8_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (11): iPhone12,1_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (SE 2): iPhone12,8_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12 mini): iPhone13,1_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13 Pro): iPhone14,2_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13 mini): iPhone14,4_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13): iPhone14,5_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (SE 3): iPhone14,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14): iPhone14,7_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14 Plus): iPhone14,8_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14 Pro): iPhone15,2_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0.1 (14): iPhone14,7_16.0.1_20A371_Restore.ipsw
16.0.1 (14 Plus): iPhone14,8_16.0.1_20A371_Restore.ipsw
16.0.1 (14 Pro): iPhone15,2_16.0.1_20A371_Restore.ipsw
16.0.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.0.1_20A371_Restore.ipsw

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...