سوالات سخت افزاری

سوالات و مشکلات مربوط به تعمیرات سخت افزاری گوشی های Glx و dimo