رفتن به مطلب
تالار جی اس ام دولوپرز
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

درخواست رهنمایی بابت مشکل کار نکردن کد *#06#


ارسال های توصیه شده

سلام یه گوشی j700f اومده *#06# کار نمیکنه ممنون میشم راهنمایی کنید
j700fxxu4brg1 بیلد نامبر الان این هست

GSM-DEVELOPERS

اگه فقط کاری که در توانته انجام بدی از اینکه هستی بهتر نمی شی

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

لینک ارسال

فایل csc ایراد داره

فایل csc رایت کن درست میشه 

اطلاعات گوشی هم پاک میشه حتما بکاپ بگیر

اگه جواب نداد

۴ فایل بزن

حتما درست میشه

 

لینک ارسال
 • مدیر انجمن

صددر صد بافلش کامل مشکل رفع میشه .

دلیل اینکه بعضی از این مدلها با فلش بوت وسیستم میان بالا بعد دچار همچین مشکلاتی میشن

ویرایش شده توسط faramarzi

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال
 • مدیریت کل سایت

سلام و درود

به گفته آقای محبت عزیز مشکل به خاطر csc هست

این مشکل مربوط به others.xml میشه ، البته مشکل قدیمی هست شاید تو انجمن مطالبی برای مطالعه باشه

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<SamsungMobileFeature>

<Version>ED00002</Version>

<Country>HONG KONG</Country>

<CountryISO>HK</CountryISO>

<SalesCode>TGY</SalesCode>


-<FeatureSet>

<CscFeature_BT_ConfigNetAccessTypeForPANNAP>GSM</CscFeature_BT_ConfigNetAccessTypeForPANNAP>

<CscFeature_BT_DisableChldMerge>FALSE</CscFeature_BT_DisableChldMerge>

<CscFeature_BT_DisableSAP>TRUE</CscFeature_BT_DisableSAP>

<CscFeature_Calendar_EnableLocalHolidayDisplay>HKTW</CscFeature_Calendar_EnableLocalHolidayDisplay>

<CscFeature_Calendar_EnableLunar>TRUE</CscFeature_Calendar_EnableLunar>

<CscFeature_Calendar_SetColorOfDays>XXXXXBR</CscFeature_Calendar_SetColorOfDays>

<CscFeature_Camera_CameraFlicker>50hz</CscFeature_Camera_CameraFlicker>

<CscFeature_Camera_EnableCameraDuringCall>TRUE</CscFeature_Camera_EnableCameraDuringCall>

<CscFeature_Clock_ReplaceNameTaiwanWithTaipei>TRUE</CscFeature_Clock_ReplaceNameTaiwanWithTaipei>

<CscFeature_Common_ConfigEmergencyModePackages>com.samsung.inputmethod</CscFeature_Common_ConfigEmergencyModePackages>

<CscFeature_Common_ConfigSvcProviderForUnknownNumber>whitepages,whitepages,off</CscFeature_Common_ConfigSvcProviderForUnknownNumber>

<CscFeature_Common_DisableNfcHwKeypad>TRUE</CscFeature_Common_DisableNfcHwKeypad>

<CscFeature_Contact_ANRConfig>0</CscFeature_Contact_ANRConfig>

<CscFeature_Contact_AddPreloadedSpeedDialAs>None,0,None,None</CscFeature_Contact_AddPreloadedSpeedDialAs>

<CscFeature_Contact_CheckSimAlphaLength4UnicodeName>TRUE</CscFeature_Contact_CheckSimAlphaLength4UnicodeName>

<CscFeature_Contact_ConfigDialerFont>FixedKeypadLetter</CscFeature_Contact_ConfigDialerFont>

<CscFeature_Contact_ConfigOpStyleVariation>TGY</CscFeature_Contact_ConfigOpStyleVariation>

<CscFeature_Contact_DisableMenuNameOrder>TRUE</CscFeature_Contact_DisableMenuNameOrder>

<CscFeature_Contact_EnableBPMFSortList>TRUE</CscFeature_Contact_EnableBPMFSortList>

<CscFeature_Contact_EnableStrokeSortList>TRUE</CscFeature_Contact_EnableStrokeSortList>

<CscFeature_Contact_LimitNameLength>250</CscFeature_Contact_LimitNameLength>

<CscFeature_Email_UseFixedSmtpPortAs>25</CscFeature_Email_UseFixedSmtpPortAs>

<CscFeature_FMRadio_DisableMenuAf>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableMenuAf>

