به انجمن خوش آمدید

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما قادر به ایجاد موضوعات، پاسخ به موضوعات موجود، ارسال اعتبار به اعضای دیگر خود، رسیدن پیام شخصی خود، به روز رسانی وضعیت پست، مدیریت نمایه خود و خیلی بیشتر خواهد بود. پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

sfri.arash

اخرین اخبار و آپدیت های Medusa box

پست های پیشنهاد شده

اخرین اخبار و آپدیت های Medusa box

 

11.png

 

 

 

 

 

====================================

 

 

Medusa Box v.2.5.0

 

 

HERE

 

ویرایش شده توسط MR.Ali

نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Medusa Box v.2.5.2 Release Notes:

 

 

- Added support for the following models:

 

 • LG F160LV - added Dead Boot / Device Repair via JTAG
 • LG F160K - added Dead Boot Repair via JTAG
 • LG F160S - added Dead Boot Repair via JTAG
 • LG F370K - added Dead Boot Repair via USB
 • LG F370L - added Dead Boot Repair via USB
 • LG F370S - added Dead Boot Repair via USB

 

 

- All pinouts and Repair procedures are described in the manual ("Help" button in Software)

 

To repair mentioned above devices via USB, please follow the three next steps:

 

 1. Attach testpoint as shown on Figure 1 in the Software manual and connect your phone using Micro USB cable directly into the mainboard’s USB port
  (do NOT use any USB hubs!)
 2. Check PC Device Manager, a new device should appear "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" or "Unknown Device" if you hadn’t installed the driver yet.
  Drivers are in {Installation_Folder}\Driver\QHSUSB
 3. Release testpoint and press “EasyRepair” button in the software (or “Connect” button, when in Advanced Mode

 

 

 

 

دانلود

 

 

 

 

 

 


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Medusa Box v.2.5.3 is out!

 

We have added Boot Repair via USB and small TP for LG VS930 and LG F160L

and via JTAG for TeXet TM-3200R, Crius Q7A and Huawei G520-0000!

 

Medusa Box v.2.5.3 Release Notes:

 

- Added support for the following models:

 

 • LG VS930
  - added Dead Boot Repair via USB

 • LG F160L
  - added Dead Boot Repair via USB

 • TeXet TM-3200R
  - Dead Boot / Device Repair via JTAG (thanks to mr. Drunya_L)

 • Crius Q7A
  - Dead Boot / Device Repair via JTAG (thanks to mr. DZ_Developer)

 • Huawei G520-0000
  - added Dead Boot Repair via JTAG (thanks to mr. Dr_Wolodya)

- All pinouts and Repair procedures are described in the manual ("Help" button in Software)

 

To repair LG VS930 and LG F160L via USB, please follow the three next steps:

 

 1. Attach testpoint as shown on Figure 1 in the Software manual and connect your phone using Micro USB cable directly into the mainboard’s USB port

  (do NOT use any USB hubs!)

 2. Check PC Device Manager, a new device should appear "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" or "Unknown Device" if you hadn’t installed the driver yet.

  Drivers are in {Installation_Folder}\Driver\QHSUSB

 3. Release testpoint and press “EasyRepair” button in the software (or “Connect” button, when in Advanced Mode)

 

 

29.png

 

 

29.png

 

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

 

 

Download Medusa Box v.2.5.3


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

v.2.5.5 is out!

 

We have added Boot Repair via USB and small TP for LG P930, LG LU6200

and via JTAG for HTC One M7 (PN0720000) and Huawei Y300-0000!

 

Medusa Box v.2.5.5 Release Notes:

- Added support for the following models:

 

 

 • LG P930 - added Dead Boot Repair via USB
 • LG LU6200 - added Dead Boot Repair via USB
 • Huawei Y300-0000 - added Dead Boot Repair via JTAG (thanks to Mr. Dr_Wolodya)
 • HTC One M7 (PN0720000) - added Dead Boot Repair, Repair IMEI, Repair CID via JTAG

 

 

- All pinouts and Repair procedures are described in the manual ("Help" button in Software)

 

To repair LG P930 and LG LU6200 via USB, please follow the three next steps:

 

 

 1. Attach testpoint as shown on Figure 1 in the Software manual and connect your phone using Micro USB cable directly into the mainboard’s USB port
  (do NOT use any USB hubs!)
 2. Check PC Device Manager, a new device should appear "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" or "Unknown Device" if you hadn’t installed the driver yet.
  Drivers are in {Installation_Folder}\Driver\QHSUSB
 3. Release testpoint and press “EasyRepair” button in the software (or “Connect” button, when in Advanced Mode)

 

 

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

 

29.png

 

 

29.png

 

 

29.png

 

 

We have added Boot Repair via USB and small TP for LG P930, LG LU6200

and via JTAG for HTC One M7 (PN0720000) and Huawei Y300-0000!

