رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

درخواست رهنمایی بابت مشکل کار نکردن کد *#06#


ارسال های توصیه شده

سلام یه گوشی j700f اومده *#06# کار نمیکنه ممنون میشم راهنمایی کنید
j700fxxu4brg1 بیلد نامبر الان این هست

GSM-DEVELOPERS

اگه فقط کاری که در توانته انجام بدی از اینکه هستی بهتر نمی شی

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

لینک ارسال
  • مدیر انجمن

صددر صد بافلش کامل مشکل رفع میشه .

دلیل اینکه بعضی از این مدلها با فلش بوت وسیستم میان بالا بعد دچار همچین مشکلاتی میشن

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
  • مدیریت کل سایت

سلام و درود

به گفته آقای محبت عزیز مشکل به خاطر csc هست

این مشکل مربوط به others.xml میشه ، البته مشکل قدیمی هست شاید تو انجمن مطالبی برای مطالعه باشه

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<SamsungMobileFeature>

<Version>ED00002</Version>

<Country>HONG KONG</Country>

<CountryISO>HK</CountryISO>

<SalesCode>TGY</SalesCode>


-<FeatureSet>

<CscFeature_BT_ConfigNetAccessTypeForPANNAP>GSM</CscFeature_BT_ConfigNetAccessTypeForPANNAP>

<CscFeature_BT_DisableChldMerge>FALSE</CscFeature_BT_DisableChldMerge>

<CscFeature_BT_DisableSAP>TRUE</CscFeature_BT_DisableSAP>

<CscFeature_Calendar_EnableLocalHolidayDisplay>HKTW</CscFeature_Calendar_EnableLocalHolidayDisplay>

<CscFeature_Calendar_EnableLunar>TRUE</CscFeature_Calendar_EnableLunar>

<CscFeature_Calendar_SetColorOfDays>XXXXXBR</CscFeature_Calendar_SetColorOfDays>

<CscFeature_Camera_CameraFlicker>50hz</CscFeature_Camera_CameraFlicker>

<CscFeature_Camera_EnableCameraDuringCall>TRUE</CscFeature_Camera_EnableCameraDuringCall>

<CscFeature_Clock_ReplaceNameTaiwanWithTaipei>TRUE</CscFeature_Clock_ReplaceNameTaiwanWithTaipei>

<CscFeature_Common_ConfigEmergencyModePackages>com.samsung.inputmethod</CscFeature_Common_ConfigEmergencyModePackages>

<CscFeature_Common_ConfigSvcProviderForUnknownNumber>whitepages,whitepages,off</CscFeature_Common_ConfigSvcProviderForUnknownNumber>

<CscFeature_Common_DisableNfcHwKeypad>TRUE</CscFeature_Common_DisableNfcHwKeypad>

<CscFeature_Contact_ANRConfig>0</CscFeature_Contact_ANRConfig>

<CscFeature_Contact_AddPreloadedSpeedDialAs>None,0,None,None</CscFeature_Contact_AddPreloadedSpeedDialAs>

<CscFeature_Contact_CheckSimAlphaLength4UnicodeName>TRUE</CscFeature_Contact_CheckSimAlphaLength4UnicodeName>

<CscFeature_Contact_ConfigDialerFont>FixedKeypadLetter</CscFeature_Contact_ConfigDialerFont>

<CscFeature_Contact_ConfigOpStyleVariation>TGY</CscFeature_Contact_ConfigOpStyleVariation>

<CscFeature_Contact_DisableMenuNameOrder>TRUE</CscFeature_Contact_DisableMenuNameOrder>

<CscFeature_Contact_EnableBPMFSortList>TRUE</CscFeature_Contact_EnableBPMFSortList>

<CscFeature_Contact_EnableStrokeSortList>TRUE</CscFeature_Contact_EnableStrokeSortList>

<CscFeature_Contact_LimitNameLength>250</CscFeature_Contact_LimitNameLength>

<CscFeature_Email_UseFixedSmtpPortAs>25</CscFeature_Email_UseFixedSmtpPortAs>

<CscFeature_FMRadio_DisableMenuAf>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableMenuAf>

<CscFeature_FMRadio_DisableMenuInternetRadio>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableMenuInternetRadio>

