رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

رامهای رسمی فارسی سامسونگ بالینک مستقیم


ارسال های توصیه شده

رامهای رسمی فارسی سامسونگ بالینک مستقیم MediaFire

 

با قابلیت STOP and RESUME

C111XXU1BNH2_OJV1BNH1__Arabic_4.4.2_Tsar3000

 

C115XXU1BNF5_OJV1BNF1__Arabic_4.4.2_Tsar3000

 

G130EXXU0ANG3_OJV0ANG2_Arabic_4.4.2_Tsar3000

 

G130HXXU0ANG6_OJV0ANH1_Arabic_4.4.2_Tsar3000

 

G313FXXU0ANH3_OJV0ANH3_Arabic_4.4.2

 

G313HXXU0ANH1_OJV0ANH1_KSA_Saudi_Arabia_4.4.2_Tsar 3000

 

G350EXWU0ANF2_OJV0ANF7_Arabic_4.4.2_Tsar3000

 

G355HXXU0ANH9_OJV0ANH9_XSG_United Arab Emirates_4.4.2_Tsar3000_

 

G710XXUANB3_OJVANB3_Arabic_4.3_Tsar3000

 

G7102XXUBNH5_OJVBNH1_Arabic_4.4.2_Tsar3000

 

G7105XWUANG1_OJVANE2_Arabic_4.3_Tsar3000

 

G800FXXU1ANGF_OJV1ANH1_Arabic_4.4.2_Tsar3000

 

 

G800HXXU1ANGF_OJV1ANG5_Arabic_4.4.2

 

G850FXXU2ANHB_OJV2ANH7_XSG_United Arab Emirates_4.4.4_Tsar3000

 

GC100XXBMC4_OJVBMB1_Arabic_4.1.2_Tsar3000

 

GN100XWUAMH4_OJVAMH1_Arabic_4.1.2_Tsar3000

 

I8150JPLM8_OJPLM6_Arabic_2.3.6_Tsar3000

 

I8160XXMH1_OJVMH1_Arabic_4.1.2_Tsar3000

 

I8190XXAMG4_OJVAMH1_Arabic_4.1.2_Tsar3000

 

I8190NXXAMI1_MJ2_Arabic_4.1.2_Tsar3000

 

I8190TDCAMJ1_AMJ1_Arabic_4.1.2_Tsar3000

 

I9200XXUDNF3_OJVDNG1_XSG_United Arab Emirates_4.4.2_Tsar3000

 

I9300IXXUANC3_OJVANC2_KSA_Saudi_Arabia_4.3_Tsar300 0_

 

I9300IXXUAND1_OJVAND1_Arabic_4.3_Tsar3000_

 

I9300IXXUANE6_OJVANE2_Arabic_4.3_Tsar3000_

 

I9305XXBME3_OJVBMG1_KSA_Saudi_Arabia_4.1.2_Tsar300 0_

 

I9305XXUENA2_XSZEMK2_Arabic_4.3_Tsar3000_

 

I9500XXUBMEA_OJVBMEA_KSA_Saudi_Arabia_Android_4.2. 2_Tsar3000_

 

 

I9500XXUEMJ8_OJVEMJ8_KSA_Saudi_Arabia_Android_4.3_ Tsar3000

 

I9500XXUGNH2_OJVFNG1_XSG_ United Arab Emirates_4.4

 

I9505XXUBMGA_OJVBMGA_KSA_Saudi_Arabia_Android_4.2. 2_

 

 

I9505XXUEMK9_OJVEMK4_KSA_Saudi_Arabia_Android_4.3_ Tsar3000_

 

I9505XXUGNE5_OJVFNE1_KSA_Saudi_Arabia_4.4.2_Tsar30 00_

 

N8000XXUDNF2_OJVDNF3_XSG_United Arab Emirates_4.4.2_Tsar3000

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...