رفتن به مطلب
سجادبیانی

درخواست رهنمایی بابت مشکل کار نکردن کد *#06#

پست های پیشنهاد شده

سلام یه گوشی j700f اومده *#06# کار نمیکنه ممنون میشم راهنمایی کنید
j700fxxu4brg1 بیلد نامبر الان این هست


GSM-DEVELOPERS

اگه فقط کاری که در توانته انجام بدی از اینکه هستی بهتر نمی شی

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

فایل csc ایراد داره

فایل csc رایت کن درست میشه 

اطلاعات گوشی هم پاک میشه حتما بکاپ بگیر

اگه جواب نداد

۴ فایل بزن

حتما درست میشه

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

صددر صد بافلش کامل مشکل رفع میشه .

دلیل اینکه بعضی از این مدلها با فلش بوت وسیستم میان بالا بعد دچار همچین مشکلاتی میشن

ویرایش شده توسط faramarzi

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام و درود

به گفته آقای محبت عزیز مشکل به خاطر csc هست

این مشکل مربوط به others.xml میشه ، البته مشکل قدیمی هست شاید تو انجمن مطالبی برای مطالعه باشه

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<SamsungMobileFeature>

<Version>ED00002</Version>

<Country>HONG KONG</Country>

<CountryISO>HK</CountryISO>

<SalesCode>TGY</SalesCode>


-<FeatureSet>

<CscFeature_BT_ConfigNetAccessTypeForPANNAP>GSM</CscFeature_BT_ConfigNetAccessTypeForPANNAP>

<CscFeature_BT_DisableChldMerge>FALSE</CscFeature_BT_DisableChldMerge>

<CscFeature_BT_DisableSAP>TRUE</CscFeature_BT_DisableSAP>

<CscFeature_Calendar_EnableLocalHolidayDisplay>HKTW</CscFeature_Calendar_EnableLocalHolidayDisplay>

<CscFeature_Calendar_EnableLunar>TRUE</CscFeature_Calendar_EnableLunar>

<CscFeature_Calendar_SetColorOfDays>XXXXXBR</CscFeature_Calendar_SetColorOfDays>

<CscFeature_Camera_CameraFlicker>50hz</CscFeature_Camera_CameraFlicker>

<CscFeature_Camera_EnableCameraDuringCall>TRUE</CscFeature_Camera_EnableCameraDuringCall>

<CscFeature_Clock_ReplaceNameTaiwanWithTaipei>TRUE</CscFeature_Clock_ReplaceNameTaiwanWithTaipei>

<CscFeature_Common_ConfigEmergencyModePackages>com.samsung.inputmethod</CscFeature_Common_ConfigEmergencyModePackages>

<CscFeature_Common_ConfigSvcProviderForUnknownNumber>whitepages,whitepages,off</CscFeature_Common_ConfigSvcProviderForUnknownNumber>

<CscFeature_Common_DisableNfcHwKeypad>TRUE</CscFeature_Common_DisableNfcHwKeypad>

<CscFeature_Contact_ANRConfig>0</CscFeature_Contact_ANRConfig>

<CscFeature_Contact_AddPreloadedSpeedDialAs>None,0,None,None</CscFeature_Contact_AddPreloadedSpeedDialAs>

<CscFeature_Contact_CheckSimAlphaLength4UnicodeName>TRUE</CscFeature_Contact_CheckSimAlphaLength4UnicodeName>

<CscFeature_Contact_ConfigDialerFont>FixedKeypadLetter</CscFeature_Contact_ConfigDialerFont>

<CscFeature_Contact_ConfigOpStyleVariation>TGY</CscFeature_Contact_ConfigOpStyleVariation>

<CscFeature_Contact_DisableMenuNameOrder>TRUE</CscFeature_Contact_DisableMenuNameOrder>

<CscFeature_Contact_EnableBPMFSortList>TRUE</CscFeature_Contact_EnableBPMFSortList>

<CscFeature_Contact_EnableStrokeSortList>TRUE</CscFeature_Contact_EnableStrokeSortList>

<CscFeature_Contact_LimitNameLength>250</CscFeature_Contact_LimitNameLength>

<CscFeature_Email_UseFixedSmtpPortAs>25</CscFeature_Email_UseFixedSmtpPortAs>

<CscFeature_FMRadio_DisableMenuAf>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableMenuAf>