<CscFeature_FMRadio_DisableMenuRds>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableMenuRds>

<CscFeature_FMRadio_DisableRTPlusInfo>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableRTPlusInfo>

<CscFeature_GPS_SupportPrivacyLock>TRUE</CscFeature_GPS_SupportPrivacyLock>

<CscFeature_Launcher_ConfigEditMode>AppsFoldersSeperate</CscFeature_Launcher_ConfigEditMode>

<CscFeature_Launcher_DisableFastScrollIndex>TRUE</CscFeature_Launcher_DisableFastScrollIndex>

<CscFeature_MediaScanner_FixLocaleTo>HK</CscFeature_MediaScanner_FixLocaleTo>

<CscFeature_Message_DisableMenuSmsInputMode>TRUE</CscFeature_Message_DisableMenuSmsInputMode>

<CscFeature_NFC_DefStatus>ON</CscFeature_NFC_DefStatus>

<CscFeature_NFC_DisableEseCardMode>TRUE</CscFeature_NFC_DisableEseCardMode>

<CscFeature_NFC_StatusBarIconType>DEFAULT</CscFeature_NFC_StatusBarIconType>

<CscFeature_NFC_SupportTechFListenMode>TRUE</CscFeature_NFC_SupportTechFListenMode>

<CscFeature_RIL_BlockPartialRetry>TRUE</CscFeature_RIL_BlockPartialRetry>

<CscFeature_RIL_ConfigSIMswap>QCOM</CscFeature_RIL_ConfigSIMswap>

<CscFeature_RIL_CpBaseFd>TRUE</CscFeature_RIL_CpBaseFd>

<CscFeature_RIL_DataPrefDataTechSnapShot>TRUE</CscFeature_RIL_DataPrefDataTechSnapShot>

<CscFeature_RIL_DisableSmartBonding>FALSE</CscFeature_RIL_DisableSmartBonding>

<CscFeature_RIL_DisplayAntennaLimited>TRUE</CscFeature_RIL_DisplayAntennaLimited>

<CscFeature_RIL_DisplayNitzPopup>TRUE</CscFeature_RIL_DisplayNitzPopup>

<CscFeature_RIL_DisplayPlmnnameSimload>TRUE</CscFeature_RIL_DisplayPlmnnameSimload>

<CscFeature_RIL_EmergencyOnlyWithNoSim>TRUE</CscFeature_RIL_EmergencyOnlyWithNoSim>

<CscFeature_RIL_EnableChangeDefaultPdn>TRUE</CscFeature_RIL_EnableChangeDefaultPdn>

<CscFeature_RIL_ForceConnectMmsForbidInRoaming>TRUE</CscFeature_RIL_ForceConnectMmsForbidInRoaming>

<CscFeature_RIL_GcfSor>TRUE</CscFeature_RIL_GcfSor>

<CscFeature_RIL_GetDeviceIdwithIMEIforCDMA>TRUE</CscFeature_RIL_GetDeviceIdwithIMEIforCDMA>

<CscFeature_RIL_MtuSize>1500</CscFeature_RIL_MtuSize>

<CscFeature_RIL_PromptToDataRoam>TRUE</CscFeature_RIL_PromptToDataRoam>

<CscFeature_RIL_QmiCdmaGsm>TRUE</CscFeature_RIL_QmiCdmaGsm>

<CscFeature_RIL_SendDeviceCapaToCp>FALSE</CscFeature_RIL_SendDeviceCapaToCp>

<CscFeature_RIL_SetNetworkTypeWhenRadioOff>TRUE</CscFeature_RIL_SetNetworkTypeWhenRadioOff>

<CscFeature_RIL_SignalstrengthPolicy>1</CscFeature_RIL_SignalstrengthPolicy>

<CscFeature_RIL_SmsCdmaCopyToRuim>TRUE</CscFeature_RIL_SmsCdmaCopyToRuim>

<CscFeature_RIL_SmsLoadShortcodeFromResourceOnly>TRUE</CscFeature_RIL_SmsLoadShortcodeFromResourceOnly>

<CscFeature_RIL_SmsSupportKsc5601Usa>TRUE</CscFeature_RIL_SmsSupportKsc5601Usa>

<CscFeature_RIL_SpecialAddressHandlingFor>CTC</CscFeature_RIL_SpecialAddressHandlingFor>

