رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

آپدیت IOS 14.6منتشر شد ، دانلود IPSW


faramarzi

ارسال های توصیه شده

  • مدیر انجمن

14.6 (6s): iPhone_4.7_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (6s+): iPhone_5.5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (SE): iPhone_4.0_64bit_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (SE 2): iPhone12,8_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12 mini): iPhone13,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12 Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.6_18F72_Restore.ipsw

 

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...