رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

آخرین اخبار و بروزرسانی های Infinity-Box Chinese Miracle-2


faramarzi

ارسال های توصیه شده

 • مدیر انجمن

آخرین اخبار و آپدیت های Infinity-Box Chinese Miracle-2

 

 

Infinity Chinese Miracle-2 SP2/SPD-UniSoc v2.12 - New repair level activated

 

Infinity Chinese Miracle-2 SP2/SPD-UniSoc v2.12 - New repair level activated

As ordinary, unique functions and methods released

Core
Changed: FlashCore protocol updated (R25)
Changed: New DL-core support (v10 at Infinity notation)
NewSOC: SC9820e [RS/0S] with NAND supported
Changed: Diag protocol updated

Flasher
Changed: Protocol updated
Changed: FlashCore rebuild
- Reworked FlashErase
- Reworked support of fully erased or semi-damaged modern devices Android 8/9/10/11 (SC9820e, SC7731e, SC9832e, SC9863, SC9850), it is possible to repair these devices from any state (in case of working HW)
- Reworked NVRecovery procedure
- Android version change ( Downgrade/Upgrade ) now work more correct

Firmware reader
Changed: Android 10 specific changes
Changed: KaiOs specific changes
Changed: Initial Android 11 support
Changed: UltraRead protocol updated
Changed: Fixed "Encryption Unsucessfull" errors on some devices after flash

SPUnlock
Changed: Android 11 SPunlock and Repair confirmed and working
Changed: UniSoc Tiger T310 initial SPUnlock/Repair support
Changed: Changed unlock procedure for some devices
Changed: Allow check status/continue unlock on zero balance
Almost all existing on market devices for SP-Unlock and Repair are supported, Android 10 / 11 "security" as well

Model DB
Changed: New generic loaders included for 9820E with NAND

Other
Changed: Many other different changes and fixes


Download link #1

Download link #2

Download link #3

Password for files: 12345678


Infinity-Box as nobody else since year 2005


tg48.png yt48.png fb48.png fb48.png tw48.png discord48.png ios2-48.png j48.png inst48.png file-folder_48t.png


 

 

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
 • ILYA20 موضوع را مهم کرد
 • 2 هفته بعد...
 • مدیر انجمن
Infinity Chinese Miracle-2 MTK/MediaTek v2.25 - MT68xx line, new models and features

 

As ordinary, unique functions and methods released

Core
Changed: Protocol updated (Raphael/Legacy)
NewSoC : MT6873 support activated
NewSoC : MT6885 support activated (under test)
Changed: BootHelper : core updated
Changed: FireFly : EMI updated
Changed: MT817x line support improved
Changed: Boot : HWinfo parsing improved

Changed : UniversalBoot : EMI Engine
! Selection rules updated
! By default during Flashing used FW as source
! EMI collecting speed optimized, now more faster on auth-enabled devices
! BootHelper <> FireFly interaction optimized

NewSoC : MT6873 supported features
! Standalone SLA : supported
! FireFly : EMI : supported
! META operations : supported
! Firmware Read : supported
! Firmware Write : supported
! Reset Settings : supported
! Reset FRP : supported
! Misc Operations : supported

Flasher
Changed: UltraFlash engine updated
! Tuned up for multi-failed regions ( like Huawei )
Changed: Default FlashSettings updated

Firmware Reader
Changed: Huawei support activated!
! Allow read CORRECT firmware but not a useless/harmful dump etc.
! Sparsing for Huawei-specific partitions activated - extremely reduce FW size
Changed: New types supported
Changed: Internal Database updated
Changed: Activated sparsing (reduce firmware size and increase flashing speed) for:
! - F2FS
! - HuaweiFS
Changed: MT6873 specific changes ( new formats and types )
- Allow read CORRECT firmware without damage FOTA/OTA, Security etc.
- Final result Firmware is like factory one
Changed: MT6885 specific changes ( new formats and types )
- Allow read CORRECT firmware without damage FOTA/OTA, Security etc.
- Final result Firmware is like factory one

Service
Changed: META protocol updated
! Support MT68xx line
! Legacy bugfixes
Changed: HWReport improved (MT68xx line support)
Changed: "SmartReset" updated
Changed: "SmartReset Extra" updated
! Vendor-specific mode activated for SAMSUNG phones
! Device brands, supported in EXTRA mode: Vivo, Meizu, Xiaomi, Samsung