<CscFeature_RIL_Support75Mode>TRUE</CscFeature_RIL_Support75Mode>

<CscFeature_RIL_SupportAllRat>TRUE</CscFeature_RIL_SupportAllRat>

<CscFeature_RIL_SupportQcomCrossMapping>TRUE</CscFeature_RIL_SupportQcomCrossMapping>

<CscFeature_RIL_SupportWcdma75Mode>TRUE</CscFeature_RIL_SupportWcdma75Mode>

<CscFeature_RIL_WapPushFormat4>CTC</CscFeature_RIL_WapPushFormat4>

<CscFeature_Setting_BlockToSelectDunApnType>TRUE</CscFeature_Setting_BlockToSelectDunApnType>

<CscFeature_Setting_ConfigBlockNotiAppList>NULL</CscFeature_Setting_ConfigBlockNotiAppList>

<CscFeature_Setting_DisableIsraelCountry>FALSE</CscFeature_Setting_DisableIsraelCountry>

<CscFeature_Setting_DisableNetworkMode>NONE</CscFeature_Setting_DisableNetworkMode>

<CscFeature_Setting_EditOption4ApnType>List</CscFeature_Setting_EditOption4ApnType>

<CscFeature_Setting_EnableFactoryResetPasswordWhenNoSIM>FALSE</CscFeature_Setting_EnableFactoryResetPasswordWhenNoSIM>

<CscFeature_Setting_EnableHwVersionDisplay>TRUE</CscFeature_Setting_EnableHwVersionDisplay>

<CscFeature_Setting_EnableMenuBlockCallMsg>FALSE</CscFeature_Setting_EnableMenuBlockCallMsg>

<CscFeature_Setting_IncludeApn4SwUpdate>TRUE</CscFeature_Setting_IncludeApn4SwUpdate>

<CscFeature_Setting_UseDefaultTtsEngineAs>Samsung</CscFeature_Setting_UseDefaultTtsEngineAs>

<CscFeature_SmartcardSvc_HideTerminalCapability>ESE</CscFeature_SmartcardSvc_HideTerminalCapability>

<CscFeature_Streaming_AddCommandCondition4MusicholicApp>TRUE</CscFeature_Streaming_AddCommandCondition4MusicholicApp>

<CscFeature_Streaming_DrivingTestTunning4>3HK</CscFeature_Streaming_DrivingTestTunning4>

<CscFeature_SyncML_ConfigDevicePreId>IMEI</CscFeature_SyncML_ConfigDevicePreId>

<CscFeature_SystemUI_ConfigDefQuickSettingItem>Wifi,Location,SilentMode,RotationLock,Bluetooth,MobileData,VoLte,AirplaneMode,Flashlight,ScreenCapture,DormantMode,PowerSaving,UltraPowerSaving,WifiHotspot,PersonalMode,AllShareCast,Nfc,Sync,SFinder,UHQ</CscFeature_SystemUI_ConfigDefQuickSettingItem>

<CscFeature_SystemUI_ConfigMaxRssiLevel>5</CscFeature_SystemUI_ConfigMaxRssiLevel>

<CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForIndicatorIcon>TGY</CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForIndicatorIcon>

<CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForQuickSettingLabel>TGY</CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForQuickSettingLabel>

<CscFeature_SystemUI_ConfigQuickSettingPopup>TGY</CscFeature_SystemUI_ConfigQuickSettingPopup>

<CscFeature_SystemUI_SupportSimpleStatusBar>TRUE</CscFeature_SystemUI_SupportSimpleStatusBar>

<CscFeature_VT_ConfigBearer>-CSVT</CscFeature_VT_ConfigBearer>

<CscFeature_VT_ConfigRingbackTone>TRUE</CscFeature_VT_ConfigRingbackTone>

<CscFeature_Video_BlockNotiSoundDuringStreaming>TRUE</CscFeature_Video_BlockNotiSoundDuringStreaming>

