رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

آخرین اخبار و بروزرسانی های z3x Easy-Jtag Plus


faramarzi

ارسال های توصیه شده

  • مدیر انجمن
Easy JTAG 3.7.0.21-23 Release. Many Emmc firmware added.

Easy JTAG 3.7.0.21-23 Release.

Say sayonara dirty RPMB’s 😉

eMMC FFU Added and Updated for following IC chips:

KLM4G1FE3B-B001
KLM8G1GEAC-B031
KLM8G1GEND-B031
KLM8G1GETF-B041
KLM8G1WE4A-A001
KLMAG1JENB-B031
KLMAG1JENB-B041
KLMAG2GE2A-A001
KLMAG2GE2A-A002
KLMAG2GEAC-B001
KLMAG2GEAC-B002
KLMAG2GEAC-B031
KLMAG2GEND-B031
KLMAG2JENB-B041
KLMAG4FE4B-B002
KLMAG4FEJA-A001
KLMAG4FEJA-A002
KLMBG2JENB-B041
KLMBG4GE2A-A001
KLMBG4GEAC-B031
KLMBG4GEND-B031
KLMBG4WEBC-B031
KLMBG8FE4B-B001
KLMCG4JETD-B041
KLMCG8GE4A-A001
KLMCG8GEAC-B001
KLMCG8GEND-B031
KM3H6001CA-B515
KMDH6001DM-B422
KMF5X0005A-A210
KMFE10012M-B214
KMFN10012A-B214
KMFN10012M-B214
KMK8X000VM-B412
KMK8X000VM-B412
KML5U000HM-B505
KML7U000HM-B505
KML7U000HM-B505
KMN9W000RM-B205
KMQ310006A-B419
KMQ31000SM-B417
KMQ310013M-B419
KMQ310013M-B419
KMQ7X000SA-B315
KMQ8X000SA-B414
KMQE10013M-B318
KMQE60006M-B318
KMQE60013M-B318
KMQN10006M-B318
KMQN1000SM-B316
KMQN1000SM-B316
KMQN1006B-B318
KMQNW000SM-B316
KMR310001M-B611
KMR3100BA-B614
KMR4Z0001A-B803
KMR8X0001M-B608
KMV2W000LM-B506
KMV3W000LM-B310eMMC 5.1 Factory Firmware Update For

KLM8G2YE4C-C001
KLMBG2JETD-B041
KLMCG2KETM-B041
KLMCG2UCTA-B041
KMDH6001DA-B422
KMGD6001BM-B421
KMJ5X000WM-B413
KMK5U000VM-B309
KMK8X000VM-B412
KMKYL000VM-B603
KMNJS000ZM-B205
KMQ310013M-B419
KMQE60013M-B318
KMDD60018M-B320
KMDD60018M_B320
KMDP60018M_B425
KMFE60012M-B214
KMFN10012M-B214
KMFN60012M_FN62
KMFN60012M_FN62
KMFNX0012M-B214
KMGD6001BM-B421
KMQ310013B-B419
KMQ72000SM-B316
KMQ820013M-B419
KMQX10013M-B419
KMR4Z0001A-B803
KMR820001M-B609
KMRC10014M-B809
KMRE1000BM-B512
KMRNW0001M-B509


UFS Field Firmware Update added

MICRON-128GB-UFS-MT
SAMSUNG-KLUDG4U1EA-B0C1
SAMSUNG-KLUDG8V1EE-B0C1
SAMSUNG-KM2B8001CM-BB01
SAMSUNG-KM5V7001DM-B621
SAMSUNG-KM8B8001JM-BC01
SAMSUNG-KM8F8001JM-B813
SAMSUNG-KM8F8001MM-B813
SAMSUNG-KM8V7001JM-B810
SAMSUNG-KM8V8001JM-B813
SKhynix-H28S7Q302BMR_A002
SKhynix-H28S8Q302CMR
SKhynix-H28U62301AMR_D003
SKhynix-H28U74303AMR_D003
SKhynix-H9HQ16AECMMDAR
SKhynix-H9HQ16AFAMMDAR
SKhynix-H9HQ53ACPMMDAR
SKhynix-H9HQ53AECMMDAR
TOSHIBA-THGAF8G9T43BAIRB


Added CSD patch wile uploading new firmware
Added new eMMC FFU files:

KLMBG4WEBD-B031
KLMCG2UCTA-B041
KLMCG8WEBD-B031
KMDP6001DA-B425
KMGP6001BM-B514
KMRX60014M-B614
KLM4G1YE4C-B001
KMF720012M-F722
KMFE60012M-B214
KMR4Z0001A-B803
KMRNW0001M-B503


You can get this from here:
https://easy-jtag.com/downloads/

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...