<CscFeature_FMRadio_DisableMenuInternetRadio>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableMenuInternetRadio>

<CscFeature_FMRadio_DisableMenuRds>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableMenuRds>

<CscFeature_FMRadio_DisableRTPlusInfo>TRUE</CscFeature_FMRadio_DisableRTPlusInfo>

<CscFeature_GPS_SupportPrivacyLock>TRUE</CscFeature_GPS_SupportPrivacyLock>

<CscFeature_Launcher_ConfigEditMode>AppsFoldersSeperate</CscFeature_Launcher_ConfigEditMode>

<CscFeature_Launcher_DisableFastScrollIndex>TRUE</CscFeature_Launcher_DisableFastScrollIndex>

<CscFeature_MediaScanner_FixLocaleTo>HK</CscFeature_MediaScanner_FixLocaleTo>

<CscFeature_Message_DisableMenuSmsInputMode>TRUE</CscFeature_Message_DisableMenuSmsInputMode>

<CscFeature_NFC_DefStatus>ON</CscFeature_NFC_DefStatus>

<CscFeature_NFC_DisableEseCardMode>TRUE</CscFeature_NFC_DisableEseCardMode>

<CscFeature_NFC_StatusBarIconType>DEFAULT</CscFeature_NFC_StatusBarIconType>

<CscFeature_NFC_SupportTechFListenMode>TRUE</CscFeature_NFC_SupportTechFListenMode>

<CscFeature_RIL_BlockPartialRetry>TRUE</CscFeature_RIL_BlockPartialRetry>

<CscFeature_RIL_ConfigSIMswap>QCOM</CscFeature_RIL_ConfigSIMswap>

<CscFeature_RIL_CpBaseFd>TRUE</CscFeature_RIL_CpBaseFd>

<CscFeature_RIL_DataPrefDataTechSnapShot>TRUE</CscFeature_RIL_DataPrefDataTechSnapShot>

<CscFeature_RIL_DisableSmartBonding>FALSE</CscFeature_RIL_DisableSmartBonding>

<CscFeature_RIL_DisplayAntennaLimited>TRUE</CscFeature_RIL_DisplayAntennaLimited>

<CscFeature_RIL_DisplayNitzPopup>TRUE</CscFeature_RIL_DisplayNitzPopup>

<CscFeature_RIL_DisplayPlmnnameSimload>TRUE</CscFeature_RIL_DisplayPlmnnameSimload>

<CscFeature_RIL_EmergencyOnlyWithNoSim>TRUE</CscFeature_RIL_EmergencyOnlyWithNoSim>

<CscFeature_RIL_EnableChangeDefaultPdn>TRUE</CscFeature_RIL_EnableChangeDefaultPdn>

<CscFeature_RIL_ForceConnectMmsForbidInRoaming>TRUE</CscFeature_RIL_ForceConnectMmsForbidInRoaming>

<CscFeature_RIL_GcfSor>TRUE</CscFeature_RIL_GcfSor>

<CscFeature_RIL_GetDeviceIdwithIMEIforCDMA>TRUE</CscFeature_RIL_GetDeviceIdwithIMEIforCDMA>

<CscFeature_RIL_MtuSize>1500</CscFeature_RIL_MtuSize>

<CscFeature_RIL_PromptToDataRoam>TRUE</CscFeature_RIL_PromptToDataRoam>

<CscFeature_RIL_QmiCdmaGsm>TRUE</CscFeature_RIL_QmiCdmaGsm>

<CscFeature_RIL_SendDeviceCapaToCp>FALSE</CscFeature_RIL_SendDeviceCapaToCp>

<CscFeature_RIL_SetNetworkTypeWhenRadioOff>TRUE</CscFeature_RIL_SetNetworkTypeWhenRadioOff>

<CscFeature_RIL_SignalstrengthPolicy>1</CscFeature_RIL_SignalstrengthPolicy>

<CscFeature_RIL_SmsCdmaCopyToRuim>TRUE</CscFeature_RIL_SmsCdmaCopyToRuim>

<CscFeature_RIL_SmsLoadShortcodeFromResourceOnly>TRUE</CscFeature_RIL_SmsLoadShortcodeFromResourceOnly>

<CscFeature_RIL_SmsSupportKsc5601Usa>TRUE</CscFeature_RIL_SmsSupportKsc5601Usa>

<CscFeature_RIL_SpecialAddressHandlingFor>CTC</CscFeature_RIL_SpecialAddressHandlingFor>

