رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

کرک بسیار کاربردی دانگل CS-Tool تست شده


ارسال های توصیه شده

کرک سالم دانگل CS-Tool تست شده

http://www.indishare.me/be0a7x43o1wx

نکته_نرم افزار را از طریق run as administraitor  اجرا کنید

امکانات این کرک

Added Support CPU

- Qualcomm MSM8976 - Snapdragon 652

- Qualcomm Image/Flash Customizing

-- Flash any Partition can select & unselect

- Qualcomm eMMC Storage Download Mode


Firehorse Protocal updated for Lenovo, vivo, oppo

Supported List of Features:
Add Supported CPU
Qualcomm MSM 8X10 - SnapDragon 200
Qualcomm MSM 8X12 - SnapDragon 200
Qualcomm MSM 8909 - SnapDragon 210
Qualcomm MSM 8916 - SnapDragon 410
Qualcomm MSM 8929 - SnapDragon 415
Qualcomm MSM 8917 - SnapDragon 425
Qualcomm MSM 8936 - SnapDragon 610
Qualcomm MSM 8939 - SnapDragon 615
Qualcomm MSM 8976 - Snapdragon 652

Support CPU : Qualcomm MSM 8X10,8X12,8909,8916,8929,8917,8936,8939,8976 - Generic Phones/Brands
* Read Info
* Read android Properties
* Read Firmware (CST Format)
* Write Factory FW (Factory Format *.xml & CST Format )
* Write Fimrware (CST Format)
* Read patten lock ( Android Version 4.X.X & 5.X.X)
* Reset Patten lock ( Android Version 6.X.X)
* Reset user lock (Android Version Support upto 6.X.X)
* Reset FileSystem (Android Version Support upto 6.X.X)
* Read phone Book
* Read Contacts Book
* Read Call History

- Android File/Media Manager
--Support CPU : Qualcomm MSM 8X10,8X12,8909,8916,8929,8917,8936,8939 - Generic Phones/Brands
- Internal Storage- All Files - Completly Browse all file wit Tree View and Export any
- Internal Storage - Privacy - Export All images , Audio, Videos files
- Internal Storage - System - Export System images, Images , Audio, Videos files
- Images - Select from Dropdown for All images Or Selected images from Internal Storage Privacy
- Audio - Select from Dropdown for All Audio Or Selected images from Internal Storage Privacy
- Video - Select from Dropdown for All Video Or Selected images from Internal Storage Privacy
- APK - Easy Tab for Export Apk From Internal Storage - All files
- ZIP - easy Tab For Zip Archive from Internal Storage - All files
- Images - Easy Tab Images from internal Storage - all files
- Export Current Item
- Export all Items
- Export all select items

Phone Data Can able to Read on
- Phone Hang On logo or Boot Looped
- Phone Dead
- Phone SemiDead
- Phone Broken
* phone Must be boot Via USB and not erased/Format
* MTK Android Only Supported
* Generic Brands/Phones Support only support

*** Not Required Root the phonr
*** Not Required USB Debugging
*** Not Required Credits
*** Not Required internet connect
*** Not Required any Credits or logs

 
ویرایش شده توسط siavash sadr

 

هفت سالی می شد که راه نرفته بودم. پزشک پرسید : این چوب ها چیست ؟ گفتم : فلجم.

گفت : آنچه تو را فلج کرده . همین چوب هاست. سینه خیز . چهار دست و پا . قدم بردار و بیفت.

چوب های زیبایم را گرفت . پشتم شکست و در آتش سوزاند.

حالا من راه می روم … اما هنوز هم وقتی به چوبی نگاه می کنم . تا ساعت ها . بی رمقم
 

5teamgsm 

لینک ارسال
در 3 ساعت قبل، siavash sadr گفته است :

کرک سالم دانگل CS-Tool تست شده

http://www.indishare.me/be0a7x43o1wx

نکته_نرم افزار را از طریق run as administraitor  اجرا کنید

امکانات این کرک

Added Support CPU

- Qualcomm MSM8976 - Snapdragon 652

- Qualcomm Image/Flash Customizing

-- Flash any Partition can select & unselect

- Qualcomm eMMC Storage Download Mode


Firehorse Protocal updated for Lenovo, vivo, oppo

Supported List of Features:
Add Supported CPU
Qualcomm MSM 8X10 - SnapDragon 200
Qualcomm MSM 8X12 - SnapDragon 200
Qualcomm MSM 8909 - SnapDragon 210
Qualcomm MSM 8916 - SnapDragon 410
Qualcomm MSM 8929 - SnapDragon 415
Qualcomm MSM 8917 - SnapDragon 425
Qualcomm MSM 8936 - SnapDragon 610
Qualcomm MSM 8939 - SnapDragon 615
Qualcomm MSM 8976 - Snapdragon 652

Support CPU : Qualcomm MSM 8X10,8X12,8909,8916,8929,8917,8936,8939,8976 - Generic Phones/Brands
* Read Info
* Read android Properties
* Read Firmware (CST Format)
* Write Factory FW (Factory Format *.xml & CST Format )
* Write Fimrware (CST Format)
* Read patten lock ( Android Version 4.X.X & 5.X.X)
* Reset Patten lock ( Android Version 6.X.X)
* Reset user lock (Android Version Support upto 6.X.X)
* Reset FileSystem (Android Version Support upto 6.X.X)
* Read phone Book
* Read Contacts Book
* Read Call History

- Android File/Media Manager
--Support CPU : Qualcomm MSM 8X10,8X12,8909,8916,8929,8917,8936,8939 - Generic Phones/Brands
- Internal Storage- All Files - Completly Browse all file wit Tree View and Export any
- Internal Storage - Privacy - Export All images , Audio, Videos files
- Internal Storage - System - Export System images, Images , Audio, Videos files
- Images - Select from Dropdown for All images Or Selected images from Internal Storage Privacy
- Audio - Select from Dropdown for All Audio Or Selected images from Internal Storage Privacy
- Video - Select from Dropdown for All Video Or Selected images from Internal Storage Privacy
- APK - Easy Tab for Export Apk From Internal Storage - All files
- ZIP - easy Tab For Zip Archive from Internal Storage - All files
- Images - Easy Tab Images from internal Storage - all files
- Export Current Item
- Export all Items
- Export all select items

Phone Data Can able to Read on
- Phone Hang On logo or Boot Looped
- Phone Dead
- Phone SemiDead
- Phone Broken
* phone Must be boot Via USB and not erased/Format
* MTK Android Only Supported
* Generic Brands/Phones Support only support

*** Not Required Root the phonr
*** Not Required USB Debugging
*** Not Required Credits
*** Not Required internet connect
*** Not Required any Credits or logs

 

این باکس نیازی به سخت افزاری نداره ؟

کار میکنه یا نه 

چون باکس z3x کرک اصلا کار نمیکنه

 پــســتــه لـال , ســکــوتــش دنــدان شــکــن اســت

داری میری بی زحمت Untitled.jpg  تشکر فراموش نشه

لینک ارسال
×
×
  • اضافه کردن...