رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

فایل فلش فارسی نوکیا 503 rm_920 ورژن 14.0.5


mojtabavan

ارسال های توصیه شده

با اجازه فایلهای کامل

 

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1408/1510/7388535268/AB293C37_RM920_059S8Z7_14.0.6_261.vpl

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1407/1014/7377843774/55E0FAF7_rm920_14.0.6.mcusw.fls

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1407/1014/7377845529/294AE2F8_rm920_14.0.6_059S8Z7_m2.rofs.fls

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1407/1014/7377845532/43E53F6C_rm920_14.0.6_059S8Z7_m2.image.fls

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1309/1305/7280970895/EFFC5E74_non-tz_device-iap-svctag-certificate_template_production_v12.bin

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1407/1014/7377843778/8C337FAE_rm920_14.0.6_Empty_SD_4GB.fpsimage.fls

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1311/0112/7308938978/16A2E0A0_S40NG_DCT4_open_simlock.sim

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1408/1510/7388535273/A5E9E80B_RM920_059S8Z7_ccc_v261.bin

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1408/1510/7388535277/81762AAE_RM920_059S8Z7_hwt_v261.bin

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1407/0306/7375670219/9DCF40B1_P11660002dpi600.pcx

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1407/0306/7375670224/6C85CD1F_P11660002dpi600_label_layout.xml

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1408/1510/7388535283/4EF6023F_RM920_059S8Z7_14.0.6_261.dcp

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1408/1510/7388535286/EDE2D1FE_RM920_059S8Z7_14.0.6_261.spr

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1408/1510/7388535290/8E2067A8_RM920_059S8Z7_14.0.6_261_signature.bin

http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1407/1014/7377843779/AE03B29F_rm920_14.0.6_Empty_SD_4GB.cardverref.xml

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...