رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

اموزش فلش کردن honor 6 بدون مشکل


ارسال های توصیه شده

 • اندروید 6.0 امارات B860روی بیلد های زیر نصب می شود :

C185B820

C432B805

C900B521

C900B523

C900B527

 

 • اندروید 6.0 هند B822روی بیلد های زیر نصب می شود :

C675B810

C675B570

C675B560

 

 • اندروید 5.1.1 امارات B523روی بیلد های زیر نصب می شود :

C900B393

 

 • اندروید 5.1.1 هند B570روی بیلد های زیر نصب می شود :

C00B106

C00B374

C151B530

C151B540

C151B550

C675B560

 

 • اندروید 5.1.1 هند B530روی بیلد های زیر نصب می شود :

C151B506

C151B507

C151B510

C151B520

 

 • نسخه هند را روی بیلد های C900 نصب نکنید.
 • برای دانگرید اندروید 6.0 ابتدا RollBack منطقه خود را نصب کنید سپس C900B523 قابل نصب هست.
 • برای دانگرید اندروید 5.1.1 به هر رامی با EMIU 3.0 ابتدا H60-L04C900B500 RollBack را دقیقا مثل روش آپدیت نصب کنید . سپس هر کدام از رام های اندروید 4.4 با EMUI 3.0 را که می خواهید نصب کنید.
 • برای دانگرید اندروید 5.1.1 به هر رامی با EMIU 2.3 ابتدا H60-L04C900B500 RollBack را مثل روش آپدیت نصب کنید . سپس V100R001C00B309 را نصب کنید. حال هر کدام از رام های با EMUI 2.3 را که می خواهید نصب کنید.
 • برای دانگرید یک رام با EMIU 3.0 به EMUI 2.3 نیز تنها نصب V100R001C00B309 و پس از آن رام مورد نظر کفایت می کنم

ویرایش شده توسط hacker

تنها زمانی قادریم از بالا به کسی نگاه کنیم که بخواهیم او را از زمین بلند کنیم

لینک ارسال
×
×
 • اضافه کردن...