رام رسمی و روت شده

[STOCK][LOLLIPOP] D6503 23.1.A.0.690 BAL | R… | Sony Xperia Z2