رام رسمی و تست شده Lenovo S880iVERSION:MT 6577

AND:4.0.4دانلود از لینک زیر:

DOWNLOAD