Other
Changed: Many different general changes and fixes applied
Download link #1

Download link #2

Download link #3

Infinity-Box as nobody else since year 2005
tg48.png yt48.png fb48.png fb48.png tw48.png discord48.png ios2-48.png j48.png inst48.png file-folder_48t.png

 

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
 • 2 هفته بعد...
 • مدیر انجمن
Infinity Chinese Miracle-2 SP2/SPD-UniSoc v2.13 - Boot RSA Auth activated

 

As ordinary, unique functions and methods released

Core
Changed: FlashCore protocol updated
Changed: Automatic detection and use loaders with PMTInfo
Changed: FlashLoader authentification [RSA and AES] activated ( brand-specific )
- Allow service over FlashMode models, which require remote authentification
- Supproted Brand lines: Itel - all RSA-auth enabled models
- Supported default prod auth - Generic models, RSA and AES
- After sucessfull auth you have full access to any service operations - flash read, write, frp, repair
- Feature require Internet access and valid IOS username and password
- Feature is free and unlimited for all currently supported models

Flasher
Changed: Protocol updated

Firmware reader
Changed: New range of generic and brand-specific models support for safe and complete Firmware Read
Changed: NAND support revised

Model DB
Changed: Moto G20 (XT-2821-X line) included in list (support under test)

Other
Changed: Some changes and fixes


Download link #1

Download link #2

Download link #3


Infinity-Box as nobody else since year 2005


tg48.png yt48.png fb48.png fb48.png tw48.png discord48.png ios2-48.png j48.png inst48.png file-folder_48t.png

 

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
 • 2 هفته بعد...
 • مدیر انجمن
Infinity Chinese Miracle-2 MTK/MediaTek v2.26 - New Core, BootLoader Unlock and more

 

As ordinary, unique functions and methods released

Core
Changed: Protocol updated (Raphael / Legacy)
Changed: MT6785 support fixed
Changed: MT6885 support fixed

Core: Protocol: FireFly activated
FireFly - Universal DownloadAgent that was created by Infinity Team to reach new service level and provide advanced features

Current Supported SoC (initial release):
MT6765

Support operations:
Identify: Device Info (Android), HWInfo with Full eMMC and EOL info
Format FS: Smart Reset, Extra and all other modes are supported
MemoryTool: Allow execute ALL supported MemoryTool functions
! Read, Write (Binary, Sparse, Signed, Unsigned), Make FileSystems, Wipe, extra features
! Unlike MTK mode FireFly IS NOT rely on DA/Device security policy so there is no limits for different operations (No any Write / Erase issues)
BootLoader Unlock: Allow Unlock device Bootloader - WITHOUT touching UserData
! Bootloader unlock also allow unlock Brand-Specific cases (Xiaomi supported at the moment)

Changed : UniversalBoot : BootHelper
! Software always try to init BootRom mode if it's required for selected target
! Software allow force BootRom mode for generic models (plain one) if it's required
! In current release 4 different ways activated which cover most of cases but may not work with some cases, more to come

Flasher
Changed: UltraFlash engine updated

Firmware Reader
Changed: New types supported
Changed: Internal Database updated
Changed: Huawei line changes and fixes

Service
Changed: HWReport improved
Changed: "SmartReset" updated
Changed: "SmartReset Extra" updated
! Vendor-specific mode improved for Samsung devices (A4x and others)
! Device brands supported in EXTRA mode: Vivo, Meizu, Xiaomi, Samsung
Changed: Identify operation now save preloader backup
Changed: Identify opertaion now show OTP info for Alcatel-like and similar devices
NewFeature : BootLoader Unlock Activated ( No data Loss )
Changed: Full MemoryInfo (include CSD, WP status, EOL info etc.) now shown in FireFly mode by default

Memorytool
Changed: Preloader Init has been rebuild - Raphael, Legacy, FireFly
Changed: Automatic selection rules updated
Changed: Extra operations updated
Changed: FileSystem build revised
Changed: FireFly as core protocol supported in MemoryTool