<CscFeature_FMRadio_DisableMenuInternetRadio>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableMenuInternetRadio>

<CscFeature_FMRadio_DisableMenuRds>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableMenuRds>

<CscFeature_FMRadio_DisableRTPlusInfo>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableRTPlusInfo>

<CscFeature_GPS_SupportPrivacyLock>TRUE</CscFeature_GPS_SupportPrivacyLock>

<CscFeature_Launcher_ConfigEditMode>AppsFoldersSeperate</CscFeature_Launcher_ConfigEditMode>

<CscFeature_Launcher_DisableFastScrollIndex>TRUE</CscFeature_Launcher_DisableFastScrollIndex>

<CscFeature_MediaScanner_FixLocaleTo>HK</CscFeature_MediaScanner_FixLocaleTo>

<CscFeature_Message_DisableMenuSmsInputMode>TRUE</CscFeature_Message_DisableMenuSmsInputMode>

<CscFeature_NFC_DefStatus>ON</CscFeature_NFC_DefStatus>

<CscFeature_NFC_DisableEseCardMode>TRUE</CscFeature_NFC_DisableEseCardMode>

<CscFeature_NFC_StatusBarIconType>DEFAULT</CscFeature_NFC_StatusBarIconType>

<CscFeature_NFC_SupportTechFListenMode>TRUE</CscFeature_NFC_SupportTechFListenMode>

<CscFeature_RIL_BlockPartialRetry>TRUE</CscFeature_RIL_BlockPartialRetry>

<CscFeature_RIL_ConfigSIMswap>QCOM</CscFeature_RIL_ConfigSIMswap>

<CscFeature_RIL_CpBaseFd>TRUE</CscFeature_RIL_CpBaseFd>

<CscFeature_RIL_DataPrefDataTechSnapShot>TRUE</CscFeature_RIL_DataPrefDataTechSnapShot>

<CscFeature_RIL_DisableSmartBonding>FALSE</CscFeature_RIL_DisableSmartBonding>

<CscFeature_RIL_DisplayAntennaLimited>TRUE</CscFeature_RIL_DisplayAntennaLimited>

<CscFeature_RIL_DisplayNitzPopup>TRUE</CscFeature_RIL_DisplayNitzPopup>

<CscFeature_RIL_DisplayPlmnnameSimload>TRUE</CscFeature_RIL_DisplayPlmnnameSimload>

<CscFeature_RIL_EmergencyOnlyWithNoSim>TRUE</CscFeature_RIL_EmergencyOnlyWithNoSim>

<CscFeature_RIL_EnableChangeDefaultPdn>TRUE</CscFeature_RIL_EnableChangeDefaultPdn>

<CscFeature_RIL_ForceConnectMmsForbidInRoaming>TRUE</CscFeature_RIL_ForceConnectMmsForbidInRoaming>

<CscFeature_RIL_GcfSor>TRUE</CscFeature_RIL_GcfSor>

<CscFeature_RIL_GetDeviceIdwithIMEIforCDMA>TRUE</CscFeature_RIL_GetDeviceIdwithIMEIforCDMA>

<CscFeature_RIL_MtuSize>1500</CscFeature_RIL_MtuSize>

<CscFeature_RIL_PromptToDataRoam>TRUE</CscFeature_RIL_PromptToDataRoam>

<CscFeature_RIL_QmiCdmaGsm>TRUE</CscFeature_RIL_QmiCdmaGsm>

<CscFeature_RIL_SendDeviceCapaToCp>FALSE</CscFeature_RIL_SendDeviceCapaToCp>

<CscFeature_RIL_SetNetworkTypeWhenRadioOff>TRUE</CscFeature_RIL_SetNetworkTypeWhenRadioOff>

<CscFeature_RIL_SignalstrengthPolicy>1</CscFeature_RIL_SignalstrengthPolicy>

<CscFeature_RIL_SmsCdmaCopyToRuim>TRUE</CscFeature_RIL_SmsCdmaCopyToRuim>

<CscFeature_RIL_SmsLoadShortcodeFromResourceOnly>TRUE</CscFeature_RIL_SmsLoadShortcodeFromResourceOnly>

