رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

اپدیت ios 14.7.0 منتشر شد


ارسال های توصیه شده

  • مدیر انجمن
 

اپدیت ios 14.7.0 منتشر شد

 

14.7 (6s): iPhone_4.7_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (6s+): iPhone_5.5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (SE 2): iPhone12,8_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12 mini): iPhone13,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.7_18G69_Restore.ipsw
 

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...