سلام دوستان عزیز


Android Version : 4.4.2 Kitkat

AP_G310HNXXU0AND3_1193247_REV00_user_low_ship.tar. md5
BL_G310HNXXU0AND3_1193247_REV00_user_low_ship.tar. md5
BOOTLOADER_G310HNXXU0AND3_1193247_REV00_user_low_s hip.tar.md5
CP_G310HNXXU0AND3_1193247_REV00_user_low_ship.tar. md5
CSC_OXX_G310HNOXX0AND3_1193247_REV00_user_low_ship .tar.md5
HEATNFC3G_EUR_OPEN.pit

از لینک زیر دانلود کنید
http://adf.ly/x3WI2