<CscFeature_RIL_SmsSupportKsc5601Usa>TRUE</CscFeature_RIL_SmsSupportKsc5601Usa>

<CscFeature_RIL_SpecialAddressHandlingFor>CTC</CscFeature_RIL_SpecialAddressHandlingFor>

<CscFeature_RIL_Support75Mode>TRUE</CscFeature_RIL_Support75Mode>

<CscFeature_RIL_SupportAllRat>TRUE</CscFeature_RIL_SupportAllRat>

<CscFeature_RIL_SupportQcomCrossMapping>TRUE</CscFeature_RIL_SupportQcomCrossMapping>

<CscFeature_RIL_SupportWcdma75Mode>TRUE</CscFeature_RIL_SupportWcdma75Mode>

<CscFeature_RIL_WapPushFormat4>CTC</CscFeature_RIL_WapPushFormat4>

<CscFeature_Setting_BlockToSelectDunApnType>TRUE</CscFeature_Setting_BlockToSelectDunApnType>

<CscFeature_Setting_ConfigBlockNotiAppList>NULL</CscFeature_Setting_ConfigBlockNotiAppList>

<CscFeature_Setting_DisableIsraelCountry>FALSE</CscFeature_Setting_DisableIsraelCountry>

<CscFeature_Setting_DisableNetworkMode>NONE</CscFeature_Setting_DisableNetworkMode>

<CscFeature_Setting_EditOption4ApnType>List</CscFeature_Setting_EditOption4ApnType>

<CscFeature_Setting_EnableFactoryResetPasswordWhenNoSIM>FALSE</CscFeature_Setting_EnableFactoryResetPasswordWhenNoSIM>

<CscFeature_Setting_EnableHwVersionDisplay>TRUE</CscFeature_Setting_EnableHwVersionDisplay>

<CscFeature_Setting_EnableMenuBlockCallMsg>FALSE</CscFeature_Setting_EnableMenuBlockCallMsg>

<CscFeature_Setting_IncludeApn4SwUpdate>TRUE</CscFeature_Setting_IncludeApn4SwUpdate>

<CscFeature_Setting_UseDefaultTtsEngineAs>Samsung</CscFeature_Setting_UseDefaultTtsEngineAs>

<CscFeature_SmartcardSvc_HideTerminalCapability>ESE</CscFeature_SmartcardSvc_HideTerminalCapability>

<CscFeature_Streaming_AddCommandCondition4MusicholicApp>TRUE</CscFeature_Streaming_AddCommandCondition4MusicholicApp>

<CscFeature_Streaming_DrivingTestTunning4>3HK</CscFeature_Streaming_DrivingTestTunning4>

<CscFeature_SyncML_ConfigDevicePreId>IMEI</CscFeature_SyncML_ConfigDevicePreId>

<CscFeature_SystemUI_ConfigDefQuickSettingItem>Wifi,Location,SilentMode,RotationLock,Bluetooth,MobileData,VoLte,AirplaneMode,Flashlight,ScreenCapture,DormantMode,PowerSaving,UltraPowerSaving,WifiHotspot,PersonalMode,AllShareCast,Nfc,Sync,SFinder,UHQ</CscFeature_SystemUI_ConfigDefQuickSettingItem>

<CscFeature_SystemUI_ConfigMaxRssiLevel>5</CscFeature_SystemUI_ConfigMaxRssiLevel>

<CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForIndicatorIcon>TGY</CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForIndicatorIcon>

<CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForQuickSettingLabel>TGY</CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForQuickSettingLabel>

<CscFeature_SystemUI_ConfigQuickSettingPopup>TGY</CscFeature_SystemUI_ConfigQuickSettingPopup>

<CscFeature_SystemUI_SupportSimpleStatusBar>TRUE</CscFeature_SystemUI_SupportSimpleStatusBar>

<CscFeature_VT_ConfigBearer>-CSVT</CscFeature_VT_ConfigBearer>

<CscFeature_VT_ConfigRingbackTone>TRUE</CscFeature_VT_ConfigRingbackTone>

<CscFeature_Video_BlockNotiSoundDuringStreaming>TRUE</CscFeature_Video_BlockNotiSoundDuringStreaming>

