رفتن به مطلب
تالار جی اس ام دولوپرز
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

مشکل خاموشی با رایت این فایل انجمن


ارسال های توصیه شده

با سلام من این رام تبلت و از سایت انجمن خریداری کردم و فلش زدم تمام مشخصات هم یکیه ولی الان خاموش شده یا تصویر نداره قبلش ویروسی بود

دانلود رام تست شده تبلت چینی MT6572 CP-706-MB-V1.1 با لینک مستقیم

لینک ارسال

cp-706-mb v1.1 firmware

706cp.7z - Google Drive

 

لینک مستقیم تا 13 روز

با برنامه

7-zip

فایل باز کن

 

password:FIRMWARE1

پسوردفایل :www. firmware1 .com بدون فاصله وارد کنید

 

mt6572

scatter info:

 

- partition_index: SYS0

partition_name: PRELOADER

file_name: preloader.bin

is_download: true

type: SV5_BL_BIN

linear_start_addr: 0x0

physical_start_addr: 0x0

partition_size: 0x900000

region: EMMC_BOOT_1

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: BOOTLOADER

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS1

partition_name: MBR

file_name: MBR.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x900000

physical_start_addr: 0x900000

partition_size: 0x80000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS2

partition_name: EBR1

file_name: EBR1.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x980000

physical_start_addr: 0x980000

partition_size: 0x80000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS3

partition_name: PRO_INFO

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0xA00000

physical_start_addr: 0xA00000

partition_size: 0x300000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: PROTECTED

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS4

partition_name: NVRAM

file_name: nvram.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0xD00000

physical_start_addr: 0xD00000

partition_size: 0x500000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS5

partition_name: PROTECT_F

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x1200000

physical_start_addr: 0x1200000

partition_size: 0xA00000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: PROTECTED

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS6

partition_name: PROTECT_S

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x1C00000

physical_start_addr: 0x1C00000

partition_size: 0xA00000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: PROTECTED

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS7

partition_name: SECCFG

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x2600000

physical_start_addr: 0x2600000

partition_size: 0x20000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: INVISIBLE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS8

partition_name: UBOOT

file_name: uboot.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x2620000

physical_start_addr: 0x2620000

partition_size: 0x60000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS9

partition_name: BOOTIMG

file_name: bootimg.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x2680000

physical_start_addr: 0x2680000

partition_size: 0x600000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS10

partition_name: RECOVERY

file_name: recovery.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x2C80000

physical_start_addr: 0x2C80000

partition_size: 0x600000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS11

partition_name: SEC_RO

file_name: secro.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x3280000

physical_start_addr: 0x3280000

partition_size: 0x40000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS12

partition_name: MISC

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x32C0000

physical_start_addr: 0x32C0000

partition_size: 0x80000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: INVISIBLE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS13

partition_name: LOGO

file_name: logo.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x3340000

physical_start_addr: 0x3340000

partition_size: 0x300000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS14

partition_name: EXPDB

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x3640000

physical_start_addr: 0x3640000

partition_size: 0xA00000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: INVISIBLE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS15

partition_name: ANDROID

file_name: system.bin

is_download: true

type: YAFFS_IMG

linear_start_addr: 0x4040000

physical_start_addr: 0x4040000

partition_size: 0x28A00000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS16

partition_name: CACHE

file_name: cache.bin

is_download: true

type: YAFFS_IMG

linear_start_addr: 0x2CA40000

physical_start_addr: 0x2CA40000

partition_size: 0x17800000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS17

partition_name: USRDATA

file_name: userdata.bin

is_download: true

type: YAFFS_IMG

linear_start_addr: 0x44240000

physical_start_addr: 0x44240000

partition_size: 0x52C00000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS18

partition_name: FAT

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x96E40000

physical_start_addr: 0x96E40000

partition_size: 0x510E0000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: INVISIBLE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS19

partition_name: BMTPOOL

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0xFFFF0000

physical_start_addr: 0xFFFF0000

partition_size: 0x1500000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: false

is_reserved: true

operation_type: RESERVED

reserve: 0x00

ویرایش شده توسط farhadsoftware
لینک ارسال

دوست عزیز برای سری mtk حتی اگه تمام مشخصات هم یکی بود باید شرط خاموشی و احتمال خرابی بدید. این سری اینطورین. اگرم میتونید همیشه قبلش بک آپ بگیرید که در صورت خرابی برش گردونید...

