سلام دوستان عزیز


Android Version : 4.4.2 Kitkat

AP_G110HXXU0ANJ3_CL3148401_QB2811703_REV04_user_lo w_ship.tar.md5
BL_G110HXXU0ANJ3_CL3148401_QB2811703_REV04_user_lo w_ship.tar.md5
CP_G110HXXU0ANJ3_CL3148401_QB2811703_REV04_user_lo w_ship.tar.md5
CSC_BTU_G110HBTU0ANJ1_CL2973611_QB2601347_REV04_us er_low_ship.tar.md5
POCKET2SS3G_EUR_OPEN.pit

ازلینک زیر دانلود کنید
http://adf.ly/x38rg