آموزش باکسهای ترمیم بوت

آموزش و ارایه دامپ ها و فایلهای مربوط به آنبریک گوشیهای خاموشی برای باکس های ترمیم بوت

99 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 512 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,138 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 1,721 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 573 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 820 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 961 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 1,294 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 1,219 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 302 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 649 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,013 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 824 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 1,446 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 4,284 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 890 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 299 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 470 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 977 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 811 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,222 بازدید
 1. مشکل بوت y511-u30

  • 0 پاسخ
  • 427 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,919 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 848 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 2,334 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 881 بازدید