<CscFeature_RIL_Support75Mode>TRUE</CscFeature_RIL_Support75Mode>

<CscFeature_RIL_SupportAllRat>TRUE</CscFeature_RIL_SupportAllRat>

<CscFeature_RIL_SupportQcomCrossMapping>TRUE</CscFeature_RIL_SupportQcomCrossMapping>

<CscFeature_RIL_SupportWcdma75Mode>TRUE</CscFeature_RIL_SupportWcdma75Mode>

<CscFeature_RIL_WapPushFormat4>CTC</CscFeature_RIL_WapPushFormat4>

<CscFeature_Setting_BlockToSelectDunApnType>TRUE</CscFeature_Setting_BlockToSelectDunApnType>

<CscFeature_Setting_ConfigBlockNotiAppList>NULL</CscFeature_Setting_ConfigBlockNotiAppList>

<CscFeature_Setting_DisableIsraelCountry>FALSE</CscFeature_Setting_DisableIsraelCountry>

<CscFeature_Setting_DisableNetworkMode>NONE</CscFeature_Setting_DisableNetworkMode>

<CscFeature_Setting_EditOption4ApnType>List</CscFeature_Setting_EditOption4ApnType>

<CscFeature_Setting_EnableFactoryResetPasswordWhenNoSIM>FALSE</CscFeature_Setting_EnableFactoryResetPasswordWhenNoSIM>

<CscFeature_Setting_EnableHwVersionDisplay>TRUE</CscFeature_Setting_EnableHwVersionDisplay>

<CscFeature_Setting_EnableMenuBlockCallMsg>FALSE</CscFeature_Setting_EnableMenuBlockCallMsg>

<CscFeature_Setting_IncludeApn4SwUpdate>TRUE</CscFeature_Setting_IncludeApn4SwUpdate>

<CscFeature_Setting_UseDefaultTtsEngineAs>Samsung</CscFeature_Setting_UseDefaultTtsEngineAs>

<CscFeature_SmartcardSvc_HideTerminalCapability>ESE</CscFeature_SmartcardSvc_HideTerminalCapability>

<CscFeature_Streaming_AddCommandCondition4MusicholicApp>TRUE</CscFeature_Streaming_AddCommandCondition4MusicholicApp>

<CscFeature_Streaming_DrivingTestTunning4>3HK</CscFeature_Streaming_DrivingTestTunning4>

<CscFeature_SyncML_ConfigDevicePreId>IMEI</CscFeature_SyncML_ConfigDevicePreId>

<CscFeature_SystemUI_ConfigDefQuickSettingItem>Wifi,Location,SilentMode,RotationLock,Bluetooth,MobileData,VoLte,AirplaneMode,Flashlight,ScreenCapture,DormantMode,PowerSaving,UltraPowerSaving,WifiHotspot,PersonalMode,AllShareCast,Nfc,Sync,SFinder,UHQ</CscFeature_SystemUI_ConfigDefQuickSettingItem>

<CscFeature_SystemUI_ConfigMaxRssiLevel>5</CscFeature_SystemUI_ConfigMaxRssiLevel>

<CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForIndicatorIcon>TGY</CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForIndicatorIcon>

<CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForQuickSettingLabel>TGY</CscFeature_SystemUI_ConfigOpBrandingForQuickSettingLabel>

<CscFeature_SystemUI_ConfigQuickSettingPopup>TGY</CscFeature_SystemUI_ConfigQuickSettingPopup>

<CscFeature_SystemUI_SupportSimpleStatusBar>TRUE</CscFeature_SystemUI_SupportSimpleStatusBar>

<CscFeature_VT_ConfigBearer>-CSVT</CscFeature_VT_ConfigBearer>

<CscFeature_VT_ConfigRingbackTone>TRUE</CscFeature_VT_ConfigRingbackTone>

<CscFeature_Video_BlockNotiSoundDuringStreaming>TRUE</CscFeature_Video_BlockNotiSoundDuringStreaming>

<CscFeature_Video_SupportSpeedControl>TRUE</CscFeature_Video_SupportSpeedControl>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForEmergencyDialCall>STATE_UPDATE_AFTER_DIAL</CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForEmergencyDialCall>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForWaitingTone>TGY</CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleForWaitingTone>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleMobileNetworkSettingMenu>-cdmasystemselect</CscFeature_VoiceCall_ConfigOpStyleMobileNetworkSettingMenu>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigOptStyleForCallBarring>RemoveCDMA</CscFeature_VoiceCall_ConfigOptStyleForCallBarring>

