رفتن به مطلب
تالار جی اس ام دولوپرز
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

کدچنج گوشی های متفرقه


ارسال های توصیه شده

 • مدیر انجمن

این کدها را تست کن .

Secret codes for E&L 6P
 

*#06# - IMEI number is a unique identification that all mobile phones have
*#*#3646633#*#* or *#*#54298#*#* - Engineering Mode (for smartphones based on MTK processor)
*#*#4636#*#* - Hidden Android Testing menu (Phone, Battery, WiFi and other)
*#*#225#*#* - This code show the number of festivities and events in your calendar
*#*#426#*#* - Google Play services android.
*#*#759#*#* - Rlz Debug UI. Unique Device ID, PID, ACAP other data related to application installation.
*#*#36245#*#* - Debug email in apps/Email
*#*#8255#*#* - For Google Talk service monitoring
*#*#64663#*#* - Used to launch Hardware Test
*#*#7780#*#* - Factory Data Reset.
*2767*3855# - The firmware of the device is completely reinstalled
*#*#232338#*#* - Wi-Fi Mac Address Information
*#*#34971539#*#* - Show camera information.
*#*#1234#*#* - PDA and Phone firmware info
*#*#7594#*#* - Changing the power button behavior-Enables direct poweroff once the code enabled
*#*#1472365#*#* - For a quick GPS test
*#*#273283*255*663282*#*#* - For a quick backup to all your media files
*#*#1575#*#* - GPS Test Code
*#*#197328640#*#* - Enabling test mode for service activity
*#*#0283#*#* - Packet Loopback test
*#0228# - battery calibration
*#*#232339#*#* OR *#*#526#*#* - Wireless Lan Tests
*#*#0*#*#* - LCD test Code
*#*#3264#*#* - Ram version
*#*#1111#*#* - FTA Software version
*#*#2664#*#* - Touch-Screen test
*#*#0588#*#* - Open the proximity test
*#*#8351#*#* - Enables voice dialing logging mode
*#*#232331#*#* - Troubleshoot your Bluetooth
*#*#232337#*# - Displays Bluetooth address
*#*#7262626#*#* - Field test
*#*#0289#*#* OR *#*#0673#*#* - Audio test
*#*#0842#*#* - Device test (vibration test and backlight test)
*#*#2663#*#* - Show touch-screen version
*#*#44336#*#* - Displays Build time and change list number
*#*#4986*2650468#*#* - PDA, Phone, Hardware, RF Call Date firmware info
*#*#8350#*#* - Disables voice dialing logging mode
*#*#2222#*#* - FTA Hardware verion
 
 