Other
Changed: Many different general changes and fixes applied
Changed: Protocol/SoC Generation switch can be done over "Platform" in System Menu
! According to Platform/Protocol selection some features may enabled or disabled - make right Platform selection before operation!Download link #1

Download link #2

Download link #3


Infinity-Box as nobody else since year 2005
tg48.png yt48.png fb48.png fb48.png tw48.png discord48.png ios2-48.png j48.png inst48.png file-folder_48t.png

 

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
 • مدیر انجمن
Infinity Chinese Miracle-2 MTK/MediaTek v2.27 - MT6853, MT6853, Samsung, FireFly and more

Core

Changed: Protocol updated ( Raphael )
NewSOC : MT6833 support activated ( any security state )
NewSOC : MT6853 support activated ( any security state )
Changed: MT68xx line support optimized ( FireFly:EMI, EMI Engine, UltraFlash )

Auth
AUTH: MT6833 with any security configuration supported standalone!
AUTH: MT6853 with any security configuration supported standalone!

Core: Protocol: FireFly updated
FireFly - Universal DownloadAgent that was created by Infinity Team to reach new service level and provide advanced features

New SoC activated:
MT6768
MT6771

Current Supported SoC:
MT6765 ( any security configuration )
MT6768 ( any security configuration )
MT6771 ( any security configuration )

Support operations:
Identify: Device Info (Android), HWInfo with Full eMMC and EOL info
Format FS: Smart Reset, Extra and all other modes are supported
MemoryTool: Allow execute ALL supported MemoryTool functions
! Read, Write (Binary, Sparse, Signed, Unsigned), Make FileSystems, Wipe, extra features
! Unlike MTK mode FireFly IS NOT rely on DA/Device security policy so there is no limits for different operations (No any Write / Erase issues)
BootLoader Unlock: Allow Unlock device Bootloader - WITHOUT touching UserData

Changed : BootLoader unlock : ability to re-lock bootloader ( software will ask if device already unlocked for re-lock it back )

Flasher
Changed: UltraFlash engine updated
Changed: Samsung flashing support activated ( MTK models , only CM2 firmware! )
Changed: MT68xx line specific changes

Firmware Reader
Changed: New types supported
Changed: Internal Database updated
Changed: SAMSUNG devices line support activated!
! Allow read COMPLETE, SAFE, USABLE firmware. No any security damage, no any additional reflashing after required
Changed: MT68xx line specific changes
Changed: Android 9-10-11 DevInfo optimized
Changed: Firmware naming optimized
Changed: Vendor Specific : OPPO devices support optimized for read firmware
Changed: Vendor Specific : VIVO devices support optimized for read firmware

Service
Changed: "SmartReset" updated
Changed: "SmartReset" now activated for LEGACY line devices
! Device range : From MT6572 and up to 6737
! Tested SoC/Devices : MT6572, MT6592, MT6595, MT6735, MT6737, MT6752, MT6753, MT8127, MT8172, MT6580
! Tested Android version : 4.4, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
! Info : Due to wide range of LEGACY devices some of them may work not correct so, please, leave us reports about issues!
Changed: Identify operation now read more device info ( Android 10/11 )

Memorytool
Changed: Init GPT updated ( Normal / Resize mode )
Changed: Extra operations updated
Changed: Operations in FireFly mode updated

Other
Changed: Lot different general changes and fixes applied

Download link

Password : 12345678


Infinity-Box as nobody else since year 2005


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.infinity-box.com%2Fico%2Ftg48.png&hash=02ef7a9fc56bae27776b68e11da4716d proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.infinity-box.com%2Fico%2Fyt48.png&hash=69f42ad67cec0f2c739b6544275bb8d9 proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.infinity-box.com%2Fico%2Ffb48.png&hash=62e445d2eff25a426d13574c7f3925c5 proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.infinity-box.com%2Fico%2Ffb48.png&hash=62e445d2eff25a426d13574c7f3925c5 proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.infinity-box.com%2Fico%2Ftw48.png&hash=b3e78891848426ad70bd8b45290328c1 proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.infinity-box.com%2Fico%2Fdiscord48.png&hash=a90cac7b82ad9471d8de2dcdb21e1c09 proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.infinity-box.com%2Fico%2Fios2-48.png&hash=b088d20404ecd35f0a215d034ac383bb proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.infinity-box.com%2Fico%2Fj48.png&hash=8d94c89561537693740172e31c23cd23 proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.infinity-box.com%2Fico%2Finst48.png&hash=35a2211f4730645f9b8606484f627dcc proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.infinity-box.com%2Fico%2Ffile-folder_48t.png&hash=3e2166644e7b73c5cdb2a84c38e97283
 