<CscFeature_VoiceCall_ConfigRingbackToneForVolte>HK</CscFeature_VoiceCall_ConfigRingbackToneForVolte>

<CscFeature_VoiceCall_DisableAlertToneSignal>TRUE</CscFeature_VoiceCall_DisableAlertToneSignal>

<CscFeature_VoiceCall_SupportVolteHoldTone>NOT</CscFeature_VoiceCall_SupportVolteHoldTone>

<CscFeature_VoiceRecorder_SupportPrivacyPolicyPrompt>TRUE</CscFeature_VoiceRecorder_SupportPrivacyPolicyPrompt>

<CscFeature_VoiceRecorder_SupportRecordingQualitySetting>TRUE</CscFeature_VoiceRecorder_SupportRecordingQualitySetting>

<CscFeature_VoiceRecorder_SupportShowCallRejectCount>TRUE</CscFeature_VoiceRecorder_SupportShowCallRejectCount>

<CscFeature_VoiceCall_SupportWaveEffect>TRUE</CscFeature_VoiceCall_SupportWaveEffect>

<CscFeature_Web_DisableChooser4>audio/*,audio/mp3,audio/x-mp3,audio/mpeg,audio/mp4,audio/mp4a-latm,application/sdp,video/mpeg,video/3gp,video/3gpp,video/3gpp2,video/x-ms-asf,video/x-ms-wmv,video/x-ms-wma,video/webm,video/flv,video/mkv,video/divx,video/avi,video/skm,video/sktm,video/k3g,video/ak3g,video/x-msvideo,video/vnd.ms-playready.media.pyv,application/x-mpegurl,application/vnd.apple.mpegurl,audio/x-mpegurl,application/x-mpegurl,video/mp4</CscFeature_Web_DisableChooser4>

<CscFeature_Web_EnableAutoSimHomeUrlInProfile>FALSE</CscFeature_Web_EnableAutoSimHomeUrlInProfile>

<CscFeature_Wifi_ConfigMenuStatusForHotspot20>"DEFAULT_OFF,MENU_ON"</CscFeature_Wifi_ConfigMenuStatusForHotspot20>

<CscFeature_Wifi_ConfigMobileApDefaultSSID>Default,Mac4Digits</CscFeature_Wifi_ConfigMobileApDefaultSSID>

<CscFeature_Wifi_ConfigSnsStatus>FALSE</CscFeature_Wifi_ConfigSnsStatus>

<CscFeature_Wifi_DefaultEapMethod>SIM_TGY</CscFeature_Wifi_DefaultEapMethod>

<CscFeature_Wifi_SupportAdvancedMenu>TRUE</CscFeature_Wifi_SupportAdvancedMenu>

<CscFeature_Wifi_SupportMobileApOnTrigger>TRUE</CscFeature_Wifi_SupportMobileApOnTrigger>

<CscFeature_Common_ConfigNetworkModeDuringEmergency>NOCHANGE</CscFeature_Common_ConfigNetworkModeDuringEmergency>

</FeatureSet>

</SamsungMobileFeature>

 

این کد xml رو میتونید استفاده کنید ، میتونید فیلدهای مربوط به 

<Version>ED00002</Version>

<Country>HONG KONG</Country>

<CountryISO>HK</CountryISO>

<SalesCode>TGY</SalesCode>

 

به دلخواه تغییر دهید و جایگزین others.xml در پوشه csc کنید

موفق باشید.

اگه این پست بهت کمک کرد دنبال دکمه تشکر نگرد . بجاش تو هم به جامعه آزادت کمک کن.

لینک ارسال
در در ۱۴۰۰/۳/۱۶ در 13:04، سجادبیانی گفته است :

سلام یه گوشی j700f اومده *#06# کار نمیکنه ممنون میشم راهنمایی کنید
j700fxxu4brg1 بیلد نامبر الان این هست

منم یبار تو همین مدل این مشکل رو داشتم و با رایت ریکاوری رسمی مشکل بر طرف شد

حسین مهرجو از تیم ابر جی اس ام 

مدرس نرم افزار موبایل

 

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 • سلام!

  کاربران گرامی!

  شما در حال استفاده از این وب سایت به صورت مهمان هستید، برای استفاده از امکانات کامل و تبادل اطلاعات به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

 • معرفی به یک دوست

  تالار جی اس ام دولوپرز رو دوست داری ؟ همین حالا به دوستت معرفی کن!
 • بیشترین ارسال کنندگان

×
×
 • اضافه کردن...