براي تسلط بر يك ملت اقليتي خائن و اكثريتي نادان نياز است...

لینک ارسال
cp-706-mb v1.1 firmware

706cp.7z - Google Drive

 

لینک مستقیم تا 13 روز

با برنامه

7-zip

فایل باز کن

 

password:FIRMWARE1

پسوردفایل :www. firmware1 .com بدون فاصله وارد کنید

 

mt6572

scatter info:

 

- partition_index: SYS0

partition_name: PRELOADER

file_name: preloader.bin

is_download: true

type: SV5_BL_BIN

linear_start_addr: 0x0

physical_start_addr: 0x0

partition_size: 0x900000

region: EMMC_BOOT_1

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: BOOTLOADER

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS1

partition_name: MBR

file_name: MBR.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x900000

physical_start_addr: 0x900000

partition_size: 0x80000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS2

partition_name: EBR1

file_name: EBR1.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x980000

physical_start_addr: 0x980000

partition_size: 0x80000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS3

partition_name: PRO_INFO

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0xA00000

physical_start_addr: 0xA00000

partition_size: 0x300000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: PROTECTED

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS4

partition_name: NVRAM

file_name: nvram.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0xD00000

physical_start_addr: 0xD00000

partition_size: 0x500000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS5

partition_name: PROTECT_F

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x1200000

physical_start_addr: 0x1200000

partition_size: 0xA00000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: PROTECTED

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS6

partition_name: PROTECT_S

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x1C00000

physical_start_addr: 0x1C00000

partition_size: 0xA00000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: PROTECTED

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS7

partition_name: SECCFG

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x2600000

physical_start_addr: 0x2600000

partition_size: 0x20000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: INVISIBLE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS8

partition_name: UBOOT

file_name: uboot.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x2620000

physical_start_addr: 0x2620000

partition_size: 0x60000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS9

partition_name: BOOTIMG

file_name: bootimg.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x2680000

physical_start_addr: 0x2680000

partition_size: 0x600000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS10

partition_name: RECOVERY

file_name: recovery.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x2C80000

physical_start_addr: 0x2C80000

partition_size: 0x600000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS11

partition_name: SEC_RO

file_name: secro.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x3280000

physical_start_addr: 0x3280000

partition_size: 0x40000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS12

partition_name: MISC

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x32C0000

physical_start_addr: 0x32C0000

partition_size: 0x80000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: INVISIBLE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS13

partition_name: LOGO

file_name: logo.bin

is_download: true

type: NORMAL_ROM

linear_start_addr: 0x3340000

physical_start_addr: 0x3340000

partition_size: 0x300000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS14

partition_name: EXPDB

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x3640000

physical_start_addr: 0x3640000

partition_size: 0xA00000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: INVISIBLE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS15

partition_name: ANDROID

file_name: system.bin

is_download: true

type: YAFFS_IMG

linear_start_addr: 0x4040000

physical_start_addr: 0x4040000

partition_size: 0x28A00000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS16

partition_name: CACHE

file_name: cache.bin

is_download: true

type: YAFFS_IMG

linear_start_addr: 0x2CA40000

physical_start_addr: 0x2CA40000

partition_size: 0x17800000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS17

partition_name: USRDATA

file_name: userdata.bin

is_download: true

type: YAFFS_IMG

linear_start_addr: 0x44240000

physical_start_addr: 0x44240000

partition_size: 0x52C00000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: UPDATE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS18

partition_name: FAT

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0x96E40000

physical_start_addr: 0x96E40000

partition_size: 0x510E0000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: true

is_reserved: false

operation_type: INVISIBLE

reserve: 0x00

 

- partition_index: SYS19

partition_name: BMTPOOL

file_name: NONE

is_download: false

type: NONE

linear_start_addr: 0xFFFF0000

physical_start_addr: 0xFFFF0000

partition_size: 0x1500000

region: EMMC_USER

storage: HW_STORAGE_EMMC

boundary_check: false

is_reserved: true

operation_type: RESERVED

reserve: 0x00

 

نشد با ان فایل هم

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...