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
 • مدیر انجمن
Infinity Chinese Miracle-2 CM2MT2 v2.28 - MT6877, MT6893, Repair Security and more

 

Infinity Chinese Miracle-2 CM2MT2 v2.28 - MT6877, MT6893, Repair Security and more

As ordinary, unique functions and methods released

Core
Changed: Protocol updated for Raphael / Legacy platforms
NewSOC: MT6877 supported - any security state - SLA, DAA, Plain
NewSOC: MT6893 supported - any security state - SLA, DAA, Plain
Changed: FireFly / Infinity DA (Download Agents) updated
Changed: NVRAM manager has been rebuild from scratch
For now it covers all Old and Modern devices for Identify and Repair operations in FlashMode!

FireFly - Universal DA (Download Agent) that was created by Infinity Team to reach new service level and gives features

FireFly: NewSOC: MT6739
FireFly: NewSOC: MT6761
FireFly: NewSOC: MT6763

FireFly: New operations supported:
Repair Security for Generic, Vivo and all other non-signed cases
Read / Write NVRAM
Restore Backup

Current list of supported SoC:
MT6739
MT6761
MT6763
MT6765
MT6768
MT6771

Supported operations:
Identify: Device Info ( Android ), HWInfo with Full eMMC and EOL info
Format FS: Smart Reset, Extra and all other mode are supported
MemoryTool: Allow execute ALL supported MemoryTool functions
BootLoader Unlock: Allow Unlock device Bootloader - WITHOUT touching UserData
Repair Security for Generic, Vivo and all other non-signed cases
Read / Write NVRAM
Restore Backup

Flasher
Changed: UltraFlash engine updated and also any limitations has been removed
Changed: Flash engine updated

Firmware Reader
Changed: New types supported
Changed: Internal Database updated
Changed: MT6877 support
Changed: MT6893 support
Changed: Fake "Samsung" devices processing fixed

Service
Changed: "SmartReset" updated
Changed: "SmartReset Extra" updated
Changed: "Identify" operation now show more security info
Changed: "Identify" operation now show modem info/version
Changed: New NVRAM engine/tools
! Read device security now works with Legacy (Old/New) and Raphael (Old/New) lines
! Rebuild check/verify procedures for modern devices
! Repair Security now works in flash mode for Raphael line too ( support most UNSIGNED types - Generic, Huawei, Vivo, Nokia etc. )
! Repair security NOT work with vendor-signed devices ( you will get info about device not supported during operation )
! Signed/Generic mode detection improved
Changed: Restore Backup operation has been updated
Changed: NVRAM read and write operations has been updated

Memorytool
Changed: FireFly mode support updated

Other
Changed: Many different general changes and fixes applied
Feature: Feedback - BugReporting/DebugData collection module enabled. Feedback can be enabled/disabled during installation.
! Feedback feature made for fast, automatic reporting to team about new/unsupported devices in different operations without any additional need of actions from user side.
! That will allow bring server-side updates faster and make updates for new and unsupported phones, if need, every day!

Download link #1

Download link #2

Download link #3


Infinity-Box as nobody else since year 2005


tg48.png yt48.png fb48.png fbg48.png tw48.png discord48.png ios2-48.png j48.png inst48.png file-folder_48t.png reddit48.png


تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
 • 5 هفته بعد...
 • مدیر انجمن
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.co


Infinity Chinese Miracle-2 SP2/SPD-UniSoc v2.14 - A/B support and more!