<CscFeature_Video_SupportSpeedControl>TRUE</CscFeature_Video_SupportSpeedControl>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForEmergencyDialCall>STATE_UPDATE_AFTER_DIAL</CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForEmergencyDialCall>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForWaitingTone>TGY</CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForWaitingTone>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleMobileNetworkSettingMenu>-cdmasystemselect</CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleMobileNetworkSettingMenu>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOptStyleForCallBarring>RemoveCDMA</CscFeature_VoiceCall_ConfigOptStyleForCallBarring>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigRingbackToneForVolte>HK</CscFeature_VoiceCall_ConfigRingbackToneForVolte>

<CscFeature_VoiceCall_DisableAlertToneSignal>TRUE</CscFeature_VoiceCall_DisableAlertToneSignal>

<CscFeature_VoiceCall_SupportVolteHoldTone>NOT</CscFeature_VoiceCall_SupportVolteHoldTone>

<CscFeature_VoiceRecorder_SupportPrivacyPolicyPrompt>TRUE</CscFeature_VoiceRecorder_SupportPrivacyPolicyPrompt>

<CscFeature_VoiceRecorder_SupportRecordingQualitySetting>TRUE</CscFeature_VoiceRecorder_SupportRecordingQualitySetting>

<CscFeature_VoiceRecorder_SupportShowCallRejectCount>TRUE</CscFeature_VoiceRecorder_SupportShowCallRejectCount>

<CscFeature_VoiceCall_SupportWaveEffect>TRUE</CscFeature_VoiceCall_SupportWaveEffect>

<CscFeature_Web_DisableChooser4>audio/*,audio/mp3,audio/x-mp3,audio/mpeg,audio/mp4,audio/mp4a-latm,application/sdp,video/mpeg,video/3gp,video/3gpp,video/3gpp2,video/x-ms-asf,video/x-ms-wmv,video/x-ms-wma,video/webm,video/flv,video/mkv,video/divx,video/avi,video/skm,video/sktm,video/k3g,video/ak3g,video/x-msvideo,video/vnd.ms-playready.media.pyv,application/x-mpegurl,application/vnd.apple.mpegurl,audio/x-mpegurl,application/x-mpegurl,video/mp4</CscFeature_Web_DisableChooser4>

<CscFeature_Web_EnableAutoSimHomeUrlInProfile>FALSE</CscFeature_Web_EnableAutoSimHomeUrlInProfile>

<CscFeature_Wifi_ConfigMenuStatusForHotspot20>"DEFAULT_OFF,MENU_ON"</CscFeature_Wifi_ConfigMenuStatusForHotspot20>

<CscFeature_Wifi_ConfigMobileApDefaultSSID>Default,Mac4Digits</CscFeature_Wifi_ConfigMobileApDefaultSSID>

<CscFeature_Wifi_ConfigSnsStatus>FALSE</CscFeature_Wifi_ConfigSnsStatus>

<CscFeature_Wifi_DefaultEapMethod>SIM_TGY</CscFeature_Wifi_DefaultEapMethod>

<CscFeature_Wifi_SupportAdvancedMenu>TRUE</CscFeature_Wifi_SupportAdvancedMenu>

<CscFeature_Wifi_SupportMobileApOnTrigger>TRUE</CscFeature_Wifi_SupportMobileApOnTrigger>

<CscFeature_Common_ConfigNetworkModeDuringEmergency>NOCHANGE</CscFeature_Common_ConfigNetworkModeDuringEmergency>

</FeatureSet>

</SamsungMobileFeature>

 

این کد xml رو میتونید استفاده کنید ، میتونید فیلدهای مربوط به 

<Version>ED00002</Version>

<Country>HONG KONG</Country>

<CountryISO>HK</CountryISO>

<SalesCode>TGY</SalesCode>

 

به دلخواه تغییر دهید و جایگزین others.xml در پوشه csc کنید

موفق باشید.


اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

My Twitter

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در در ۱۴۰۰/۳/۱۶ در 13:04، سجادبیانی گفته است :

سلام یه گوشی j700f اومده *#06# کار نمیکنه ممنون میشم راهنمایی کنید
j700fxxu4brg1 بیلد نامبر الان این هست

منم یبار تو همین مدل این مشکل رو داشتم و با رایت ریکاوری رسمی مشکل بر طرف شد


حسین مهرجو از تیم ابر جی اس ام 

مدرس نرم افزار موبایل

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...