طریقه فلش فارسیe1200M تست شده با باکس z3x

با سلام خدمت تک تک اساتید ها...

بدون توضیح اضافی

طریقه این فلش از مدل گوشی توسط خودم تست شده میباشد


برا اینکار کافیست تو باکس زد تری ایکس مدل را رو تب E1200 قرار بدین

وبا فایل 1200M فلش کنید

تمام