گوشی g610-u20 مشکل انتن داشت
ایسی های pf rf تغذیه وایسی های کوچک دور pf را هم عوض کردم
انتن هوایی هم چک کردم سالمه
سریال هم سالمه بیس باند هم سالمه
nv ram هم زدم
جواب نمیده ً@*&،37941
دیگه چیزی به نظرم نمیرسه