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
 • مدیر انجمن

All china mobile imei codes

*#0160#
*#0161#
*
3310 mini
*#0123#
#23265#
*#0011#
*#1122#
Mobile: 3330
*#0066#
*#0160#
*#0161#
Mobile: Vgotel i550 cod
,#36#
Mobile: DOM 1
Mobile: Power 9 pro : #23265# code
[10/22, 11:33 PM] Nice Mobile: *#31#
*#32#
[10/22, 11:33 PM] Nice Mobile: 105
*#066#
106
*#06666#
[10/22, 11:33 PM] Nice Mobile: *#23265#
(1)L4- classic : *#0011# imei change code
(2)3310 menial:*#1122# imei changing code
(3)super star music:*#0066#
(4)sp3000 *#329#
(5)3310 Big*#0123#
(6)L13pro#020#
(7)L2 classic - #23265#
(8)Sp1000 : *#329#
(9)E4 : *#07#
(10)G5 : *#912#
(11)G6 : *#5353#
(12)SP3000: *#329#
(13)J1000 : *#0123#
(14)3310 BIG : *#0123#
(15)3310MENI : #23265#
(16)i650 VGO : *#329#
(17)L128 -*#0160# *#06111#
(18)L2 classic : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(19)sp2000 :*#0066#
(20)L103 classic code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(21)SL200 code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(22)DHOOM mini code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(23)L20 music - Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(24)Power 9 pro : #23265# code
(1)L4- classic : *#0011# imei change code
(2)3310 menial:*#1122# imei changing code
(3)super star music:*#0066#
(4)sp3000 *#329#
(5)3310 Big*#0123#
(6)L13pro#020#
(7)L2 classic - #23265#
(8)Sp1000 : *#329#
(9)E4 : *#07#
(10)G5 : *#912#
(11)G6 : *#5353#
(12)SP3000: *#329#
(13)J1000 : *#0123#
(14)3310 BIG : *#0123#
(15)3310MENI : #23265#
(16)i650 VGO : *#329#
(17)L128 -*#0160# *#06111#
(18)L2 classic : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(19)sp2000 :*#0066#
(20)L103 classic code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(21)SL200 code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(22)DHOOM mini code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(23)L20 music - Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(24)Power 9 pro : #23265#
Mobile: Xl10star
Mobile: 3 x IMEI Serial No.: *#0623#
Manual change IMEI number 1 card:#06231# 2 card:#06232# After changing the string to switch machine to replace the string code
Mobile: *#07# Q cmando Mobile: *#07#
Mobile: *#1903 *#
Mobile: *#33446601#
meneo 3310 cod
[10/23, 12:11 AM] Nice Mobile: *#328# sp300
Mobile: *#0066# G5
Mobile: (1)L4- classic : *#0011# imei change code
(2)3310 menial:*#1122# imei changing code
(3)super star music:*#0066#
(4)sp3000 *#329#
(5)3310 Big*#0123#
(6)L13pro#020#
Mobile: Imi1 *#0160# imie.2 *#0161#. j5000. Power 400
Mobile: *#88# for Nokia 3310
Mobile: i 10 clssic cod *#35#
Mobile: Power 400 star IMI cod
*#0622#
Mobile: J5000 music IMI cod
IMI one. *#0160#
IMI Tow. *#0161#
Mobile: (1)L4- classic : *#0011# imei change code
(2)3310 menial:*#1122# imei changing code
(3)super star music:*#0066#
(4)sp3000 *#329#
(5)3310 Big*#0123#
(6)L13pro#020#
(7)L2 classic - #23265#
(8)Sp1000 : *#329#
(9)E4 : *#07#
(10)G5 : *#912#
(11)G6 : *#5353#
(12)SP3000: *#329#
(13)J1000 : *#0123#
(14)3310 BIG : *#0123#
(15)3310MENI : #23265#
(16)i650 VGO : *#329#
Mobile: ×#35×#
Mobile: i 700
Mobile: #91#
Mobile: *#1903 *#
Mobile: +#91+#
3310 mini
*#0123#
#23265#
*#0011#
*#1122#
*
3310 mini
*#0123#
#23265#
*#0011#
*#1122#
Mobile: #91#
Mobile: *#1903 *#
Mobile: +#91+#
Mobile: (1)L4- classic : *#0011# imei change code
(2)3310 menial:*#1122# imei changing code
(3)super star music:*#0066#
(4)sp3000 *#329#
(5)3310 Big*#0123#
(6)L13pro#020#
Mobile: E4 : *#07#
G5 : *#912#
G6 : *#5353#
SP3000: *#329#
SP1000 : *#329#
J1000 : *#0123#
3310 BIG : *#0123#
3310MENI : #23265#
i650 VGO : *#329#
Mobile: Xl10star
Mobile: 3 x IMEI Serial No.: *#0623#
Manual change IMEI number 1 card:#06231# 2 card:#06232# After changing the string to switch machine to replace the string code
Mobile: *#07#
Mobile: *#33446601#
meneo 3310 cod
Mobile: *#07# Q cmando 1
Mobile: Xl10star
Mobile: *#1903 *#
Mobile: 米井868米井 米井66井米
Mobile: *#0161#
Mobile: L2 classic imei change code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
Mobile: L2 classic imei change code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
Mobile: *#33446601#
meneo 3310 cod
Mobile: Imi1 *#0160# imie.2 *#0161#. j5000. Power 400
Mobile: *#07# Q cmando 1
Mobile: *#07#
Mobile: (1)L4- classic : *#0011# imei change code
(2)3310 menial:*#1122# imei changing code
(3)super star music:*#0066#
(4)sp3000 *#329#
(5)3310 Big*#0123#
(6)L13pro#020#
Mobile: *#88# for Nokia 3310
Mobile: ×#35×#
Mobile: J5000 music IMI cod
IMI one. *#0160#
IMI Tow. *#0161#
Mobile: i 10 clssic cod *#35#
Mobile: Xl10star
Mobile: E4 : *#07#
G5 : *#912#
G6 : *#5353#
SP3000: *#329#
SP1000 : *#329#
J1000 : *#0123#
3310 BIG : *#0123#
3310MENI : #23265#
i650 VGO : *#329#
Mobile: *#1903 *#
Mobile: i 10 clssic cod *#35#
Mobile: ×#35×#
Mobile: B.m10[*#868#]
Mobile: S102. *#0160# 1
*#0161# 2
Mobile: L2 classic imei change code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
Mobile: *#1263#
Mobile: 105
*#066#
106
*#06666#
Mobile: 105
*#066#
106
*#06666#
Mobile: Powar 500 code
*#23265# *
Mobile: *#0160#
*#0161#
Mobile: Vgotel i550 cod
,#36#
Mobile: 3330
*#0066#
*#0160#
*#0161#
Mobile: DOM 1
Mobile: *#31#
*#32#
Mobile: *#1122#
Mobile: XBO
Mobile: Power 9 pro : #23265# code
Mobile: *#23265#
Mobile: 105
*#066#
106
*#06666#
[10/23, 12:12 AM] Nice Mobile: (1)L4- classic : *#0011# imei change code
(2)3310 menial:*#1122# imei changing code
(3)super star music:*#0066#
(4)sp3000 *#329#
(5)3310 Big*#0123#
(6)L13pro#020#
(7)L2 classic - #23265#
(8)Sp1000 : *#329#
(9)E4 : *#07#
(10)G5 : *#912#
(11)G6 : *#5353#
(12)SP3000: *#329#
(13)J1000 : *#0123#
(14)3310 BIG : *#0123#
(15)3310MENI : #23265#
(16)i650 VGO : *#329#
(17)L128 -*#0160# *#06111#
(18)L2 classic : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(19)sp2000 :*#0066#
(20)L103 classic code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(21)SL200 code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(22)DHOOM mini code : Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(23)L20 music - Sim 1 : *#31# / sim 2 : *#32#
(24)Power 9 pro : #23265# code
Mobile: 106
*#0011#
Mobile: #*8378#9#
Mobile: X20
*#6813#
Mobile: T20
*#3646#
Mobile: WELCOM. 2017
105. *#1111#
Mobile: Sp5000
*#91 *#
Mobile: *#1111#
Mobile: 106
*#0011#
*#06666#
*#0160#
*#0161#
Mobile: 3310
*#88#

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 • سلام!

  کاربران گرامی!

  شما در حال استفاده از این وب سایت به صورت مهمان هستید، برای استفاده از امکانات کامل و تبادل اطلاعات به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

 • معرفی به یک دوست

  تالار جی اس ام دولوپرز رو دوست داری ؟ همین حالا به دوستت معرفی کن!
 • بیشترین ارسال کنندگان

×
×
 • اضافه کردن...