Core
Changed: FlashCore protocol updated (R25.x)
Changed: New DL-core support (v20 at Infinity notation)
Changed: Diag protocol updated
Changed: 1S base loaders for SC7731e (AB devices, Android 10/11)
Changed: 1S loaders line included for SC9832e (AB devices, Android 10/11)
Changed: 1S loaders line included for SC9863 (AB devices, Android 10/11)
Info : 1S loaders reccommend to use for Identify operation on older UniSoc lines (SC7731e, SC9832e, SC9863 with Android 9 - 10)

Changed: FlashLoader authentification [RSA and AES] (brand-specific)
- Allow service over FlashMode models, which require remote authentification
- New model lines activated (server-side): Tecno, Infinix
- Supproted Brand lines: Itel, Infinix, Tecno, Generic

Flasher
Changed: Protocol updated
Changed: FlashCore update
Changed: A/B flashing activated (Infinity Packages, factory PAC)
Changed: PAC r2.x line support updated
Changed: Infinity Packages flashing revised

Service
Changed: FormatFS updated
Changed: NVMManager updated (NV Read, Write, Update)
Changed: RepairSecurity updated: SN repair
Changed: RepairSecurity updated: ServerSupport models list increased, more Android 10/11 supported

Firmware reader
Changed: Android 10, 11 specific changes
Changed: UltraRead protocol updated
Changed: Loader compatibility selection optimized
Changed: A/B devices support activated!
- Allow read complete, working, safe and factory-like firmware images for most modern Android 10/11 devices!
- No any FOTA, security and other issues with read FW, no any unique data damaging
- Automatic active slot identification and selection, with no chances to read useless firmware (and save 2x hdd space for old AB)

Model DB
Changed: New generic loaders included for SC7731e (1S line, v20)
Changed: New generic loaders included for SC9832e (1S line, v20)
Changed: New generic loaders included for SC9863 (1S line, v20)
Changed: New generic loaders included for T618 (1S line, v20)
Changed: New loaders included for Realme
Changed: New loaders included for Itel
Changed: New loaders included for Tecno
Changed: New loaders included for ZTE

Other
Changed: LoaderDB updater now supports modern PACs (A/B, modern R2.x)
Changed: Many other different changes and fixes

Download link #1

Download link #2

Download link #3


[pub] software/

 

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
 • 1 ماه بعد...
 • مدیر انجمن
Infinity Chinese Miracle-2 CM2MT2 v2.29 - MT6781, A/B Reader and more

 

Infinity Chinese Miracle-2 CM2MT2 v2.29 - MT6781, A/B Reader and more

As ordinary, unique functions and methods released

Core
NewSOC : MT6781 supported - any security state - SLA, DAA, Plain
Changed: Protocol updated for Raphael / Legacy platforms
Changed: FireFly / Infinity DA (Download Agents) updated
Agent : DA v2136 skipped, unstable

FireFly
FireFly: NewSOC: MT6735 [Legacy]
FireFly: NewSOC: MT6737 [Legacy]

Current list of supported SoC:
Legacy : MT6737, MT6735
Raphael : MT6739, MT6761, MT6763, MT6765, MT6768, MT6771

!! EOL info and other HW stuff also shown for LEGACY
!! In most cases on LEGACY devices UserData encryption can be not set.
!! FireFly allow boot/read even devices with dead DRAM. No need to desolder eMMC for data recovery!

Flasher
Changed: UltraFlash engine updated
Changed: Flash engine updated

Firmware Reader
Changed: A/B devices support activated!
! Android 10/11/12 with A/B slots processing is now supported
! Read FW is completely like factory one!
! Read FW is NOT damage anything on device! ( FOTA, A/B switch and other )
! Read FW is NOT read "broken" slots = no any further issues!
! Read FW identify active/alive slots = always WORKING firmware, extremely reduse FW size ( for ABv1 )
Changed: Database rebuild. Branded : Support most of modern LG, Oppo, Samsung, Vivo, Infinix, Tecno and other brands.
! All this is completely safe and factory-like firmwares!
Changed: Database rebuild. Unbranded : Many "noname" and small brands supported now as well.
! All this is completely safe and factory-like firmwares!
Changed: New types supported
Changed: Internal Database updated
Changed: MT6781 support

Service
Changed: "SmartReset" updated for Android 10/11 devices.
Changed: "SmartReset Extra" updated
Changed: "Identify" operation now show more device info
Changed: Restore Backup operation has been updated
Changed: SPUnlock updated. Unsupported types reporting activated if user enable that option

Other
[+] About 200 different general changes and fixes applied to algorithms and methods
[+] Software Update checker feature enabled
Download link #1
Download link #2
Download link #3