 

Medusa Box v.2.5.5 Release Notes:

- Added support for the following models:

 

 

 • LG P930 - added Dead Boot Repair via USB
 • LG LU6200 - added Dead Boot Repair via USB
 • Huawei Y300-0000 - added Dead Boot Repair via JTAG (thanks to Mr. Dr_Wolodya)
 • HTC One M7 (PN0720000) - added Dead Boot Repair, Repair IMEI, Repair CID via JTAG

 

 

- All pinouts and Repair procedures are described in the manual ("Help" button in Software)

 

To repair LG P930 and LG LU6200 via USB, please follow the three next steps:

 

 

 1. Attach testpoint as shown on Figure 1 in the Software manual and connect your phone using Micro USB cable directly into the mainboard’s USB port
  (do NOT use any USB hubs!)
 2. Check PC Device Manager, a new device should appear "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" or "Unknown Device" if you hadn’t installed the driver yet.
  Drivers are in {Installation_Folder}\Driver\QHSUSB
 3. Release testpoint and press “EasyRepair” button in the software (or “Connect” button, when in Advanced Mode)

 

 

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

 

29.png

 

 

29.png

 

 

29.png

 


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

11.png

Medusa Box v.2.5.7 is out!

 

We have added Boot Repair via USB and small TP for LG E970, LG H220 and via JTAG for Huawei G525-U00, HTC One M7 (PN07110)!

 

Medusa Box v.2.5.7 Release Notes:

- Added support for the following models:

 • LG E970
  - added Dead Boot Repair via USB

 • LG H220
  - added Dead Boot Repair via USB

 • Huawei G525-U00
  - added Dead Boot / Device Repair via JTAG

 • HTC One M7 (PN07110)
  - added Dead Boot Repair via JTAG, Repair IMEI, Repair CID (thanks to Mr. mathew_di)

- All pinouts and Repair procedures are described in the manual ("Help" button in Software)

 

To repair LG E970 and LG H220 via USB, please follow the three next steps:

 1. Attach testpoint as shown on Figure 1 in the Software manual and connect your phone using Micro USB cable directly into the mainboard’s USB port

  (do NOT use any USB hubs!)

 2. Check PC Device Manager, a new device should appear "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" or "Unknown Device" if you hadn’t installed the driver yet.

  Drivers are in {Installation_Folder}\Driver\QHSUSB

 3. Release testpoint and press “EasyRepair” button in the software (or “Connect” button, when in Advanced Mode)

 

 

 

 

 

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

 

152.png153.png154.png

 

155.png156.png


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Medusa Box v.2.5.8 - One M7, Lumia 520 and more!


11.png

Medusa Box v.2.5.8 is out!

 

We have added Boot Repair for HTC One M7 (PN07140), Huawei Y300-0151, Nokia Lumia 520 and Samsung GT-S6500D!

 

Medusa Box v.2.5.8 Release Notes:

- Added support for the following models:

 

 • HTC One M7 (PN07140)
  - added Dead Boot Repair via JTAG, Repair IMEI, Repair CID (thanks to Mr. mathew_di)

 • Huawei Y300-0151
  - added Dead Boot / Device Repair via JTAG (thanks to Mr. DoctorChiguire)

 • Nokia Lumia 520
  - added Dead Boot Repair via JTAG (thanks to Mr. mathew_di)

 • Samsung GT-S6500D
  - added Dead Boot Repair via JTAG, Repair IMEI, Repair CID (thanks to Mr. mathew_di)

 

- Added new Repair files for:

 

 • LG F160K

 • LG D855

 • Samsung SGH-I747 (Android 4.4.2)
  (thanks to Mr. nky777)

 

- Improved Repair operation for LG D855

- All pinouts and Repair procedures are described in the manual ("Help" button in Software)

 

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

 

 

Download Medusa Box v.2.5.8

152.png153.png154.png

 

155.png156.png


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: tborder, align: center]

[TR]

[TD=class: alt1]Medusa PRO v.1.0.2 is out!


 

11.png

Medusa PRO v.1.0.2 is out!

 

We have added support for Samsung SCH-W690, SKY IM-R520S, SKY IM-U310, LG D486, LG H788 and more!