<CscFeature_Video_SupportSpeedControl>TRUE</CscFeature_Video_SupportSpeedControl>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForEmergencyDialCall>STATE_UPDATE_AFTER_DIAL</CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForEmergencyDialCall>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForWaitingTone>TGY</CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForWaitingTone>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleMobileNetworkSettingMenu>-cdmasystemselect</CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleMobileNetworkSettingMenu>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOptStyleForCallBarring>RemoveCDMA</CscFeature_VoiceCall_ConfigOptStyleForCallBarring>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigRingbackToneForVolte>HK</CscFeature_VoiceCall_ConfigRingbackToneForVolte>

<CscFeature_VoiceCall_DisableAlertToneSignal>TRUE</CscFeature_VoiceCall_DisableAlertToneSignal>

<CscFeature_VoiceCall_SupportVolteHoldTone>NOT</CscFeature_VoiceCall_SupportVolteHoldTone>

<CscFeature_VoiceRecorder_SupportPrivacyPolicyPrompt>TRUE</CscFeature_VoiceRecorder_SupportPrivacyPolicyPrompt>

<CscFeature_VoiceRecorder_SupportRecordingQualitySetting>TRUE</CscFeature_VoiceRecorder_SupportRecordingQualitySetting>

<CscFeature_VoiceRecorder_SupportShowCallRejectCount>TRUE</CscFeature_VoiceRecorder_SupportShowCallRejectCount>

<CscFeature_VoiceCall_SupportWaveEffect>TRUE</CscFeature_VoiceCall_SupportWaveEffect>

<CscFeature_Web_DisableChooser4>audio/*,audio/mp3,audio/x-mp3,audio/mpeg,audio/mp4,audio/mp4a-latm,application/sdp,video/mpeg,video/3gp,video/3gpp,video/3gpp2,video/x-ms-asf,video/x-ms-wmv,video/x-ms-wma,video/webm,video/flv,video/mkv,video/divx,video/avi,video/skm,video/sktm,video/k3g,video/ak3g,video/x-msvideo,video/vnd.ms-playready.media.pyv,application/x-mpegurl,application/vnd.apple.mpegurl,audio/x-mpegurl,application/x-mpegurl,video/mp4</CscFeature_Web_DisableChooser4>

<CscFeature_Web_EnableAutoSimHomeUrlInProfile>FALSE</CscFeature_Web_EnableAutoSimHomeUrlInProfile>

<CscFeature_Wifi_ConfigMenuStatusForHotspot20>"DEFAULT_OFF,MENU_ON"</CscFeature_Wifi_ConfigMenuStatusForHotspot20>

<CscFeature_Wifi_ConfigMobileApDefaultSSID>Default,Mac4Digits</CscFeature_Wifi_ConfigMobileApDefaultSSID>

<CscFeature_Wifi_ConfigSnsStatus>FALSE</CscFeature_Wifi_ConfigSnsStatus>

<CscFeature_Wifi_DefaultEapMethod>SIM_TGY</CscFeature_Wifi_DefaultEapMethod>

<CscFeature_Wifi_SupportAdvancedMenu>TRUE</CscFeature_Wifi_SupportAdvancedMenu>

<CscFeature_Wifi_SupportMobileApOnTrigger>TRUE</CscFeature_Wifi_SupportMobileApOnTrigger>

<CscFeature_Common_ConfigNetworkModeDuringEmergency>NOCHANGE</CscFeature_Common_ConfigNetworkModeDuringEmergency>

</FeatureSet>

</SamsungMobileFeature>

 

این کد xml رو میتونید استفاده کنید ، میتونید فیلدهای مربوط به 

<Version>ED00002</Version>

<Country>HONG KONG</Country>

<CountryISO>HK</CountryISO>

<SalesCode>TGY</SalesCode>

 

به دلخواه تغییر دهید و جایگزین others.xml در پوشه csc کنید

موفق باشید.

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال
در در ۱۴۰۰/۳/۱۶ در 13:04، سجادبیانی گفته است :

سلام یه گوشی j700f اومده *#06# کار نمیکنه ممنون میشم راهنمایی کنید
j700fxxu4brg1 بیلد نامبر الان این هست

منم یبار تو همین مدل این مشکل رو داشتم و با رایت ریکاوری رسمی مشکل بر طرف شد

حسین مهرجو از تیم ابر جی اس ام 

مدرس نرم افزار موبایل

 

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...