How to upload files to support


tg48.png yt48.png fb48.png fbg48.png tw48.png discord48.png ios2-48.png j48.png inst48.png file-folder_48t.png reddit48.png


تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
 • مدیر انجمن

Infinity Chinese Miracle-2 CM2MT2 v2.30 - More models & Features

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.co

Core
Changed: Protocol updated for Raphael / Legacy platforms
Changed: FireFly / Infinity DA (Download Agents) updated

FireFly
FireFly: NewSOC: MT6580 [Legacy]

Current list of supported SoC:

Legacy : MT6580, MT6735, MT6737
Raphael : MT6739, MT6761, MT6763, MT6765, MT6768, MT6771

!! EOL info and other HW stuff also shown for LEGACY
!! On LEGACY devices in most cases UserData encryption can be not set
!! FireFly allow boot/read devices even with dead DRAM - no need to desolder eMMC for data recovery!

Flasher
Changed: UltraFlash engine updated

Firmware Reader
Changed: New types supported
Changed: Internal Database updated

MemoryTool
Changed: UltraFlash activated by default, no more any write restrictions
Changed: Read/Write/Erase operations revised

Service
Changed: "SmartReset" updated for Legacy and old Raphael lines
Changed: "SmartReset Extra" updated
Changed: "SmartReset Data Safe" option activated
Remove all APP and Security settings, retain userdata for Vivo, Oppo.

It works for limited number of models at the moment, it depend on android version/build, use at own risk!
Brand/model selection is not required, autodetection works

Other
Changed: Many different general changes and fixes applied


Download link #1

Download link #2

Download link #3

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
 • 3 هفته بعد...
 • مدیر انجمن
Infinity Chinese Miracle-2 CM2MT2 v2.31 - New features activated

 

Infinity Chinese Miracle-2 CM2MT2 v2.31 - New features activated

Core
Changed: Activated FireFly over DA
! Support latest UFS-based SoC : MT6781, MT6785, MT6779, MT6833, MT6853, MT6873, MT6877, MT6891, MT6893
! Support eMMC-based SoC : MT6739, MT6757, MT6761, MT6763, MT6765, MT6768, MT6771, MT6779, MT6797, MT8167
! Supported operation : Generic MTK + Bootloader Unlock is available now for all latest SoC

FireFly
FireFly: NewSOC: MT6753 [Legacy]
FireFly: Bootloader Unlock activated for LEGACY phones
! Support for now: MT6580, MT6737 ( tested and confirmed as working )

Current list of supported SoC:
Legacy : MT6580, MT6735, MT6737, MT6753
Raphael : MT6739, MT6761, MT6763, MT6765, MT6768, MT6771

!! EOL info and other HW stuff also shown for LEGACY
!! On LEGACY devices in most cases UserData encryption can be not set.
!! FireFly allow boot/read even for devices with dead DRAM - no need desolder eMMC for data recovery!

Flasher
Changed: UltraFlash engine updated

Firmware Reader
Changed: New types supported
Changed: Internal Database updated
Changed: Vivo, Oppo, Realme - firmware naming optimized - model, type, internal versioning etc.

MemoryTool
Changed: MemoryTool rebuild
Changed: Activated "Make Backup" option
Changed: Activated "Restore Backup" option

Service
Changed: "SmartReset" rebuild
!Remove flyme account improved ( meizu )
!Reset FRP may fail on some devices, fixed
!Improved work in FireFly mode
!Improved compatibility with old Android(4 - 7) versions
Changed: Security info reading improved
Changed: Reset PrivacyLock activated under FireFly mode
Changed: Backup ext_csd data during Identify under FireFly mode
Changed: Bootloader Unlock rebuild (FireFly / Generic)
Changed: Bootloader Unlock activated for more SoC : MT6757, MT6781, MT6785, MT6779, MT6797, MT6833, MT6853, MT6873, MT6877, MT6891, MT6893, MT8167
Changed: Bootloader Unlock activated for more SoC : MT6580, MT6737

Other
Changed: Many internal changes and bugfixes


Download link #1
Download link #2
Download link #3tg48.png yt48.png fb48.png fbg48.png tw48.png discord48.png ios2-48.png j48.png inst48.png file-folder_48t.png reddit48.png

 

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
 • اضافه کردن...