رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

مشکل در فلش سونی c


ارسال های توصیه شده

سلام از نصب بودن درایور مطمعن بشید و شارژ باطری 'گزینه identify بزنید ببینید اینفو میده؟

دوباره تست کنید نشد گوشی باز کنید بجای باطری از مسیر باطری سیم بکشید و با منبع تست کنید

لینک ارسال

سلام با فلش تولز ورژن Flashtool Version 0.9.22.3 استفاده کن

 

این هم لاگ فلش من روی مدل Sony Xperia C(C2305)

 

 

23/027/2016 15:27:54 - INFO - <- This level is successfully initialized

23/027/2016 15:27:55 - INFO - Flashtool Version 0.9.22.3 built on 08-06-2016 22:30:00

23/027/2016 15:27:55 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector

23/027/2016 15:27:56 - INFO - Proxy found for IE

23/027/2016 15:27:56 - INFO - Syncing devices from github

23/027/2016 15:27:56 - INFO - Opening devices repository.

23/027/2016 15:27:56 - INFO - Scanning devices folder for changes.

23/028/2016 15:28:03 - INFO - Pulling changes from github.

23/028/2016 15:28:04 - INFO - Quietly closing devices repository.

23/028/2016 15:28:04 - INFO - Quietly closing devices repository.

23/028/2016 15:28:04 - INFO - Devices sync finished.

23/028/2016 15:28:04 - INFO - Loading devices database

23/028/2016 15:28:04 - INFO - Loaded 94 devices

23/028/2016 15:28:04 - INFO - Starting phone detection

23/028/2016 15:28:05 - INFO - Device disconnected

23/028/2016 15:28:43 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia C(C2305). FW release : 16.0.B.2.16_R2A. Customization : Customized MEA_1277-6019

23/028/2016 15:28:43 - INFO - Preparing files for flashing

23/028/2016 15:28:52 - INFO - Please connect your device into flashmode.

23/029/2016 15:29:06 - INFO - Device connected in flash mode

23/029/2016 15:29:06 - INFO - Opening device for R/W

23/029/2016 15:29:06 - INFO - Device connected in flash mode

23/029/2016 15:29:06 - INFO - Reading device information

23/029/2016 15:29:06 - INFO - Phone ready for flashmode operations.

23/029/2016 15:29:07 - INFO - Opening TA partition 2

23/029/2016 15:29:07 - INFO - Current device : C2305 - QO4208C02062 - 1275-9052_R3A - 1275-5177_16.0.B.0.21 - WORLD-i_16.0.B.0.21

23/029/2016 15:29:07 - INFO - Closing TA partition

23/029/2016 15:29:07 - INFO - Start Flashing

23/029/2016 15:29:07 - INFO - Processing loader.sin

23/029/2016 15:29:07 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:07 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:08 - INFO - Loader : S1_Root_bb35 - Version : MT6589_12 / Boot version : 2.14.J.2.6 / Bootloader status : NOT_ROOTABLE

23/029/2016 15:29:08 - INFO - Max packet size set to 512K

23/029/2016 15:29:08 - INFO - USB buffer size set to 512K

23/029/2016 15:29:08 - INFO - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine

23/029/2016 15:29:08 - INFO - Opening TA partition 2

23/029/2016 15:29:08 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : 01

23/029/2016 15:29:08 - INFO - Closing TA partition

23/029/2016 15:29:08 - INFO - Processing partition.sin

23/029/2016 15:29:08 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:09 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:09 - INFO - Set loader configuration : [00 01 00 00 00 01]

23/029/2016 15:29:09 - INFO - Set loader configuration : [00 01 00 00 00 03]

23/029/2016 15:29:09 - INFO - Processing preloader_arima89_we_s_jb2.sin

23/029/2016 15:29:09 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:09 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:09 - INFO - Set loader configuration : [00 01 00 00 00 01]

23/029/2016 15:29:09 - INFO - Processing secro.sin

23/029/2016 15:29:09 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:09 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:10 - INFO - Set loader configuration : [00 01 00 00 00 00]

23/029/2016 15:29:10 - INFO - Opening TA partition 2

23/029/2016 15:29:10 - INFO - Processing boot.sin

23/029/2016 15:29:10 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:10 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:22 - INFO - Processing lk.sin

23/029/2016 15:29:22 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:22 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:23 - INFO - Processing S1SBL.sin

23/029/2016 15:29:23 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:23 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:24 - INFO - Closing TA partition

23/029/2016 15:29:24 - INFO - Opening TA partition 2

23/029/2016 15:29:24 - INFO - Processing cache.sin

23/029/2016 15:29:24 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:24 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:39 - INFO - Processing EBR1.sin

23/029/2016 15:29:39 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:39 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:39 - INFO - Processing EBR2.sin

23/029/2016 15:29:39 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:39 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:39 - INFO - Processing logo.sin

23/029/2016 15:29:39 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:39 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:40 - INFO - Processing MBR.sin

23/029/2016 15:29:40 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:41 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:41 - INFO - Processing recovery.sin

23/029/2016 15:29:41 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:41 - INFO - Flashing data

23/029/2016 15:29:54 - INFO - Closing TA partition

23/029/2016 15:29:54 - INFO - Opening TA partition 2

23/029/2016 15:29:55 - INFO - Processing system.sin

23/029/2016 15:29:55 - INFO - Checking header

23/029/2016 15:29:55 - INFO - Flashing data

23/004/2016 16:04:19 - INFO - Processing userdata.sin

23/004/2016 16:04:19 - INFO - Checking header

23/004/2016 16:04:20 - INFO - Flashing data

23/005/2016 16:05:03 - INFO - Closing TA partition

23/005/2016 16:05:03 - INFO - Opening TA partition 2

23/005/2016 16:05:03 - INFO - Closing TA partition

23/005/2016 16:05:03 - INFO - Opening TA partition 2

23/005/2016 16:05:03 - INFO - Processing elabel.sin

23/005/2016 16:05:03 - INFO - Checking header

23/005/2016 16:05:03 - INFO - Flashing data

23/005/2016 16:05:41 - INFO - Closing TA partition

23/005/2016 16:05:41 - INFO - Opening TA partition 2

23/005/2016 16:05:41 - INFO - Writing TA unit 00002725. Value : 32 30 31 36 2D 31 30 2D 32 33 20 31 36 3A 30 35 3A 34 31 00

23/005/2016 16:05:41 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : 00

23/005/2016 16:05:41 - INFO - Closing TA partition

23/005/2016 16:05:41 - INFO - Ending flash session

23/005/2016 16:05:41 - INFO - Flashing finished.

23/005/2016 16:05:41 - INFO - Please unplug and start your phone

23/005/2016 16:05:41 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings

23/005/2016 16:05:41 - INFO - Device connected in flash mode

لینک ارسال
×
×
  • اضافه کردن...