 

Medusa PRO v.1.0.2 Release Notes:

 

- Added support for the following models via JTAG:

 

 • Samsung SCH-W690
  - added Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 • SKY IM-R520S
  - added Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 • SKY IM-U310
  - added Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 

- Added support for the following models via USB:

 

 • LG D486
  - added Read/Write, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 • LG H788
  - added Read/Write, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 

IMPORTANT:
We recommend to uninstall old Software version, before the installation of the latest one.

- Updated Medusa Flasher for work with new Smart Card firmware version.

- Added "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" drivers for Windows 8/10.

- All necessary drivers will be available in installation folder.

- Fixed issues with view of Help and pinouts.

- All pinouts and Repair procedures described in the manual ("Help" button in the Software).

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

 

 

Download Medusa PRO Software v.1.0.2

152.png153.png154.png

 

155.png156.png

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: alt2] 5.gif [/TD]

[TD=class: alt1, align: right] 1.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

69.png

 

Medusa PRO v.1.1.3 is out!

 

Dear Octoplus community,

Today we are proud to introduce you a whole new built-in module - the 'Content Extractor'!

This update drastically increases your servicing possibilities, offering such new features as restoring customers data from water drown phones, raw binary forensics and so on and so on, via JTAG or eMMC connection using simple graphical interface! Supporting most of existing file system formats and model-independent it brings a real boost to your repair shop :cool:

 

Medusa PRO v.1.1.3 Release Notes:

- Content Extractor – New Possibilities:

 1. View and save (extract) data (files, directories and volumes) directly from the device trough eMMC or/and JTAG interface

 2. View and save (extract) data (files, directories and volumes) from binary dumps (with Full Flash), which have been read from the device

 3. All popular file systems are supported: ext2, ext3, ext4, NTFS, FAT

 4. Ability to save selected files, directories and volumes on user’s hard drive

 5. Easy extract, view and save contacts

 6. Easy extract, view and save pictures

 7. Easy extract, view and SMS messages

 8. Preview graphic files (and their cache)

 9. Ability to work with pictures and media files using computer’s operation system

 10. Advanced search:

  - Search files in file systems or in binary dumps of the device

  - Search user’s contacts or SMS messages

  - Search file name of found pictures

 11. Easy and intuitive graphical user interface (GUI)

 

You wanted – you got it! Please feel free to leave your suggestions and feedback below.

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

 

29.png

 

[YOUTUBEHD]4m493ClSkKw[/YOUTUBEHD]

 

29.png

 

 

 

70.png

 

152.png153.png154.png

155.png156.png


If you only do what you can do

you will never be more than you are now

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Medusa PRO v.1.1.5 is out! New Samsung phones has been added.

Medusa PRO v.1.1.5 is out!

We have added support for Samsung Galaxy Core Prime, Samsung Galaxy J1, Samsung Galaxy J1 Mini, Samsung Z1, Samsung Z3 Tizen and Samsung Galaxy Tab 4 8.0!

Medusa PRO v.1.1.5 Release Notes:

- Added support for the following models via eMMC:

 

Samsung SM-G360T1 - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

Samsung SM-J100H - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

Samsung SM-J105H - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

Samsung SM-Z130H - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

Samsung SM-Z300H - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

Samsung SM-T337T - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 

- Added LG Factory Repair via USB and JTAG interfaces ("*.tot", "*.kdz" and "*.dz" firmware versions are supported)

 

- Added support for new type of KDZ firmware with "*.dz" files inside

 

- All pinouts and repair procedures described in the manual ("Help" button in the Software)

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

دانلود


GSM-DEVELOPERS

 

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

----------------------------------------------------------

خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

69.png
Medusa PRO v.1.1.6 is out!

 

Samsung Factory Repair feature has been released!

Medusa PRO v.1.1.6 Release Notes:

 

 

 • Samsung Factory Repair feature has been released!

  You can try to repair Samsung devices via eMMC by using original Samsung firmware * ("*.tar", "*.md5" versions of firmware are supported!).

  This feature can be useful in case, if you haven’t got the working device to prepare Repair file or haven’t got a chance to read out Full flash; or device you want to repair currently is not supported.

 

 • Improved Content Extractor.

  - Increased stability of FS analysis

  - Fixed issue with pictures preview

 

 • Box firmware has been updated! To update firmware, it is necessary to connect the Box and only then run the Software.

