سلام

فایل فلش عربی فول Samsung Galaxy Note II (Verizon) SCH-i605

اندروید 4.4.2

این رام ادیت شده است و زبان عربی به ان اضاف شده و دوستان اگه رو گوشی این رام رو رایت کردن و فارسی اضاف شده بود و یا میشد با لنگویج اینبل فارسی کرد حتما در همین پست اعلام کنند


http://www.4shared.com/zip/1Vc-DSV4b...D7_ARABI.html?