رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

دانلود رام های Samsung C115 / C115M Galaxy K Zoom LTE


ارسال های توصیه شده

Samsung C115 Firmwares:

Android 4.4.2 KitKat:

- C115XXU1ANE1 / OJV1ANE1 XSG United Arab Emirates

- C115XXU1ANE1 / OJV1ANE1 KSA Saudi Arabia

- C115XXU1ANE1 / XSA1ANE1 Australia

- C115XXU1ANE1 / BTU1ANE1 UK

- C115XXU1ANE1 / DBT1ANE1 Germany

- C115XXU1ANE1 / EUR1ANE1 Greece

- C115XXU1ANE1 / ITV1ANE1 Italy

- C115XXU1ANE1 / OXE1ANE1 SER Russia

- C115XXU1ANE1 / OXX1ANE1 PHE Spain

- C115XXU1ANE1 / OXX1ANE1 TPH Portugal

- C115XXU1ANE1 / OXX1ANE1 XEF France

- C115XXU1ANE2 / OLB1ANE2 Southeast Asia

- C115XXU1BNF1 / OXX1ANE2 XEF France

- C115XXU1BNF1 / ITV1ANE2 Italy

- C115XXU1BNF1 / OXX1ANE2 TPH Portugal

- C115XXU1BNF1 / DBT1ANE2 Germany

- C115XXU1BNF1 / OXE1BNE1 SER Russia

- C115XXU1BNF1 / OXX1ANE2 PHE Spain

- C115XXU1BNF1 / BTU1ANE1 UK

- C115XXU1BNF5 / OJV1BNF1 XSG United Arab Emirates

- C115ZSU1ANF2 / OZS1ANF2 BRI Taiwan

دانلود از

Mirror 1

Mirror 2

Download Samsung C115 Repair Firmwares.

-----------------------------------------------

Samsung C115M Firmwares:

Android 4.4.2 KitKat:

- C115MVJU1ANE2 / UUB1ANE2 CHO Chile

- C115MVJU1ANE2 / ZTO1ANE3 Brazil

دانلود از

Mirror 1

Mirror 2

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...