 

 • All pinouts and repair procedures described in the manual ("Help" button in the Software)

* NOTE: not all versions of firmware contain necessary partitions for repairing! Try to write different firmware.

 

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

 

70.png

 

152.png153.png154.png

155.png156.png

 


If you only do what you can do

you will never be more than you are now

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Medusa PRO v.1.1.8 Release Notes:

 

- Added support for the following models via eMMC:

 

* *LG D855* - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

* *Samsung GT-I9082* - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

* *Samsung GT-I9228* - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

* *Samsung GT-N7000* - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

* *Samsung SCH-I535* - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 

- Added UFS support via ADB interface (Read necessary device partitions, Read Full Flash, Read Custom Flash (with the required size))

 

- All pinouts and repair procedures described in the manual ("Help" button in the Software)

 

More info and discussion are *HERE* (GSM-Forum)

__________________________________________________

WBR,

*Medusa Box Team*

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

69.png

 

Medusa PRO v.1.1.9 Release Notes:

 

- Added support for the following models via eMMC:

* *Samsung SM-G531F* - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files.

* *Samsung SM-G900J* - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files.

* *Samsung SM-G900H* - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files.

* *Samsung SM-J320P* - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files.

* *Samsung GT-I8258* - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files.

* *Samsung SCL23* - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files.

- Fixed parsing of some TOT files (*.tot)

- All pinouts and repair procedures described in the manual ("Help" button in the Software)

 

Download Medusa PRO Software v.1.1.9

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

69.png

Medusa PRO v.1.3.2 is out!

 

Added support via USB for LG D160, LG D320n, LG K373

and support via eMMC for Samsung SM-G900A, Samsung SM-J120AZ, Samsung SM-C101, Huawei Y530-U00, LG K600, LG SU870.

Uploaded new “Live logs” in to the Support Area.

 

Medusa PRO v.1.3.2 Release Notes:

 

- Added support for the following models via USB:

 

 • LG D160 - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 • LG D320n - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 • LG K373 - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 

 

- Added support for the following models via eMMC:

 

 • Samsung SM-G900A - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 • Samsung SM-J120AZ - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 • Samsung SM-C101 - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 • Huawei Y530-U00 - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 • LG K600 - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 • LG SU870 - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 

 

- Released support for "Qualcomm MSM8909" and "Qualcomm MSM8976" cores (general QC USB loaders added). Read/Write/Full Erase operations are supported

 

- Updated help and pinouts in SRF for Samsung GT-N5100, please re-download SRF file. (
thanks to Mr. mirazg
)

 

- Added possibility to select units of measurements (MB, KB, Hex values, Hex blocks) for setting start address and length for reading/writing custom or full flash

 

- Uploaded new “Live logs” in to the Support Area

 

- All pinouts and Repair procedures described in the manual ("Help" button in the software)

 

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

 

 

 


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Medusa PRO v.1.3.9 is out!

 

Added support via eMMC (ISP) for Samsung SM-G316HU, Samsung SM-J320F, LG AS330, LG M400DY and support via USB for LG H961N, LG AS330 and LG M160!

 

Added «eMMC Write/Update firmware» for the numerous of Samsung eMMC chips.

 

Box firmware has been updated.

 

Uploaded new “Live logs” in to the Support Area.

 

Some fixes and improvements.

 

Medusa PRO v.1.3.9 Release Notes:

- Added support for the following models via eMMC:

 

 • Samsung SM-G316HU - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Samsung SM-J320F - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • LG AS330 - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • LG M400DY - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

- Added support for the following models via USB:

 

 • LG H961N - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • LG AS330 - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • LG M160 - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 

- Added «eMMC Write/Update firmware» for the following Samsung eMMC chips:

 • KLM4G1FE3B-B001 (M4G1FB)
 • KMS5U000KM-B308 (SSU00M)
 • KMSJS000KM-B308 (SJS00M)
 • KMVUS000LA-B304 (VUS00A)
 • KLM8G2FE3B-B001 (M8G2FB)
 • KMJJS000WA-B409 (JJS00A)
 • KMKUS000VM-B410 (KUS00M)
 • KMNJS000ZM-B205 (KJS00M)
 • KMK7U000VM-B309 (K7U00M)
 • KMN5X000ZM-B209 (N5XZMB)
 • KLM8G1WEMB-B031 (8WMB3R)
 • KMK7X000VM-B314 (K7XVMB)
 • KMK5X000VM-B314 (K5XVMB)

We have tested and added Test Point (TP) pictures to force eMMC into Boot Mode for each of mentioned above eMMC chips.

 

To write/update eMMC firmware, please complete the following steps:

 

 • Select «eMMC» interface option
 • Select «Brand: eMMC_chips»
 • Select eMMC chip part number in «Model:» software list
 • Press «Help» button to view eMMC pinout and TP picture. Acknowledge the manual.
 • Solder all necessary wires to connect eMMC (if necessary, solder TP wire to force eMMC into Boot Mode, Product name will be displayed as 000000)
 • Press «Connect» button to connect eMMC (if necessary, connect TP to GND)
 • When connection is successful, release (disconnect) TP wire from GND and go to «eMMC service» tab in the software
 • Press «Write/Update firmware» button, select proper eMMC chip from the list and press "Write/Update eMMC firmware" button

NOTE: PLEASE DON’T SELECT INCORRECT eMMC (WITH NON-MATCHING PART NUMBER)! WRITING INCORRECT FIRMWARE WILL DAMAGE YOUR EMMC!

 

- Added auto-analyzing of TA (Trim Area) zone in Sony devices (structure, IMEI, lock status).

From now on software automatically checks TA zone and inform you, whether TA is correct or it is damaged.

You should remember, for successful repair of most Sony devices, their TA should be original and non-damaged.

 

- Box firmware has been updated to 1.19 version! In 1.19 firmware version we have improved eMMC detection procedure.

To update firmware automatically, it is necessary to connect the Box and only then run the software.

Also, you can update Box firmware manually via «Update Box Firmware» button at the «Welcome» tab in Medusa Pro software.

 

- Uploaded new “Live logs” in to the Support Area

 

- Some changes in log information

 

- All pinouts and repair procedures are described in the manual ("Help" button in the software)

 

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

Download Medusa PRO Software v.1.3.9

Medusa PRO v.1.3.9 is out!

Added support via eMMC (ISP) for Samsung SM-G316HU, Samsung SM-J320F, LG AS330, LG M400DY and support via USB for LG H961N, LG AS330 and LG M160!

 

Added «eMMC Write/Update firmware» for the numerous of Samsung eMMC chips.

 

Box firmware has been updated.

 

Uploaded new “Live logs” in to the Support Area.

 

Some fixes and improvements.

 

Medusa PRO v.1.3.9 Release Notes:

- Added support for the following models via eMMC:

 

 • Samsung SM-G316HU - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Samsung SM-J320F - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • LG AS330 - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • LG M400DY - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 

- Added support for the following models via USB:

 • LG H961N - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • LG AS330 - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • LG M160 - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

 

- Uploaded SRF for LG K430 into the Support Area («USER UPLOADED SRF» folder) (thanks to Mr. agrsat)

 

- Added «eMMC Write/Update firmware» for the following Samsung eMMC chips:

 • KLM4G1FE3B-B001 (M4G1FB)
 • KMS5U000KM-B308 (SSU00M)
 • KMSJS000KM-B308 (SJS00M)
 • KMVUS000LA-B304 (VUS00A)
 • KLM8G2FE3B-B001 (M8G2FB)
 • KMJJS000WA-B409 (JJS00A)
 • KMKUS000VM-B410 (KUS00M)
 • KMNJS000ZM-B205 (KJS00M)
 • KMK7U000VM-B309 (K7U00M)
 • KMN5X000ZM-B209 (N5XZMB)
 • KLM8G1WEMB-B031 (8WMB3R)
 • KMK7X000VM-B314 (K7XVMB)
 • KMK5X000VM-B314 (K5XVMB)

We have tested and added Test Point (TP) pictures to force eMMC into Boot Mode for each of mentioned above eMMC chips.

 

To write/update eMMC firmware, please complete the followinteps:

 

 • Select «eMMC» interface option
 • Select «Brand: eMMC_chips»
 • Select eMMC chip part number in «Model:» software list
 • Press «Help» button to view eMMC pinout and TP picture. Acknowledge the manual.
 • Solder all necessary wires to connect eMMC (if necessary, solder TP wire to force eMMC into Boot Mode, Product name will be displayed as 000000)
 • Press «Connect» button to connect eMMC (if necessary, connect TP to GND)
 • When connection is successful, release (disconnect) TP wire from GND and go to «eMMC service» tab in the software
 • Press «Write/Update firmware» button, select proper eMMC chip from the list and press "Write/Update eMMC firmware" button

NOTE: PLEASE DON’T SELECT INCORRECT eMMC (WITH NON-MATCHING PART NUMBER)! WRITING INCORRECT FIRMWARE WILL DAMAGE YOUR EMMC!

 

- Added auto-analyzing of TA (Trim Area) zone in Sony devices (structure, IMEI, lock status).

From now on software automatically checks TA zone and inform you, whether TA is correct or it is damaged.

You should remember, for successful repair of most Sony devices, their TA should be original and non-damaged.

 

- Box firmware has been updated to 1.19 version! In 1.19 firmware version we have improved eMMC detection procedure.

To update firmware automatically, it is necessary to connect the Box and only then run the software.

Also, you can update Box firmware manually via «Update Box Firmware» button at the «Welcome» tab in Medusa Pro software.

 

- Uploaded new “Live logs” in to the Support Area

 

- Some changes in log information

 

- All pinouts and repair procedures are described in the manual ("Help" button in the software)

 

 

Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

 

Download Medusa PRO Software v.1.3.9

ویرایش شده توسط hacker

تنها زمانی قادریم از بالا به کسی نگاه کنیم که بخواهیم او را از زمین بلند کنیم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
Medusa PRO v.1.5.5 is out! Added USB UFS support, support for Galaxy S8/S8+/Note 8 and more!

Added support for work with UFS flash chips via USB using USB Qualcomm UFS loaders!

Added support for Samsung SM-G930T, Samsung SM-G935V, Samsung SM-G950U, Samsung SM-G955U, Samsung SM-N950U, LG H870, Xiaomi Mi5S, Lenovo K53a48 via USB and support for LG H901, Motorola XT1642, Motorola XT1676, Samsung GT-I9301i, Sony F3112 via eMMC.

Added 15+ unique Qualcomm USB loaders (for work with eMMC and UFS flash) for devices of different vendors.

Uploaded new “Live logs” in to the Support Area.

Some adjustments and improvements were made.


Medusa PRO v.1.5.5 Release Notes:

- Added support for the following models via eMMC:

 
 • LG H901 - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Motorola XT1642 - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Motorola XT1676 - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Samsung GT-I9301i - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Sony F3112 - Read/Write/Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

- Added support for the following models via USB:
 
 • Lenovo K53a48 - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • LG H870 - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Samsung SM-G930T - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Samsung SM-G935V - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Samsung SM-G950U - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Samsung SM-G955U - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Samsung SM-N950U - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files
 • Xiaomi Mi5S - Read/Write/Full Erase, Easy Repair, Partition Manager, Constructor for Repair Files

- Added support for work with UFS flash chips via USB using USB Qualcomm UFS loaders:
 
 • Added USB Qualcomm UFS loaders to Software for the following vendors’ devices:
  - LG - for MSM8996.
  - Samsung - for MSM8996 and MSM8998.
  - Xiaomi - for MSM8953 and MSM8996
 • Added possibility to select external USB Qualcomm UFS loader! From now on you can select external USB Qualcomm UFS loader ("*.mbn", "*.bin", "*.elf") to connect the device with UFS chip via USB. This feature will be useful, if built-in USB Qualcomm UFS loaders are not compatible with your device, or necessary loader is not included in the Software.
  To select external USB Qualcomm UFS loader, do the following: select "USB" option in Software, select "Brand: Custom Settings", select "Device (Core): Custom Loader UFS” and press “Connect” button to select loader and connect the device. Don't forget to put the device into "Qualcomm...9008" mode before.


Read/Write/Full erase operations for each physical partition are supported with USB Qualcomm UFS loaders!

Note: When connecting the devices by using USB Qualcomm UFS loaders, “Factory Repair” operation is currently not supported and will be added in future Software updates.

- Added 20 unique Qualcomm USB Loaders for different vendors' devices (Read/Write/Full erase operations are supported):

 
 • Asus - added loader for MSM8953
 • Moto - added loaders for MSM8953
 • Oppo - added loaders for MSM8953
 • Vivo - added loaders for MSM8953
 • Wik - added loaders for MSM8953
 • Yu - added loader for MSM8953

- Added general (common) Qualcomm USB loader for MSM8953.

- Improved eMMC erase operation for some Samsung eMMC flash chips (thanks to Mr. andrei_d1978).

- Fixed TP picture in Software for KMKJS000VM-B309 eMMC flash chip (thanks to Mr. Jenuk).

- Uploaded new “Live logs” into the Support Area

- Some adjustments and improvements were made

- All pinouts and repair procedures are described in the manual ("Help" button in the software).Medusa - Ultimate Breakthrough in the Phone Repair!

Download Medusa PRO Software v.1.5.5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.